Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By bjnhan_172
#676740 Bkav eDict - Từ điển tra nhanh giúp bạn tra cứu từ trực tiếp bằng cách di chuột tới từ cần tra (bất kì đâu trên màn hình) mà không cần gõ lại như thông thường. Bạn có thể tra nhanh ngay trong lúc đang duyệt web hay lúc đọc tài liệu word, excel, pdf… mà không cần chuyển sang cửa sổ của từ điển. Để tra nhanh một từ bạn có thể dùng một trong những cách sau đây:

Bôi đen từ hay cụm từ cần tra, giữ phím Ctrl rồi mới nhả chuột

Giữ phím Ctrl và di chuột tới từ cần tra

Giữ phím Ctrl và bấm đúp vào từ cần tra

Trong trường hợp bạn muốn thay phím Ctrl bằng phím Shift hay phím Alt, bạn có thể thay đổi trong mục tùy chọn. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Link Load: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Trang chủ: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- - - - - - - - - - - - -

Update hướng dẫn cho anh em

Hướng dẫn

Để tra nhanh một từ bạn có thể dùng một trong những cách sau đây

Bôi đen từ hay cụm từ cần tra, giữ phím Ctrl rồi mới nhả chuột

Giữ phím Ctrl và di chuột tới từ cần tra

Giữ phím Ctrl và bấm đúp vào từ cần tra

Trong trường hợp bạn muốn thay phím Ctrl bằng phím Shift hay phím Alt,

bạn có thể thay đổi trong mục tùy chọn

Chú thích


Chọn chế độ nhập tiếng Anh hay tiếng Việt

Ô nhập từ cần tra

Nút tra từ: tra từ đã được nhập trong ô nhập từ cần tra

Xem danh sách các từ đã tra

Nút đưa từ vừa tra vào danh sách ghi nhớ

Tạo Note mới hiển thị nội dung nghĩa của từ vừa tra

Nút xem từ tra trước từ hiện tại đang tra

Nút tra từ đã tra sau từ đang xem

Dịch đoạn văn bản

Trợ giúp

Trình đơn chính: Hiển thị menu trình đơn câu hình eDict

Danh sách các từ gợi ý

Hiển thị danh sách các từ đã được chọn ghi nhớ

Hiển thị danh sách các từ đã tra

Hiển thị nội dung nghĩa của từ vừa tra

Tab hiển thị trên từ điển


Phần mềm tự update nhé. Free
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ( hỏi đáp )

Nói chung thuộc về BKAV xài rất tốt. các bạn test xem nhé

Thanks đã nghía qua


Key các bạn add thử nhe!thử em này đê

<

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By dat2004_nd
By ltk_11b3
#677119Bạn ơi khi cài nó ra thế này sao đây? không có từ điển nào dc chọn T,T cài vào nó vẫn báo thành công nhưng không dc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement

Raido Nhac
Mã thẻ Thẻ active 8103-6235-6696 Đã active 0719-6802-5478 Chưa active 7631-7751-8451 Chưa active 0001-5763-7911 Đã active 8844-3797-5471 Đã active 1950-4757-6441 Đã active 0540-4825-6838 Đã active 8081-3871-5368 Đã active 6639-7238-8666 Chưa active 7917-8847-2418 Chưa active 9412-6354-0993 Đã active 6144-9639-3734 Chưa active 3055-3063-3112 Chưa active 9584-9349-8903 Đã active 9727-1383-0643 Đã active 9266-0587-4887 Chưa active 0193-7001-9592 Chưa active 9992-9163-3149 Chưa active 2780-2669-8344 Chưa active 7707-2139-4059 Đã active 4745-0809-4658 Đã active 0850-6196-4639 Chưa active 9620-8008-3462 Đã active 7780-6250-9596 Đã active 3557-1647-0874 Chưa active 6266-2547-0827 Đã active 8404-2366-2713 Chưa active 3869-6072-8822 Đã active 0834-0005-5502 Chưa active 3673-9115-2849 Đã active 9836-8101-7579 Chưa active 5215-2337-1413 Đã active 5890-1259-2746 Chưa active 3164-8480-7770 Chưa active 7523-7683-9294 Đã active 6833-1751-3231 Chưa active 3952-5827-2408 Đã active 2385-4518-7067 Chưa active 3972-3233-7686 Chưa active 3740-1497-9980 Chưa active 4234-6756-4781 Chưa active 5119-4721-7741 Chưa active 7752-4649-1484 Đã active 9362-3584-5997 Chưa active 2035-0759-5861 Chưa active 6330-1549-1657 Chưa active 1041-1942-7465 Đã active 4639-6100-3939 Chưa active 7962-0164-0819 Chưa active 5387-4092-9482 Đã active 5174-3101-6329 Chưa active 9364-3826-6468 Chưa active 8011-1675-0674 Đã active 3964-5902-8845 Đã active 3742-6491-9230 Chưa active 4378-6982-6215 Chưa active 9552-8506-8847 Đã active 6656-7028-0692 Đã active 5554-6956-9415 Chưa active 1426-6018-1722 Đã active 2860-4966-2475 Đã active 0357-5991-8945 Chưa active 7760-3986-2905 Đã active 9521-6303-6293 Đã active 7982-7679-7594 Chưa active 4985-6156-4139 Đã active 4169-5504-3837 Đã active 6612-8781-2921 Chưa active 2896-6094-0722 Chưa active 2209-2876-5798 Chưa active 6369-6180-4939 Đã active 8878-7286-8966 Đã active 3299-5163-9569 Chưa active 0189-4111-0199 Chưa active 5842-1140-3189 Đã active 4481-3675-8414 Chưa active 9907-3671-4614 Đã active 7624-3870-8468 Chưa active 3744-6522-7307 Chưa active 4471-4135-3599 Chưa active 5647-0374-7473 Đã active 8616-4923-1675 Đã active 3660-5098-7552 Chưa active 2769-3477-8420 Chưa active 8041-9191-4449 Chưa active 2065-9998-8825 Chưa active 5320-3271-7286 Đã active 3162-6850-8578 Đã active 4054-8011-3262 Đã active 3157-6917-6515 Đã active 9238-1659-0574 Đã active 5494-5564-6337 Chưa active 4419-6426-8130 Đã active 7778-6079-6122 Đã active 4871-7411-4100 Đã active 2832-4688-7484 Chưa active 2463-4596-3667 Đã active 9625-8341-9433 Đã active 1061-6112-5339 Đã active 2578-2267-5116 Chưa active 2781-0754-0061 Chưa active 8318-1618-6574 Đã active 3889-3722-1971 Đã active 0987-4788-1341 Đã active 7079-3058-5912 Đã active 9761-5067-7252 Đã active 0964-0679-8404 Đã active 6207-0144-7319 Đã active 2751-3695-7414 Đã active 1941-6852-2878 Đã active 0421-2111-5859 Đã active 1756-3783-7871 Chưa active 0987-7763-9651 Chưa active 5700-2815-0498 Đã active 6774-3485-6920 Đã active 3619-5839-6308 Chưa active 6760-6958-3615 Chưa active 3664-8715-3321 Chưa active 7849-2115-9459 Chưa active 0780-6929-7615 Chưa active 9166-0945-2395 Đã active 3044-7139-2809 Chưa active 2240-2610-0344 Chưa active 9037-4454-3590 Chưa active 1090-3994-3905 Chưa active 4903-4411-9790 Chưa active 0000-5593-4537 Đã active 0956-1614-7174 Chưa active 2751-8253-9836 Chưa active 5774-3793-6471 Chưa active 9013-7907-7285 Đã active 0366-3874-9868 Đã active 0718-6545-5107 Chưa active 3313-1583-6757 Chưa active 9177-9053-2332 Chưa active 1106-9782-1491 Chưa active 9408-0716-7961 Chưa active 6635-4039-5082 Chưa active 0215-3587-0097 Đã active 7295-4463-4190 Chưa active 5305-9119-1249 Đã active 9711-5526-1237 Chưa active 0687-3544-8497 Đã active 9702-5943-5445 Chưa active 0060-9951-0325 Đã active 2983-6597-5607 Đã active 1600-3207-3286 Chưa active 4752-7965-9585 Đã active 1806-6307-0793 Chưa active 0416-4812-6038 Chưa active 8463-0496-5510 Chưa active 4571-9202-6606 Đã active 4873-0724-8461 Chưa active 2741-5804-3708 Chưa active 0630-2078-8642 Đã active 9168-9482-8140 Chưa active 5596-7059-8692 Đã active 5763-4049-6682 Đã active 2929-2155-5459 Chưa active 0962-3651-8114 Chưa active 7436-9467-5740 Đã active 2859-9739-9591 Chưa active 3769-8933-2055 Chưa active 9830-7797-0751 Chưa active 2249-0977-5495 Chưa active 0042-2701-9301 Đã active 2100-9215-9906 Chưa active 9861-9064-7132 Đã active 1404-8090-8262 Chưa active 3742-5000-2952 Chưa active 7075-1493-9480 Đã active 0302-4065-4982 Đã active 2742-4587-9967 Đã active 9213-3871-9768 Đã active 5510-9504-9417 Đã active 4473-0452-2510 Đã active 7700-0939-6195 Đã active 0212-5811-4408 Chưa active 9332-8261-3536 Đã active 0226-5315-7623 Đã active 1264-7913-7985 Đã active 4769-4489-5990 Đã active 4562-0619-1004 Đã active 9547-4739-3341 Đã active 9982-9808-4088 Đã active 2898-0639-4204 Đã active 6885-5689-7954 Đã active 9255-3395-4583 Đã active 3229-9047-6732 Đã active 3949-7949-2485 Chưa active 6558-5261-9426 Đã active 7383-1863-8428 Đã active 0513-5900-8145 Đã active 9922-5116-4669 Đã active 9966-3635-2914 Đã active 5621-4740-3141 Đã active 6788-7758-7351 Chưa active 2810-5231-9826 Chưa active 6496-0973-3395 Chưa active 0794-7628-1994 Đã active 7866-2893-2698 Đã active 8370-4721-0441 Chưa active 5688-7474-1000 Đã active 8531-0160-6119 Chưa active 2916-2746-9101 Chưa active 9131-7890-9048 Đã active 3802-7751-5151 Chưa active 0971-8765-7221 Chưa active 0504-8860-0318 Chưa active 1012-4944-8875 Đã active 1098-3934-9505 Đã active 4493-9383-4203 Đã active 3061-3101-8229 Chưa active 9876-1890-6528 Chưa active 6570-9573-1417 Chưa active 5831-3675-3414 Đã active 3381-5629-3154 Chưa active 0554-5552-8337 Đã active 3771-3959-5605 Đã active 2314-0679-3404 Đã active 1417-0270-9876 Chưa active 8114-6276-1396 Chưa active 5345-5263-9326 Đã active 4787-1159-9689 Chưa active 0672-0806-0558 Đã active 6999-4624-5384 Đã active 7022-6337-7993 Đã active 9562-1908-7165 Đã active 4330-7187-1009 Đã active 5447-5689-7354 Chưa active 5721-1879-3028 Đã active 2420-6484-3830 Chưa active 7743-2065-4742 Đã active 3649-4370-3553 Đã active 0986-9674-9134 Chưa active 7033-6990-9715 Chưa active 0443-0085-2802 Đã active 5550-9159-7749 Chưa active 6263-8101-7479 Chưa active 3024-6784-7781 Chưa active 0493-5029-7652 Chưa active 3701-8566-4147 Đã active 4408-3991-6505 Chưa active 6352-5984-0445 Chưa active 0627-0963-0095 Chưa active 0473-6200-5696 Chưa active 8821-1104-5489 Chưa active 2986-4036-9782 Chưa active 9777-3029-6512 Chưa active 7267-8886-7418 Đã active 7295-7765-1251 Đã active 2624-5164-2069 Chưa active 0408-6413-5430 Đã active 8152-0837-6558 Đã active 1402-7906-4585 Chưa active 0596-9373-9303 Chưa active 7849-2042-2942 Đã active 1998-6625-4424 Chưa active 1685-7548-4977 Chưa active 3426-3695-4914 Chưa active 6226-6815-7378 Chưa active 8892-8796-8921 Chưa active 1129-4968-5775 Chưa active 8604-7917-5985 Đã active 1988-1523-4257 Đã active 1187-5016-9452 Chưa active 8192-2012-0042 Chưa active 3668-8579-4047 Chưa active 2206-7427-3600 Đã active 4245-9469-7040 Đã active 7227-2714-3801 Đã active 8544-9333-0903 Chưa active 8783-1913-6865 Đã active 8379-4835-3138 Chưa active 4417-8958-5655 Chưa active 5633-6518-0607 Đã active 1443-5774-1311 Chưa active 0785-0639-6104 Chưa active 3489-4289-1356 Đã active 7307-7680-0094 Chưa active 4590-6821-6178 Chưa active 7946-0440-8610 Chưa active 0403-6685-2924 Chưa active 9772-0596-3087 Đã active 5906-9635-3134 Chưa active 0719-9752-1591 Chưa active 5219-9167-3049 Đã active 1816-7277-1566 Đã active 2306-7655-6394 Chưa active 4595-2183-9659 Đã active 1125-3303-3583 Đã active 9186-5736-2411 Chưa active 4756-0774-7561 Đã active 5712-4434-1090 Đã active 1135-7465-8900 Chưa active 8540-0638-9604 Đã active 9794-1327-4543 Chưa active 7395-9966-9825 Chưa active 5799-4900-4775 Chưa active 8210-1532-7657 Chưa active 5426-9431-8740 Chưa active 5082-0785-7761 Chưa active 9292-0927-0595 Đã active 0175-6806-0678 Chưa active 1107-2024-5542 Đã active 3540-5309-1423 Đã active 4102-7880-9748 Chưa active 2345-3350-7583 Chưa active 5531-9397-8803 Chưa active 9808-9135-2349 Đã active 5376-2367-5113 Đã active 7308-4791-3041 Chưa active 3693-7715-5851 Chưa active 4379-1611-2274 Đã active 5706-1986-7965 Chưa active 4828-2052-9242 Đã active 5245-5147-9769 Chưa active 0101-2759-3601 Chưa active 3455-2669-5844 Đã active 4075-2922-2835 Đã active 9892-0572-7087 Đã active 6391-7386-6463 Đã active 3689-9948-5625 Chưa active 7482-0505-0087 Đã active 1156-0059-8902 Đã active 4307-8142-0279 Chưa active 8409-9147-6049 Đã active 8117-3355-9983 Đã active 2324-9768-0091 Chưa active 2507-3332-2983 Đã active 9493-0812-6258 Chưa active 9331-6132-4339 Chưa active 9134-2992-9135 Đã active 9634-3785-8471 Chưa active 1962-8700-7921 Chưa active 0502-6909-3015 Đã active 5370-6328-9593 Đã active 9932-7183-8409 Chưa active 2631-6278-2296 Chưa active 3753-6485-1930 Đã active 9652-5775-0611 Đã active 1094-6502-2307 Đã active 3840-1949-1765 Chưa active 2725-9863-7188 Đã active 4705-5188-1769 Đã active 8413-4070-1682 Đã active 6041-6392-0293 Chưa active 6237-1988-4665 Đã active 2034-5668-9254 Đã active 0502-9013-4832 Chưa active 7719-6231-9896 Đã active 0150-8181-9379 Chưa active 0073-4970-6575 Chưa active 1097-0556-5587 Chưa active 8852-4210-6456 Chưa active 8066-5884-6208 Chưa active 5050-8617-5564 Đã active 7450-2074-2642 Chưa active 8942-4669-4484 Chưa active 4448-8280-6736 Chưa active 1087-8950-4655 Chưa active 3445-0296-5476 Chưa active 7177-5230-5726 Chưa active 0220-4388-4253 Đã active 8707-1872-9228 Đã active 6088-4914-2075 Đã active 4816-6191-8839 Đã active 1394-7306-1563 Chưa active 6357-2139-9059 Chưa active 4845-7107-6509 Đã active 4116-8483-4170 Đã active 2894-5228-6626 Chưa active 8942-0619-7004 Chưa active 0880-1386-0743 Đã active 9221-9283-1606 Chưa active 3635-7038-6992 Chưa active 9090-6476-2830 Đã active 2353-8423-5070 Đã active 8628-6304-8193 Chưa active 3796-4135-6099 Chưa active 9535-1593-0157 Chưa active 3693-4262-2156 Đã active 1304-1511-9457 Đã active 7716-7096-2692 Chưa active 8114-8843-7318 Chưa active 0872-0446-6810 Chưa active 8363-3668-1814 Chưa active 5936-2241-1716 Chưa active 5150-5445-9260 Đã active 1093-1201-5846 Đã active 8411-2522-7327 Chưa active 0412-3941-9305 Chưa active 5260-0116-3419 Chưa active 2524-7230-3166 Chưa active 2218-2316-6513 Đã active 8869-2437-4850 Chưa active 1424-7479-6200 Chưa active 4950-8322-1933 Chưa active 5592-2618-2744 Đã active 8657-7679-5094 Đã active 0364-1520-1457 Đã active 7015-7709-5251 Chưa active 1353-7171-6109 Đã active 1133-5551-4637 Đã active 7628-1253-5346 Đã active 9382-5156-6669 Đã active 2916-5945-5245 Chưa active 6546-6171-9839 Đã active 7798-6240-8196 Đã active 3605-2333-4413 Đã active 9103-1445-9080 Đã active 1901-1184-1489 Đã active 7275-3535-2097 Đã active 3302-2199-5559 Đã active 0086-8436-3170