Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By tatca_laem
#653150 Microsoft Office 2010 Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x64(64-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Microsoft Office 2010 Language Pack Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x64(64-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Microsoft SharePoint Designer 2010 Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x64(64-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Microsoft Project 2010 Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x64(64-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Microsoft Visio 2010 Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x64(64-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Microsoft Visio 2010 Viewer Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x64(64-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Microsoft PowerPoint 2010 Viewer Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Microsoft Office 2010 Proofing Tools Kit Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x64(64-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Microsoft Office 2010 Filter Pack Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x64(64-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Microsoft Access 2010 Runtime Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x64(64-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable Service Pack 2:

x86(32-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x64(64-bit): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Những cái đó chỉ bản cập nhật (Update) thôi, chứ không phải bản đầy đủ (Full). Ngoài ra các bạn có thể xem thông tin về Gói Dịch Vụ, cũng như Bản Vá Lỗi tại đây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By mosvananh
#653151 Mình dùng thấy bản office 2010 nhiều lỗi lắm.

Chuẩn thì thấy bản Office 2007 và 2013 là được
By hilly_cheryl22444
#653154 cập nhật xong có bị mất Cr-ack không bạn, mình Cr-ack = ofice toolkit Cật nhật lên SP2 không ảnh hưởng gì đến Cr-ack hay bản quyền cả, bạn a.
Kết nối đề xuất: