Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Cadarn
By baby_bebong_lovely
#655846 vo vnware cai windows 2k3 bi loi nhu the nay

*** VMware Workstation internal monitor error ***

vcpu-0oubleFault @ 0x4020:0xc9540 (0x1004,0x2ecc) (0x0, 0x0)

Please report this problem by selecting menu item Giúp > VMware on the Web > Request Support, or by going to the Web page "http://vmware.com/info?id=8&logFile=C%3a%5cUsers%5cadmin%5cDocuments %5cVirtual%20Machines%5cWindows%20Server%202003%20 Enterprise%20Edition%5cvmware%2elog&coreLocation=C %3a%5cUsers%5cadmin%5cDocuments%5cVirtual%20Machin es%5cWindows%20Server%202003%20Enterprise%20Editio n%5cvmware%2dcore%2egz". Please provide us with the log file (C:\Users\admin\Documents\Virtual Machines\Windows Server 2003 Enterprise Edition\vmware.log) and the core file(s) (C:\Users\admin\Documents\Virtual Machines\Windows Server 2003 Enterprise Edition\vmware-core.gz, C:\Users\admin\Documents\Virtual Machines\Windows Server 2003 Enterprise Edition\vmware-vmx-6980.dmp).

If the problem is repeatable, please select 'Run with debugging information' in the Options panel of Virtual Machine Settings. Then reproduce the incident and file it according to the instructions.

To collect data to submit to VMware support, select Giúp > About and click "Collect Support Data". You can also run the "vm-support" script in the Workstation folder directly.

We will respond on the basis of your support entitlement.

We appreciate your feedback,

-- the VMware Workstation team.

Xin các bạn giúp dùm
By Ermanno
#655849 mình thấy cái vitual box nhẹ và mượt hơn VMware, mỗi cái là k nhiều tuỳ chọn và k copy trực tiếp dk Chính xác là vậy, vẫn thích Vituabox hơn nhưng ngặt cái là Vituabox nếu không take snapshot thì dùng một thời gian dung lượng phình ra nhiều khó kiểm soát. Còn VMware có chức năng làm gọn lại dung lượng nên khá kết về vụ này
By baby_bebong_lovely
#655854 bản mới này có unlocker để chạy Mac OS như bản 9 như vậy mấy thím?
Kết nối đề xuất: