Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By gemini_and_taurus_128
#661165 sau khi tải file iso minh đã ghi ra đĩa.lúc chon boot từ cd thì nó hiện ra

bây giờ vào tiếp mục gì để có tiếng việt,mình muốn chia ổ đĩa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement