Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By toidayeumotthienthan_hk
#640073 Office 2013 Pro Plus

HHNF7-TG8GQ-FGD72-MR39C-RVR3H Activation Count:1906

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! còn dc không bạn
By shini_de
#640074 còn dc không bạn

đã hết lượt

HHNF7-TG8GQ-FGD72-MR39C-RVR3H Activation Count:0


Office 2013 Standard VL

4N6WQ-VJ3KV-2HXWD-DGWFG-TJDBG Activation Count: 1604
By vanphininh_88
#640077 Có ai cần xài mấy cái này ko..? Mình cũng chẳng biết nó dùng vào việc gì nên cứ post đại lên cho AE nào cần...


Office 2013 Project Pro Standard Volume License MAK Key [Volume License Edition Only]

DWB9N-36DJY-7VMWK-8BT2C-P9VTB


Product Key : DWB9N-36DJY-7VMWK-8BT2C-P9VTB

Profile : Office 15

Validity : Valid

Product ID : 00214-40000-22061-AA593

Advanced ID : XXXXX-02144-000-022061-03-1033-9200.0000-2042013

Activation ID : ed34dc89-1c27-4ecd-8b2f-63d0f4cedc32

Edition Type : ProjectProVolume

Description : Office15_ProjectProVL_MAK

Edition ID : X18-32795

Key Type : Volume:MAK

EULA : ltMAK

Crypto ID : 2144

Activation Count: 1147

Benchmark: 1.266 secondsOffice 2013 Viso Standard Online Volume License MAK Key [Volume License Edition Only]

JWPNH-RJ9C2-FQJQ2-CCBW9-M962J


Product Key : JWPNH-RJ9C2-FQJQ2-CCBW9-M962J

Profile : Office 15

Validity : Valid

Product ID : 00220-64150-21625-AA029

Advanced ID : XXXXX-02206-415-021625-03-1033-9200.0000-2042013

Activation ID : 44a1f6ff-0876-4edb-9169-dbb43101ee89

Edition Type : VisioStdVolume

Description : Office15_VisioStdVL_MAK

Edition ID : X18-32590

Key Type : Volume:MAK

EULA : ltMAK

Crypto ID : 2206

Activation Count: 4920

Benchmark: 1.172 seconds
//--- The Ultimate PID Checker v1.1.3.590 by janek2012 ---


Product Key : DHJMN-HR49Y-HFQP4-64R8W-QC8P7

Profile : Office 15

Validity : Valid

Product ID : 00215-77470-21625-AA112

Advanced ID : XXXXX-02157-747-021625-03-1033-9200.0000-2042013

Activation ID : 2b9e4a37-6230-4b42-bee2-e25ce86c8c7a

Edition Type : ProjectStdVolume

Description : Office15_ProjectStdVL_MAK

Edition ID : X18-32840

Key Type : Volume:MAK

EULA : ltMAK

Crypto ID : 2157

Activation Count: 4965

Benchmark: 1.172 seconds
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement