Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By pe_bau
By tonluonganh
By Hoireabard
#640670 Bạn hãy xem Xăng dầu như những mặt hàng bình thường dẫn đến bạn chỉ cần tìm phần mềm quản lý bán hàng là đủ


Còn trạm xăng nó rộng lắm. Ví dụ như hệ thống số liệu thời gian thực còn bao nhiêu xăng rồi gửi về trung tâm, quản lý camera, quản lý trụ xăng, quản lý nhân viên...


Còn nếu nghiên về dạng bán hàng thì chỉ cần: Hàng tồn, Hàng bán hôm nay, 7 ngày, 30 ngày..., doanh thu ngày hôm nay, 7 ngày...
By Nk_no1
#640671 Bạn hãy xem Xăng dầu như những mặt hàng bình thường dẫn đến bạn chỉ cần tìm phần mềm quản lý bán hàng là đủ


Còn trạm xăng nó rộng lắm. Ví dụ như hệ thống số liệu thời gian thực còn bao nhiêu xăng rồi gửi về trung tâm, quản lý camera, quản lý trụ xăng, quản lý nhân viên...


Còn nếu nghiên về dạng bán hàng thì chỉ cần: Hàng tồn, Hàng bán hôm nay, 7 ngày, 30 ngày..., doanh thu ngày hôm nay, 7 ngày...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement