Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By co_ba_la90
#640147


HDDScan 3.2Một tiện ích cho việc lưu trữ các thiết bị chẩn đoán. HDDScan có thể quét cho thiết bị lưu trữ Bad-khối, hiển thị SMART thuộc tính và thay đổi một số thông số như HDD AAM, APM, vv

Dưới đây là một số chức năng chính của "HDDScan":

Đọc và phân tích các thông tin nhận dạng từ ATA / SATA / USB / FireWire / SCSI HDD
Đổi AAM, APM, Phần mềm các thông số trên ATA / SATA / USB / FireWire HDD.
Báo cáo lỗi thông tin về SCSI HDD. con quay bắt đầu / ngừng chức năng trên ATA / SATA / USB / FireWire / SCSI HDD.
Các báo cáo có thể được lưu trong MHT định dạng báo cáo có thể được in


Supported storage devises:


* ATA/SATA HDD.

* SCSI HDD.

* USB HDD (see Appendix A).

* FireWire or IEEE 1394 HDD (see Appendix A).

* RAID volumes made of ATA/SATA/SCSI HDDs (surface tests only).

* USB Flash (surface tests only).
Storage device tests:

* Verification in linear mode.

* Reading in linear mode.

* Erasing in linear mode.

* Reading in Butterfly mode (synthetic random read).
S.M.A.R.T.:

* Reading and analyzing S.M.A.R.T. parameters from ATA/SATA/USB/FireWire HDD.

* Reading and analyzing Log Pages from SCSI HDD.

* S.M.A.R.T. tests running on ATA/SATA/USB/FireWire HDD.

* Temperature monitor on ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI HDD.
Additional features:

* Reading and analyzing identity information from ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI HDD.

* Changing AAM, APM, Phần mềm parameters on ATA/SATA/USB/FireWire HDD.

* Reporting defect information on SCSI HDD.

* Spindle start/stop function on ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI HDD.

* Reports can be saved in MHT format.

* Reports can be printed.

* Skins support.

* Command line support (NEW).
Requirements:

* PC with CPU 1.5 GHz and RAM 256 Mb.

* OS Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 or SP3 or Windows Server 2003 (with restrictions).

* The program shouldn’t be started from read-only device.


Home page Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Download Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By nguyen_cuong_bnvn
#641505 Bạn nào hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng HDDScan với. Mình không giỏi về tiếng Anh lắm.
By Bradleigh
#641513 HDDScan - tiện ích chẩn đoán ổ cứng miễn phí


/ Ver. 3,3 /

HDDScan là một tiện ích phần mềm miễn phí cho chẩn đoán ổ đĩa cứng (mảng RAID, Flash USB và ổ đĩa SSD cũng được hỗ trợ). Chương trình có thể kiểm tra thiết bị lưu trữ cho các lỗi (Bad-khối và các thành phần xấu), hiển thị các thuộc tính SMART và thay đổi một số thông số HDD như AAM, APM, vv


HDDScan có thể hữu ích để thực hiện "kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho ổ đĩa của bạn và đoán sự suy thoái của nó, do đó bạn sẽ có thể để ngăn ngừa mất dữ liệu và sao lưu các tập tin của bạn trước khi bạn sẽ phải liên hệ với các dịch vụ phục hồi dữ liệu.


Ngoài ra, phần mềm có thể được sử dụng như theo dõi nhiệt độ đĩa cứng và đọc / ghi điểm chuẩn hiệu suất đồ thị được hiển thị cho kiểm tra tất cả.


Tải về

Thảo luận trên diễn đàn

HDD từ bên trong Theo dõi và khu Phục hồi dữ liệu Khách

Đừng bỏ lỡ bài viết mới của chúng tôi: Phục hồi dữ liệu cho Dummies


Khả năng và yêu cầu:


Các thiết bị lưu trữ được hỗ trợ:

IDE (ATA) và SATA HDD.

HDD SCSI (SAS).

Ổ đĩa USB bên ngoài và tất cả các USB hộp lớn (xem Phụ lục A).

FireWire hay IEEE 1394 HDD (xem Phụ lục A).

Khối lượng RAID ATA (IDE) / SATA / SCSI ổ cứng (kiểm tra bề mặt).

USB Flash (bút ổ đĩa) - chỉ kiểm tra bề mặt.

SSD SATA / ATA - ổ đĩa trạng thái rắn (NEW).

Kiểm tra thiết bị lưu trữ:

Xác minh ở chế độ tuyến tính - giúp xác định xem ổ đĩa của bạn cần cứu dữ liệu, có lỗi thu hồi hay trong hình dạng hoàn hảo của nó.

Đọc trong chế độ tuyến tính đơn giản, nhưng nhanh hơn đĩa kiểm tra.

Tẩy xoá trong chế độ tuyến tính.

Đọc trong chế độ bướm (tổng hợp ngẫu nhiên đọc).

SMART:

Đọc và phân tích các thông số SMART từ ATA / SATA / USB / FireWire HDD.

Đọc và phân tích các trang Đăng nhập từ các SCSI HDD.

SMART kiểm tra chạy trên ATA / SATA / USB / FireWire HDD.

Theo dõi nhiệt độ cho ATA / SATA / USB / FireWire / SCSI HDD.

chức năng bổ sung:

Đọc và phân tích thông tin nhận dạng từ ATA / SATA / USB / FireWire / SCSI HDD.

Thay đổi AAM, APM, Phần mềm các thông số trên ATA / SATA / USB / FireWire HDD.

Báo cáo thông tin khiếm khuyết về SCSI HDD.

Trục chính bắt đầu / ngừng chức năng trên ATA / SATA / USB / FireWire / SCSI HDD.

Các báo cáo có thể được lưu ở định dạng MHT.

Các báo cáo có thể được in.

Skins hỗ trợ.

Hỗ trợ dòng lệnh.

SSD SMART và bản sắc báo cáo (NEW).

Yêu cầu:

PC với CPU 1,5 GHz và RAM 256 Mb.

Hệ điều hành Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 hay SP3, Windows Server 2003 (hạn chế), Windows Vista (NEW) hay Windows 7 (NEW).

Chương trình này không nên được chạy từ một thiết bị chỉ đọc / phương tiện truyền thông.
Giao diện người dùng


Chính xem


Xem Pic.1 chínhKiểm soát các yếu tố:

Chọn hộp thả Drive - chứa danh sách các thiết bị lưu trữ được hỗ trợ trong một hệ thống. Danh sách bao gồm các mô hình và số serial của thiết bị. Biểu tượng xác định thiết bị có thể.

SMART nút tạo ra báo cáo các thuộc tính SMART.

Nhiệm vụ, nút hiển thị cửa sổ pop-up menu với nhiệm vụ

Yếu tố bề mặt thử nghiệm - sẽ mở ra thử nghiệm lựa chọn cửa sổ (xem Pic.2)

SMART yếu tố cùng là bấm vào nút SMART

SMART Offline thử nghiệm - kích hoạt menu con với các bài kiểm tra ngắn, mở rộng và Vận chuyển SMART.

Yếu tố nhiệt độ Màn hình - bắt đầu nhiệm vụ theo dõi nhiệt độ.

Các chức năng yếu tố - kích hoạt chức năng menu con.

Yếu tố bản sắc Thông Tin - tạo ra báo cáo thông tin nhận dạng.

Skin lựa chọn - Mở hộp thoại để chọn da.


Kiểm tra lựa chọn cửa sổ


Pic.2 Kiểm tra cửa sổ lựa chọnKiểm soát các yếu tố:

Bắt đầu LBA lĩnh vực xác định số đầu tiên của khu vực hợp lý để thử nghiệm.

Kết thúc LBA lĩnh vực xác định số cuối cùng của khu vực hợp lý để thử nghiệm.

Chặn lĩnh vực Kích thước xác định kích thước khối để thử nghiệm (trong các lĩnh vực hợp lý).

Kiểm tra nút radio - chọn loại thử nghiệm.

Thêm nút Test - cho biết thêm thử nghiệm vào một hàng đợi kiểm tra.

Kiểm tra khả năng và hạn chế:

Có thể được bắt đầu chỉ có một bài kiểm tra tại một thời điểm. Tác giả đã không thể có được kết quả thử nghiệm ổn định với hai hay nhiều xét nghiệm đồng thời.

Xác minh kiểm tra có thể có hạn chế trên Size khối với 256, 16.384 hay 65.536 lĩnh vực do của Windows hạn chế.

Xác minh kiểm tra có thể làm việc trong cách không thích hợp trên các thiết bị USB / Flash.

Trong Kiểm tra chế độ thiết bị đọc khối dữ liệu vào bộ đệm nội bộ và kiểm tra tính nhất quán, không có dữ liệu chuyển giao thông qua kết nối giao diện. Chương trình các biện pháp thời gian hoạt động cho mỗi khối. Các chương trình kiểm tra ngăn chặn một từ tối thiểu đến mức tối đa.

Trong điện thoại của chế độ đã đọc đọc khối dữ liệu và chuyển giao giao diện kỹ lưỡng. Chương trình đọc khối dữ liệu vào bộ đệm tạm thời và các biện pháp thời gian hoạt động cho mỗi khối. Các chương trình kiểm tra ngăn chặn một từ tối thiểu đến mức tối đa.

Trong Xoá bỏ chế độ chương trình chuẩn bị khối của trường dữ liệu với mô hình đặc biệt và số lượng của khu vực hợp lý. Chương trình sẽ gửi các khối dữ liệu vào ổ đĩa và ổ ghi khối (Tất cả dữ liệu trong các khối trên ổ đĩa sẽ được ghi đè và đi mãi mãi!) Các chương trình các biện pháp thời gian hoạt động cho mỗi khối. Các chương trình kiểm tra ngăn chặn một từ tối thiểu đến mức tối đa.

Bướm đã đọc chế độ tương tự như sự khác biệt chế độ chỉ trong khối '. Khối được kiểm tra theo từng cặp. Khối đầu tiên trong cặp đầu tiên sẽ là khối 0, khối thứ hai trong cặp đầu tiên sẽ là khối N (N là số khối cuối cùng để thử nghiệm). Đôi tiếp theo sẽ là Block 1 và Lô N-1. Kiểm tra kết thúc ở giữa khu vực thử nghiệm. Chương trình đo thời gian hoạt động.


Kiểm tra quản lý cửa sổ


Pic.3 thử nghiệm quản lý cửa sổCửa sổ này chứa hàng đợi kiểm tra. Tất cả các kiểm tra, SMART kiểm tra và thử nghiệm Monitor Nhiệt độ đi quyền quản lý thử nghiệm. Manager cho phép xóa các bài kiểm tra từ hàng đợi, kiểm tra một số có thể được tạm dừng hay dừng lại.


Kích đúp vào một nhiệm vụ để mở cửa sổ thông tin công việc.


Pic.4 công tác thông tin cửa sổ ví dụ

Kiểm tra thông tin cửa sổ


Cửa sổ này chứa thông tin về kỳ thi. Kiểm tra có thể được tạm dừng hay dừng lại và báo cáo với kết quả có thể được tạo ra.


Đồ thị Tab:


Cho thấy thử nghiệm tốc độ cho mỗi khối. Thông tin được hiển thị như một đồ thị.


Pic.5 đồ thị tabBản đồ Tab:


Cho thấy thử nghiệm thời gian cho mỗi khối. Thông tin được hiển thị như một bản đồ.


Pic.6 Bản đồ tabBáo cáo Tab:


Chứa thông tin về thử nghiệm và mỗi khối với thời gian thử nghiệm hơn 50 ms.


Pic.7 Báo cáo tabThông tin nhận dạng


Báo cáo có chứa thông tin về các tham số vật lý và logic của ổ cứng. Báo cáo có thể được lưu dưới dạng tập tin MHT.


Pic.8 Identity thông tin ví dụ cho ATA / SATA HDDPic.9 Identity thông tin ví dụ cho SCSI HDDSMART báo cáo


Báo cáo có chứa thông tin về hiệu suất và "sức khỏe" của ổ cứng của bạn hay SSD (SMART thuộc tính thích hợp). Màu xanh lá cây biểu tượng có nghĩa là giá trị thuộc tính là bình thường. Màu vàng biểu tượng đánh dấu thuộc tính quan trọng mà có thể chỉ ra sự cố. Màu đỏ biểu tượng cho thấy giá trị thuộc tính bất thường.


Báo cáo có thể được lưu dưới dạng tập tin MHT.


Pic.10 SMART báo cáo ví dụ cho HDD SATA / ATAPic.11 SMART báo cáo ví dụ cho SCSI HDDPic. 11a SSD SMART báo cáo ví dụPic. 11b Solid State Drive thuộc tính SMARTTheo dõi nhiệt độ


Màn hình cho phép đánh giá nhiệt độ của ổ cứng. Nhiệt độ được ghi trên thanh tác vụ và trong một cửa sổ thông tin. Pic.12 cho thấy nhiệt độ cho hai ổ đĩa.


Pic.12 Nhiệt độ màn hình trên thanh tác vụĐối với ATA / SATA / USB / FireWire ổ đĩa bà góa thông tin cho thấy hai giá trị. Giá trị thứ hai được hiển thị trên thanh tác vụ.


Giá trị đầu tiên cho thấy nhiệt độ từ nhiệt độ luồng không khí thuộc tính, giá trị thứ hai cho thấy nhiệt độ từ thuộc tính nhiệt độ HDA.


Pic.13 Nhiệt độ màn hình ATA / SATA HDDĐối với SCSI ổ đĩa cửa sổ thông tin cho thấy hai giá trị. Giá trị thứ hai được hiển thị trên thanh tác vụ.


Giá trị đầu tiên cho thấy nhiệt độ tối đa cho phép cho HDD, giá trị thứ hai cho biết nhiệt độ hiện tại.


Pic.14 Nhiệt độ màn hình cho SCSI HDDSMART kiểm tra


Chương trình cho phép chạy ba loại kiểm tra:

Ngắn thử nghiệm kéo dài khoảng 1-2 phút. Thử nghiệm kiểm tra lược đồ chính của ổ đĩa, quét một phần nhỏ của bề mặt của ổ đĩa và kiểm tra thành phần từ danh sách Pending (các lĩnh vực có thể đã đọc các lỗi). Thử nghiệm này được đề nghị để kiểm tra ổ đĩa nhanh chóng.

Mở rộng thử nghiệm kéo dài 0,5-2 giờ. Kiểm tra kiểm tra lược đồ chính của ổ đĩa và quét bề mặt của toàn bộ ổ đĩa.

Vận chuyển bài kiểm tra thường kéo dài vài phút. Các thử nghiệm kiểm tra lược đồ chính và các bản ghi của ổ đĩa có thể cho biết giao thông vận tải không chính xác hay lưu trữ.

Pic.15 SMART kiểm tra thông tin cửa sổchức năng bổ sung


Chương trình cho phép thay đổi một số thông số cho ATA / SATA / USB / FireWire HDD:

AAM - chức năng này thay đổi âm thanh của ổ đĩa. Nếu chức năng này được kích hoạt ổ đĩa của tiếng ồn có thể được giảm bởi hoạt động tìm kiếm làm mịn HSA. HDD có thể mất một số hiệu suất.

APhần mềm - Chức năng này cho phép tiết kiệm năng lượng của tốc độ quay tạm thời giảm trục chính (bao gồm cả dừng lại hoàn toàn) khi lái xe ở chế độ chờ.

Phần mềm - Chức năng này cho phép thiết lập bộ đếm thời gian quay xuống. Nếu ổ đĩa là trục chính nhàn rỗi sẽ được dừng lại sau khi thời gian thiết lập bộ đếm thời gian. Nếu bất kỳ chương trình yêu cầu bộ đếm thời gian truy cập ổ cứng sẽ được thiết lập lại và trục chính sẽ quay lên.

Vô hiệu hoá Seagate Phần mềm - về mặt lý thuyết nên tắt một số ổ đĩa Seagate quay xuống bộ đếm thời gian nhưng tui đã không thể tìm thấy ổ đĩa lệnh này sẽ làm việc.

Chương trình cũng có thể bắt đầu hay dừng trục chính ngay lập tức. Nếu bất kỳ chương trình yêu cầu truy cập ổ đĩa HDD của trục quay.

Pic.16 chức năng cửa sổ ATA / SATA HDDChương trình có thể hiển thị danh sách lỗi và bắt đầu hay dừng trục chính cho các ổ đĩa SCSI.


Pic.17 chức năng cửa sổ cho SCSI HDDSkin sử dụng


Chương trình sử dụng AlphaSkins thành phần cho phép người dùng lựa chọn giao diện mới cho ứng dụng.


Bạn có thể tải về da ở đây - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bạn có thể tìm thấy một hướng dẫn làm thế nào để tạo ra làn da của bạn trên trang web đó.


Tạo Skins thư mục con trong thư mục tập tin HDDScan.exe. Tải về và sao chép da để mà thư mục con. Mở hộp thoại lựa chọn Skin. Nhấn Chọn nút Skin và chọn da mong muốn. Chương trình sẽ tạo ra main.ini tập tin mà tập tin sẽ lưu trữ thông tin về làn da hiện tại. Nếu bạn xóa main.ini tập tin chương trình sẽ sử dụng skin mặc định nội bộ - WLM. Da chế độ hộp kiểm có thể vô hiệu hóa hay kích hoạt sử dụng da (kích hoạt mặc định)


Pic.18 hộp thoại lựa chọn SkinChương trình có thể xây dựng một dòng lệnh để kiểm soát các thông số nhất định của ổ đĩa và để giữ cho dòng này trong file bat hay cmd. Khi bạn chạy một tập tin chương trình được gọi là trong nền, thay đổi các thông số của ổ đĩa phù hợp với quy định và đóng cửa tự động.


Pic.19 xây dựng một cửa sổ dòng lệnhPhụ lục A: USB và FireWire ổ cứng


Nếu USB / FireWire HDD được hỗ trợ bởi chương trình, kiểm tra, khả năng SMART và các chức năng bổ sung có thể được thực hiện trên ổ đĩa.


Nếu USB / FireWire HDD không được hỗ trợ bởi chương trình, chỉ kiểm tra có thể được thực thi.


USB / FireWire ổ cứng được hỗ trợ bởi chương trình:


Thiết bị lưu trữ Chip điều khiển

StarTeck IDECase35U2 Cypress CY7C68001

WD Passpopt Không biết

Iomega PB-10391 Không biết

Seagate ST9000U2 (PN: 9W3638-556) Cypress CY7C68300B

Seagate External Drive (PN 9W286D) Cypress CY7C68300B

Seagate FreeAgentPro Oxford

TRƯỜNG HỢP SWEXX ST010 Cypress AT2LP RC7

Vantec CB-ISATAU2 (bộ chuyển đổi) JMicron JM20337

Ngoài đĩa Micro Điện thoại di động 3,5 "120GB PL3507 sung mãn (chỉ hỗ trợ USB)

Maxtor cá nhân lưu trữ 3100 Prolific PL2507

Maxtor cá nhân lưu trữ (USB2120NEP001) Trong hệ thống ISD300A

Sunplus SPIF215A

Toshiba USB Mini Hard Drive Không biết

USB Teac HD-15 PUK-BS Không biết

Transcend StoreJet 35 Ultra (TS1TSJ35U-EU) Không biết

AGEStar FUBCP JMicron JM20337

USB Teac HD-15 PUK-BS Không biết

Sung mãn năm 2571

USB / FireWire ổ cứng có thể được hỗ trợ bởi chương trình:


Thiết bị lưu trữ Chip điều khiển

AGEStar IUB3A Cypress

AGEStar ICB3RA Cypress

AGEStar IUB3A4 Cypress

AGEStar IUB5A Cypress

AGEStar IUB5P Cypress

AGEStar IUB5S Cypress

AGEStar NUB3AR Cypress

AGEStar IBP2A2 Cypress

AGEStar SCB3AH JMicron JM2033x

AGEStar SCB3AHR JMicron JM2033x

AGEStar CCB3A JMicron JM2033x

AGEStar CCB3AT JMicron JM2033x

AGEStar IUB2A3 JMicron JM2033x

AGEStar SCBP JMicron JM2033x

AGEStar FUBCP JMicron JM2033x

Noontec SU25 Prolific PL2507

Transcend TS80GHDC2 Prolific PL2507

Transcend TS40GHDC2 Prolific PL2507

IO Data HDP-U series Không biết

IO Data HDC-U series Không biết

Enermax Vanguard EB206U-B Không biết

Thermaltake Max4 A2295 Không biết

Spire GigaPod SP222 Không biết

Cooler Master - RX-3SB Không biết

MegaDrive200 Không biết

RaidSonic Icy Box IB-250U Không biết

Logitech USB Không biết

USB / FireWire ổ cứng không được hỗ trợ bởi chương trình:


Thiết bị lưu trữ Chip điều khiển

Matrix Genesis logic GL811E

Cây thông Genesis logic GL811E

Iomega LDHD250-U Cypress CY7C68300A

Iomega DHD160-U Prolific PL-2507 (sửa đổi firmware)

Iomega Prolific PL-3507 (sửa đổi firmware)

Maxtor cá nhân lưu trữ 3200 Prolific PL-3507 (sửa đổi firmware)

Maxtor One-Touch Cypress CY7C68013

Seagate External Drive (PN-9W2063) Cypress CY7C68013

Seagate Pocket HDD Không biết

SympleTech SympleDrive 9000-40479-002 CY7C68300A

Myson Century CS8818

Myson Century CS8813

Phụ lục B: hỗ trợ ổ đĩa SSD


Hỗ trợ của bất kỳ ổ đĩa trạng thái rắn cụ thể phụ thuộc chủ yếu trên bộ điều khiển SSD của nó.


Ổ đĩa trạng thái rắn, được hỗ trợ bởi HDDScan:


SSD ổ SSD điều khiển Chip

OCZ Vertex, Vertex Turbo, Agility, Solid 2 Indilinx IDX110M00

Super Talent STT_FTM28GX25H Indilinx IDX110M00

Corsair Extreme Series Indilinx IDX110M00

Kingston SSDNow M-Series Intel PC29AS21AA0 G1

Intel X25-M G2 Intel PC29AS21AA0 G2

OCZ Throttle JMicron JMF601

Corsair Hiệu suất dòng Samsung S3C29RBB01

Ổ đĩa SSD, có thể được hỗ trợ bởi HDDScan:


SSD ổ SSD điều khiển Chip

Vertex2 OCZ, Agility2 SandForce SF1200

OCZ Vertex LE, Vertex 2 Pro SandForce SF1500

Corsair Force F100 Dòng SandForce SF1200

Xceed Lite Không biết
Kết nối đề xuất: