Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By traitimanh_kotheyeuhainguoi_bmt2
#661494Kể từ phiên bản 5.25 , Easy DriverPacks chính thức đổi thành WanDriver.


Code: File: WanDrv_5.33_iTianKong.com_WinXP_x86.zip
MD5: ED5DA6FC8BEA02211DAD6FDD6AC2B5BC
SHA1: ADDEDA14EA6F29803E2CF4E3F150D441C1054EC3

------------------------------------------

File: WanDrv_5.33_iTianKong.com_Win7_x86.zip
MD5: ABB36DF9A755F2057F45B64AF9D2048B
SHA1: 373735E5FE9FAC38DE7FCD2B2864E5F493F2E7DA

------------------------------------------

File: WanDrv_5.33_iTianKong.com_Win7_x64.zip
MD5: 7828E92EF458AC9870BE04F6C70369B6
SHA1: 385A5036F8F21188ACD926B446559EBE1B403CAF

------------------------------------------

File: WanDrv_5.33_iTianKong.com_Win8_x86.zip
MD5: 83197BFFC6EB95E20C6D8097BD1791F9
SHA1: 4B560423975F3F302E164E2145EA9BFED258201B

------------------------------------------

File: WanDrv_5.33_iTianKong.com_Win8_x64.zip
MD5: 831E843140D959A4DB2F14C57822A3A8
SHA1: EC9DD08FCFBF56BC4D6A985DBEFA010EF943A502 Changes

Code: [20130908] 万能驱动助理 v5.33(XP 专版,32位):

1、【显卡】新增 Intel英特尔第四代Core i3/Core i5/Core i7系列CPU显示驱动6.14.10.5441版
2、【声卡】更新 Realtek瑞昱HD全系列音频芯片驱动5.10.0.6895版
3、【网卡】更新 Realtek瑞昱RTL8111/RTL8168系列网卡驱动5.814版
4、【无线网卡】更新 Broadcom博通BCM系列无线网卡驱动6.20.55.14版
5、【无线网卡】更新 Realtek瑞昱RTL8192CE/RTL8191CE/RTL8188CE无线网卡驱动2010.2.0530.2013版
6、【无线网卡】更新 Ralink雷凌RT2870/RT2770/RT307X/RT2070/RT3572/3370/8070无线USB网卡驱动5.1.5版

[20130908] 万能驱动助理 v5.33(Win7 专版,32位 & 64位):

1、【显卡】更新 Intel英特尔Core i3/Core i5/Core i7系列芯片组显示驱动9.18.10.3234版
2、【显卡】更新 nVIDIA GeForce8-GeForce600系列桌面/移动显卡驱动320.49版
3、【声卡】更新 Realtek瑞昱HD全系列音频芯片驱动6.0.1.6895版
4、【网卡】更新 Marvell Yukon系列网卡驱动12.10.14.3版
5、【网卡】更新 Intel英特尔 PRO100/1000系列网卡驱动18.4版
6、【网卡】更新 Realtek瑞昱RTL81xxx系列网卡驱动7.073版
7、【无线网卡】更新 Intel英特尔WiFi Link 3945ABG-6300系列无线网卡驱动16.1.0.14官方正式版
8、【无线网卡】更新 Realtek瑞昱RTL8192CE/RTL8191CE/RTL8188CE无线网卡驱动2010.2.0530.2013版
9、【无线网卡】更新 Ralink雷凌RT2860系列无线PCI网卡驱动5.0.25版
10、【无线网卡】更新 Ralink雷凌RT2870/RT2770/RT307X/RT2070/RT3572/3370/8070无线USB网卡驱动5.1.5版
11、【磁盘驱动器】更新 Intel英特尔Rapid Storage Technology驱动12.8.0.1016版

[20130908] 万能驱动助理 v5.33(Win8 专版,32位 & 64位):

1、【显卡】更新 Intel英特尔Core i3/Core i5/Core i7系列芯片组显示驱动9.18.10.3234版
2、【显卡】更新 nVIDIA GeForce8-GeForce600系列桌面/移动显卡驱动320.49版
3、【声卡】更新 Realtek瑞昱HD全系列音频芯片驱动6.0.1.6895版
4、【网卡】更新 Marvell Yukon系列网卡驱动12.10.14.3版
5、【网卡】更新 Realtek瑞昱RTL81xxx系列网卡驱动8.018版
6、【网卡】更新 Intel英特尔 PRO100/1000系列网卡驱动18.4版
7、【无线网卡】更新 Broadcom博通BCM系列无线网卡驱动6.30.223.64版
8、【无线网卡】更新 Realtek瑞昱RTL8192CE/RTL8191CE/RTL8188CE无线网卡驱动2010.2.0530.2013版
9、【无线网卡】更新 Ralink雷凌RT2870/RT2770/RT307X/RT2070/RT3572/3370/8070无线USB网卡驱动5.1.5版
10、【无线网卡】更新 Intel英特尔WiFi Link 6200/6250/6300系列无线网卡驱动16.1.0.14官方正式版
11、【磁盘驱动器】更新 Intel英特尔Rapid Storage Technology驱动12.8.0.1016版


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Uploading...Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tieuminhthu
By champagne_novel
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement