Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By heocon_lovelove
#653366
Fly Help™ 6.4 Build 0806 - 2.77 MB

This application is an authoring software for technical writers, Giúp document authors, and developers to create online help. Fly Giúp is an authoring software for technical writers, Giúp document authors, and developers to create online help. The program provides an easy way to create HTML Giúp (CHM) and Web Giúp (Browser-based Help). Fly Giúp includes all functions of Pocket CHM and plus more powerful features.


Drag a folder containing HTML files and drop it onto Fly Help, then click "Compile". How simple it is! And more, it also provides powerful functions for editing HTML files, customizing Help, designing TOC and Index, and so on.


Feature:

· Create HTML Giúp quickly

· Create Context-Sensitive Help

· Convert an HTML Help

(CHM) file into a Browser-Based Web Giúp system

· Convert an HTML Giúp (CHM) file into a format that is readable on personal digital assistants (PDAs)

· Edit existent HTML Giúp (CHM) files directly

· Merge HTML Giúp (CHM) files

· Decompile HTML Giúp (CHM) files

· Extract resources from CHM files

· Design tables of contents (TOC) and Indexes in WYSIWYG mode

· Easily incorporate Flash movies (.swf files) into HTML Giúp (CHM) files

· Import COM type library (Automatic Documentation for COM type library)

· Import Microsoft HTML Giúp Workshop project (.hhp file)

· Export Fly Giúp project (.pcm file) to Microsoft HTML Giúp Workshop project (.hhp file)

· Edit HTML files (.htm, .html files) in the built-in WYSIWYG (what you see is what you get) HTML editor

· Launch other HTML editors, such as Microsoft FrontPage or Macromedia Dreamweaver, at run-time

· Compile a Fly Giúp project to an HTML Giúp (CHM) file in command line modeDownload
Code: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
More software full phiên bản on
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By voicontranthibichlien
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement