Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By runo.procs_cc
#635432 Mình dùng key này AIDA64 Extreme Edition v3.00.2529 duoc lun Thank ,nhưng nó mau bị block key quá,chắc phải chặn tường lửa...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By gemini_and_taurus_128
#635433 mình gởi lên đoạn code các bạn coppy vào notepad lưu lại và đặt tên cho nó là pkey.

Vào trang chủ tải bản mới nhất về coppy pkey vào folder chứa aida64 vậy là full dùng đến 07/06/2022 và doạn code bên dưới đây, nhấp chuột 3 lần để bôi đen doạn code nhé
Code: 3E417D84B7D47D0C9504D02EA2C39FC84E62EED99E0CB595560D7563964CCEA984044191D500A6386AF805ED3FC1DC735D77056BA5D5B7598B5D65E624097459229B006693DE31C5894ED93D020D5A11A82110EF4E4CB1E63E0673EBBB70DF03493A9814A5DB96EF7C99851D43374A7BCB48F1B171857011FCA40C6A94D4BFFE7CD23789D8568FDCA1863472A651FE27FF9B2282BD63E5EFEFA86BE164D5677FD02B7DB440AB60050574FD868C9B38BFC9E9087B191508B3DC54BB181C5C13FEFC4013E9D06F93DFCADDAB86B02D6E1FB5FB6E9433D44F75530287D44CA097054B2BAAFFA242D9361D65C1EEDCFB3C540AFD65F34CEF3549CC2264802C5559B0D5385A18646B3E3026F35998ED43662BB1519ECDB85D44B84B555B56290B47F4359A8CDC25B2FB9F26B6E499ADD03A08FA6DBB2A07D26B4BDBAB1FB5F5184E7E0B648CCEE00C60E561A8C8E1753919D61B475DCA225A76E1A9AF7ADCDE296A6610C8792353234C8C4E94D103FA1EBAAA5A4B9CEA856A49BC7B09F20EA28609EDEF0B143D0564D22EDF7365BBC6396BDCA6AD32350FE7757866534CBC1AE93572EBAB74D87DDD1DFAE3B790A6C99233FF8DBEEC0582DEC6B80875B13FC8C4AC0FE320EBD0B7B3746C721AC10BA4BFB0D1A344D54D611053BB833DCD9DE2831C35C7DFCAED850B94C3510D672C646A981ED6CF5027C23472BD8EC4643A379B59807D1CA88A2BEDD867D5A5CA9D347A5B4AC6F67088DEAA54F9649D70A932D037C278DFC0C5D420E04905E7D9846FB9DD089ABA5ED42875DFF181EEC91066DB837AE083B99B5969C2FC7C866F1E992D1E39A5169F41640215A1659C2497D495081C620E78C7BCD56E1A470A2D0E243220FBBDC17E0845B2AEC8FCAFF1CE21D3C631E1240467A537AEE99DA0EE825D2CCA48EFFBCBBEDE6DF1F51FB6FA3141F05DA7F0D3055AAB700A16F9F1BFD0D0DCF98F9E5969F858C14349E8E4A4EE7DD253028B10D4658E87F82CD19F51A5C9453C2ED9D268907C1D0BB129242CB97F14B00482A4198BF4031C8716D68483B8E30F6216C9F2012C0125DE771751BB081AEBC5E9DE0E09F10BFFE3760824982CC4DDA445BC0F59313655B5999E10AF7660D5545CC8FA6750B03575D20D8E7FE5AA21B1498D66C327EB0708E49D6F35E676A07371FCF844F04FFD4551574ADC406B335D7020D4383CEA85274BB3EA9007A92E6F0BCD0C92E01CB4FEA74EC3AB8D7FC81120510F20E3C4947E4E42A36C99C6935EF74E19874A93231CB4749C587E8E6FCADDE331B8E84394AF5AD3883E1550030D96F1BCD6B9F57BF38245AA8ED8C24C93581BA000B248ED3237055D4187E7DE9E8BED5C6827A1E4424930739D53048AB7F5D2C0C1F320F6F87FB8E49F118E131BEB0096B17AB579B008956F029AC8557B71691AE03180695840E141DE486B708BD5074DA6F2BAADDB47272A0D743418989AC9CC1C61BB0703E56AA6674BA9F11006F22EACF6F63E71E6107BD02A3523F44B56E81F0D5B95323C2BCBE50C5B488A19F559F68F83CF40515B8DBC716BA6FEACFCE7600D5C253EDE5B09C026F879B4437F18C15F0FCB97D3BE61F8C7DAD6B6940DD902B64A82A361DA62F9F8EC5BE6FF78E9F04D60CF49861B4B84375A422C1064107C1533EBF0C577F877928198AE11B7881F6B2BB04DAB649AF270D0D615B954343F6B3DEC0587A4DB13023B894E32B58480D16CC5360D0712C12E2CB47EB289D8D604C975A31F32AAE1BB08C6DFE8F3865529FC370974F0C3FCA329E03A4E12D8C70BF9B24A85E1E99C3EACDF46EEFE854C171AB47BE40BAA6CA1822B4A97F769E8EF3002EC8117A439CF3D28900AB61F9A580F33ECBB90D6AD4C1E18E9BC55A4BE39C13CED2B4437887910D1AB37CF5695F7CF80851756785DAE4E28330B2C736C85C7EDA5B8A62C7CDB9E33B1FB040AF9F3AC3AC0843C287D18EC7F18ED57EE2EA948F04990BB604DD96807A7D7A17C140553EB051565ACE39AE3B0D4F29743BB8105978565ED10122CCA683F43F4F9E8214BDDE157A3AF3C2257145F10AB68C4E1F51B5FB9A8B5FF40BB83366D811F4BC3B7585C8F29E70C27BF1B4BE8EE565AFE0424974D3C46BCF2734B891FA4E307DBDC90BF77A6AD78BA251E7E8FE60CED6E1A5EA6B18B70094FAEAE57BD6CDC298C4D09A02813CB658464C4572894C4118ADAF7BDD274D8D35293F4BF6511A28A813D48049F56CF084F6A52D523C13E9E340262C7F51894F9BA76229F71A7FD6F44FF37D8A8F1735AD4A6AE836209F5C4487763968184436BA4D9F52845984125E4D949F4B226485F8BFFBC66CDDDC3310935AD35A3692004E7C04C8E24B406C1CF48C6D1CC30E99955EDB5DC1B3DE756A071EAE6E295EF40D96F7FED96437F5AC4355C498F6AA141AC0CE2596E14385F2B90DCC592CD4575DB0F7CDD5A7331DF3FA4F95A824D3F60277FD46D6A5E2C167FE3B41AE982CEC0A7EF58E8AC67D352613393DE2F4683E04A2261CD3C7C99CBE74101F302E62D4F433A26E5B917A85214B03ACCCF54CE8D7DE9A9F7B56CD301574A83DA5F43E9EA7C2A5486BC0A9EA979249B85ECFE32D17242AD874C90BB903DCDE0B2D0A5113F0F505A03B2BDBD6522B7C0C5C3A7497C7007B81A13B573BCC49E3D92E48D20FC1307BAD0F4812AA42D5E04450C7DF6A8B94613F6ED81E09984679C537DAD72C91C876C1F5685481FDD1B490E74BF2A9A6892D1B00197C78E8DF8F0C5574D8BCC596F8A7735DDAD9924C0BD0BA5CE506C13B1D9617CA6F92E57685EDAE9BE914E8B208B13145DF8A1192F726CCE262813B05CAD674ED5B976FEED2F3C58CE848FC9074D2357568EFA9E80F58B163AB6B1F9476730E12D194A93F26A5AF171A6A9322C4410D2AB4906E5D4552E32EF1FBF00185C77900B2F0307D8FD02932D26FC9723C43D35A897C04A5BFB73C428B17D4E9509AC8DEE664373B015C44CEDED79A4934DCC23B14CB2E94441C52A1AFBC6F9C946A288E493415CD4EFA11E038D20224A98E9C4C913E02894F78A14E4DCD8E3BCCABAC5221FECCF658A6F9710918519F1C9578FFF2F3341CF5F77E264031EA44022BFB36505E869ECD13609FC356698282BC7922DB7B1915DD7C72720FE3A8453E354A9796FF437090ECC2E39CD8B1A25DC42823081A9ACED8617EF04A95234D2AD915FC1F747C18D5E8EEFEA4C539FC7FE678186C92458E694BDB67962B83E51DAD8F34E2A77AED17ED23FB94B6B0913E9F558033173A3A22D7878F400ADD83490142C04A9AD284D9A653BE27D896826B818A14A5DB002EE76F2912A749744573A9D9118832FBE75E9B84E9FDF6239A216BE31B3E6522971A9333598578CA0A83FCA9EA64C0E623CE3D052753FBD52DB420E45AE10BF3464037CD0CBBD302A676A76DCE6766709C65089DD bạn ơi,sao mình không thấy thư mục folder...chép nó vào đâu bạn...???
By Hartmann
#635434 bạn ơi,sao mình không thấy thư mục folder...chép nó vào đâu bạn...??? bạn mở notepad ở ngoài desktop chép code vào, và lưu lại với tên là pkey, sau đó thì dán nó vào cái folder của chương trình

còn không thì bạn tải file đó về mình sẽ up lên mediafire
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement