Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By to_du_na
#632393 Lick vào để xem hướng dẫn:

Trong quá trình active by phone cho các bạn mình thấy có rất nhiều bạn xin key nhưng khi mình hỏi bạn cài bản retail hay VL để mình giúp key thì không biết bản cài của mình là bản retail hay VL. Nên hôm nay mình viết bài này để giúp các bạn cách xác định bản cài của mình là bản nào từ đó bạn dễ dàng chọn cho mình một key thích hơp.


Để khiểm tra bộ cài của bạn là retail hay VL, bạn xả nén bộ cài sau đó bạn xem folder .ww nếu là proplur.ww là bản retail còn proplus.ww là bản VL. Bạn tiếp tục vào folder .ww và tìm đến 2 file .cab như hình, nếu là propsww.cab & propsww2.cab là bản VL còn nếu là proprww.cab & proprww2.cab là bản retail (như trong hình là bản VL đó).


" alt="" />


" alt="" />Sau khi xác định bản cài của mình là bản nào rồi, bây giờ bạn có thể dễ dạng chọn cho mình một key thích hợp dưới đây:


Chú ý: Phải ngắt mạng trước khi add key nhé.

Key office proplus 2013 mak ( dùng cho bản VL ):

Tested on 06-July-2013

Lick vào để lấy key:


GQVNC-24YPY-KHJB4-CQRT3-GF2DH

VVJJX-TNXV9-K2HCY-33GD9-TF2DH

PD3W7-NVGG7-YKGQX-7CRDG-J2MG7

TKWJX-CNBYV-VTPYG-HVVCH-DRP9V

RCBQN-J4MK8-VV3XJ-BPPYB-TXVT7


Key office proplus 2013 retail ( dùng cho bản retail ):

Tested on 06-July-2013

Lick vào để lấy key:


72RN3-HB2JJ-K9RF8-YVB3Q-628P9

ND8PK-2PRQW-869D2-RVT6Y-6VGXK

N3KJM-Q24M3-GM2HY-KQXYW-HMF29


Office standard 2013 mak ( dùng cho bản VL):

Tested on 06-July-2013

Lick vào để lấy key:


4N6WQ-VJ3KV-2HXWD-DGWFG-TJDBG (còn 2789 lược active online)


Key Viso pro 2013 retail ( dùng cho bản retail ):

Tested on 06-July-2013

Lick vào để lấy key:


NHQB6-GTDVM-B9Q6Q-4X8TF-KBQ73


Key Viso pro 2013 mak (dùng cho bản VL):

Tested on 06-July-2013

Lick vào để lấy key:


KFPTX-FNJJ3-CKKDJ-WMQ9W-78PFR


Viso standard 2013 mak ( dùng cho bản VL):

Tested on 06-July-2013

Lick vào để lấy key:


JWPNH-RJ9C2-FQJQ2-CCBW9-M962J (còn 4953 lược active online)


Key Project pro 2013 retail ( dùng cho bản retail ):

Hiện key đã bị block hết rồi. Khi nào có key mình sẽ cập nhật sau.

Key Project pro 2013 mak (dùng cho bản VL):

Tested on 06-July-2013

Lick vào để lấy key:


DWB9N-36DJY-7VMWK-8BT2C-P9VTB (còn 2072 lược active online)


Project standard 2013 mak ( dùng cho bản VL):

Tested on 06-July-2013

Lick vào để lấy key:


DHJMN-HR49Y-HFQP4-64R8W-QC8P7 (còn 4972 lược active online)


Link download các bản microsoft office 2013

Key win8 mak:

( dùng cho bản professional (retail & VL, 32bit & 64bit), professionalN (retail & VL, 32bit & 64bit), enterprise (32bit & 64bit), enterpriseN (32bit & 64bit)):

Tested on 06-July-2013

Click vào để lấy key:


slmgr.vbs /ipk BNYHR-XDRK6-HV96V-CFRJ9-H49VC

slmgr.vbs /ipk F2V7V-8WN76-77BPV-MKY36-MKH3P

slmgr.vbs /ipk 3NKP9-K2XW9-FQHWH-MDMCQ-TCKVC

slmgr.vbs /ipk 6CNK2-RTVRV-TXYQK-86DBM-B4DHC

slmgr.vbs /ipk GNFT6-F8XPT-24KP8-82FMV-46V3P

slmgr.vbs /ipk MR2WF-NWPQ9-WCRWV-6GVFR-HQR92

slmgr.vbs /ipk HX388 - XXNXX-WGWTG-KYTH8-RX492

slmgr.vbs /ipk NY4RW-GMCHB-D3P9F-RJDP9-YDR92

slmgr.vbs /ipk MWNDT-WDBDY-TCJFF-KCK2V-4CWX2

slmgr.vbs /ipk J68BC-XTNWY-M3XQP-8TTR4-8B2K2

slmgr.vbs /ipk Y7NHY-DRGCX-KHWM2-P2DPY-YWMQP

slmgr.vbs /ipk N9MRJ-6JRM9-M6XJC-6D6JD-QRPK2

slmgr.vbs /ipk 73KKN-DHK63-WMGY2-6MC68-JFDHC

slmgr.vbs /ipk NGKGG-W2V3K-G9X9Q-M7TXB-KD4DP

slmgr.vbs /ipk 9DQQF-NP286-6HTK4-7Y94T-4M2K2

slmgr.vbs /ipk 82WNH-WWCBT-Y843F-F7F7X-M9492

slmgr.vbs /ipk RQGQD-DQNGY-TQHDF-CB2YR-WFDHC

slmgr.vbs /ipk N3BDF-YMFJ3-P4VKX-C88VY-YWMQP

slmgr.vbs /ipk 63VNX-R64MK-28K4H-Y6K4T-YG67C

slmgr.vbs /ipk 3XKNP-T864P-3WDQQ-H9FF3-2WCK2

slmgr.vbs /ipk JXNBF-VG8TP-PBDBW-TB2K2-P9T7C

slmgr.vbs /ipk 2C9ND-V2GFR-RR4YD-QB4DR-JHRDP


Key win8 pro with media center:

Tested on 03-July-2013

Click vào để lấy key:


slmgr.vbs /ipk P79C8-3F4NR-WP8KM-WR8QY-PRYRQ

slmgr.vbs /ipk V398T-PFFN7-BK4WM-XY3PR-KBQJD

slmgr.vbs /ipk JKXK4-THDKN-GB6PH-4FCBW-29T8D

slmgr.vbs /ipk CG6QH-J68KC-RKNQW-PJ9PH-3JXWD

slmgr.vbs /ipk KQ9CV-HBJDC-CYGMN-YQ2DB-6VGB3

slmgr.vbs /ipk 2DJ24-4XRYY-XNJBK-PQHX9-RM2M3

slmgr.vbs /ipk BCFR8-B7VGJ-X2Y94-NT982-CJ8Y3

slmgr.vbs /ipk WDYHJ-3JKQN-XFJQ6-42RTF-4X6B3

slmgr.vbs /ipk HYFF2-CMF47-9NMB9-TQR3G-8TV4Q

slmgr.vbs /ipk 8KGQW-XMFY7-XNJYK-WYMB3-Y4DJD

slmgr.vbs /ipk RFQQB-CB3N9-KGKDR-HW7JT-6FYRQ

slmgr.vbs /ipk JWX33-VPXC7-RHBP7-N4HH7-QPBRQ

slmgr.vbs /ipk D7DVD-WTR9C-8T93X-NFF2D-G8XWD


Key win8 pro retail ( dùng cho bản win8 pro ):

Tested on 03-July-2013

Click vào để lấy key:


slmgr.vbs /ipk 2FKWD-NYFC7-VH8G3-BK3GD-7T667

slmgr.vbs /ipk 4BRRQ-NQFXF-BPW46-R7BCH-DRPKV

slmgr.vbs /ipk 4C8N3-FYTFH-BHXBR-B2DY9-KP73H

slmgr.vbs /ipk 4HKTN-Y3T7V-HY3MR-FRJ72-MPWXV

slmgr.vbs /ipk 67MY9-9NRWG-4HTCF-QDK6M-KD4DH

slmgr.vbs /ipk D66NY-H99YQ-9MPFY-G2YF3-973G7

slmgr.vbs /ipk FGM9N-R4G2V-XVH3M-4F6JX-HCBQH

slmgr.vbs /ipk YG83N-PV47X-RJQT2-H47HC-VFPKV

slmgr.vbs /ipk WFRQM-BPNKV-TC3WX-XF2DQ-6273H

slmgr.vbs /ipk Q8R9N-Q6H9H-TXCXB-FT4GW-DGJXV

slmgr.vbs /ipk QFTCN-2MC4B-TQ97K-F449X-GJCKV

slmgr.vbs /ipk QQKYP-ND33R-Q2XB9-7T26F-BY2KV

slmgr.vbs /ipk R7NVT-9HY8T-7Y43F-YHQHF-JHRDH

slmgr.vbs /ipk RT6NW-B7TB9-BR9HC-F3RX7-XD4DH

slmgr.vbs /ipk V4PNP-K6GRJ-76942-8JCFM-RCWXV

slmgr.vbs /ipk VHDVP-HNVGT-7K3CK-R28KW-D9H3H

slmgr.vbs /ipk VJ2NT-B7364-88QPB-8VKVY-88CKV

slmgr.vbs /ipk VNF76-VJQ6D-MYDB3-QVQBW-29T67

slmgr.vbs /ipk VQKQN-C9V6X-VPGQ6-YFW8G-J2KT7


Link download các bản win8

Win 7 ultimate:

(Tested on 03-July-2013)


slmgr.vbs /ipk JX348-V674K-PYTTK-7VBDD-H4RHW

slmgr.vbs /ipk 2T482-P7B6J-KRT9V-RF7FQ-FMHB8

slmgr.vbs /ipk D8FHK-D6V4J-W7Q4R-WHK66-D9DVM

slmgr.vbs /ipk TH7JX-PQMFF-YPTYW-YCQJT-6XRYV


Win 7 mak: (Tested on 03-July-2013)

( dùng cho bản professional (retail & VL, 32bit & 64bit), professionalN (retail & VL, 32bit & 64bit), enterprise (32bit & 64bit), enterpriseN (32bit & 64bit)):

Lick vào để lấy key


C8R9X-8VJBW-2CWHK-DCR2V-MRV24 còn 826 lược active online

YTCM9-6JWXY-XVXGW-VX8JB-2HVMJ còn 2125 lược active online


Office proplus 2010 mak:

(Tested on 03-July-2013) dùng cho bản VL

Lick vào để lấy key


GW7DD-7JXDP-6QPP4-6VBVB-6FBT6 còn 9 lược active online

TDT3J-Y38P2-XPVPW-34BB3-6TQ3T còn 165 lược active online


Office standard 2010 mak:

(Tested on 03-July-2013) dùng cho bản VL

Lick vào để lấy key


YPJDW-PQ3C9-FV988-MRT87-MTKFB còn 5 lược active online

P8HR9-W367W-2P778-96HKY-63P87 còn 62 lược active online


Win vista mak:

(Tested on 03-July-2013) dùng cho bản Business, BusinessN, Enterprise, EnterpriseN

Lick vào để lấy key


V2YX3-PHR93-PMHR6-WQKJR-V3W23 còn 4725 lược active online

MV67P-483QJ-MVX9P-B49KD-42TJJ còn 500 lược active online

GRCFJ-4MDF2-FP9VB-KBRBB-6XHXR còn 477 lược active online


Hướng dẫn thay key office :

( ở đây mình chỉ hướng dẫn sơ bộ chứ không có hình ảnh vì mình không dùng office proplus 2013 mong các bạn thông cảm nhé).

Click vào để xem hướng dẫn:

Chú ý: Phải ngắt mạng trước khi add key nhé.
Cách 1: Cách này áp dụng cho bản retail.

Vào control panel => Programs => programs and features => chọn Microsoft Office proplus 2013 => chọn change => một bảng xuất hiện bạn chọn enter a product key => nhấn continue => nhập key mới vào rồi nhấn continue => Mở word hay excel lên sẽ xuất hiện bảng yêu cầu active bạn chọn active by phone. Đến đây bạn có thể tự gọi vào tổng đài US hay UK để lấy ID step 3 rồi.
Cách 2: Cách này áp dụng cho bản VL.

Bạn mở word lên => vào file => Account => change product key => nhập key => Continue => chọn active by phone => next => chọn quốc gia tỳ ý => next rồi lấy ID step 2 post lên nếu bạn không tự gọi được.


Hướng dẫn thay key windows 8:

Click vào để xem hướng dẫn:

Chú ý: Phải ngắt mạng trước khi add key nhé.

B1: Di chuyển chuột đến góc trái bên dưới màn hình => khi biểu tượng Moderm UI thu nhỏ hiện ra thì chuột phải và chọn command prompt(admin) => chọn yes khi có thông báo sercurity alert.

B2: Nhập lệnh slmgr /upk ( lệnh này xóa key cũ trong máy)

B3: Gõ lệnh: slmgr /ipk + key ( lệnh này để add key vào )

VD: slmgr /ipk RQGQD-DQNGY-TQHDF-CB2YR-WFDHC

Khi hiện ra thông báo Successful thì bấm ok

B4: Nhập lệnh slui.exe 4

B5: Chọn quốc gia và nhấn next

B6: Lấy ID step 2 post lên và chờ để nhận ID step 3 về active.


Hướng dẫn thay key windows 7:

Click vào để xem hướng dẫn:

1. Ngắt mạng.

2. Vào Start => gõ CMD vào ô search => chuột phải vào CMD => chọn run as administrator.

3. Gõ lệnh slmgr /upk để remove key cũ.

4. Gõ slmgr /ipk + key để add key mới vào

VD: slmgr /ipk BR6G7-729GM-DQDQW-F9M4P-MM2JX

5. Chờ thông báo Successful thì bấm ok.

6. Gõ lệnh slui 4

7. Chọn quốc gia tỳ ý rồi nhấn next.

8. Lấy ID step 2 Post lên nếu bạn không tự gọi được.
Chú ý: Để gõ không bị sai các lệnh, bạn copy các lệnh và paste vào nhé.


Xem Hướng dẫn chi tiết cuộc gọi điện thoại kích hoạt windows 8, office 2013 qua tổng đài UK


Nếu bạn không tự gọi được thì bạn post ID step 2 lên. Mình sẽ gọi giúp bạn nhé.

Mẫu post yêu cầu gọi giúp:

Win8 pro

Key sử dụng: RQGQD-DQNGY-TQHDF-CB2YR-WFDHC

Server UK

ID step 2:

2080732

4752894

9642054

3510202

1698715

0785223

3774762

3313702

9240246


Chú ý: các bạn copy & paste cho chính xác, đừng ngồi gõ từng số mất thời gian, hay bị sai và post dạng tex để mình copy cho nhanh.

Đề nghị:

1. Dùng tiếng Việt có dấu, không dùng ngôn ngữ teen.

2. Không spam - post yêu cầu liên tiếp! Hãy chờ đến lượt giúp, vì không phải online chỉ để giúp một mình bạn!

3. Không nên post nhiều topic vì người sau gọi sẽ bị Not verify làm mất thời gian.

4. Tuy là thế giới ảo, nhưng những bạn vào chuyên mục này chắc chắn đã có một trình độ nhất định! Vì vậy hãy thể hiện sự tự trọng của mình, không dùng những từ ngữ thô tục, thiếu văn hóa khi post những comment và biết Thank người đã giúp mình!

5. Không post những comment có liên quan đến chính trị, đả kích chính quyền, phản quốc…


Vì kiến thức tin học là bao la nhưng sự hiểu biết của cá nhân mình thì có hạn nên mong các bạn góp ý khiến để topic ngày một hoàn thiện hơn.


Thank các bạn đã bỏ thời gian đọc bài hướng dẫn này.
By depmachanh88
#633593 Bạn ơi, còn key VL nào còn sống không, mình dùng key ND9QV-R6QV9-KWYYX-Q4X28-DGKKV toàn bị not verify

Tks bạn vì bài viết
By Tieu_Li
#633594 Bạn ơi, còn key VL nào còn sống không, mình dùng key ND9QV-R6QV9-KWYYX-Q4X28-DGKKV toàn bị not verify

Tks bạn vì bài viết Hiện dân mạng chỉ có một key mak duy nhất ND9QV-R6QV9-KWYYX-Q4X28-DGKKV, key này vẫn còn active by phone tốt nhưng chỉ gọi UK thôi. Nếu bạn đã dùng rồi thì pó tay rồi. Bạn có thể cài lại bản retail để dùng key retail hay cứ dùng thử và chờ thêm một thời gian nữa nhé.
By Yai_blog
#633595 thử cái key này office 13

key : 6PVPD-CNWDQ-G734C-DG7BM-VQTXK

us

1111213

4611734

1217574

1791051

7594136

4657960

6495200

8075471

6731206
By doitraiphongtran_bunlo
#633596 thử cái key này office 13

key : 6PVPD-CNWDQ-G734C-DG7BM-VQTXK

us

1111213

4611734

1217574

1791051

7594136

4657960

6495200

8075471

6731206 056666

500476

955693

823311

238345

024253

066796

109506


Yên tâm đi, những key mình post đều đã được test hết rồi.
By TheLiem_TheLiem
#633597 bạn ơi sao mình vào lại nó lại nhảy ra cái ID khác :

3820024

0865430

2126543

2821261

8511101

3028563

2145062

3217155

1747200

Mình không biết tại sao nữa, bạn giúp mình lại cái nha , thanks bạn
By manhtu.info
#633598 bạn ơi sao mình vào lại nó lại nhảy ra cái ID khác :

3820024

0865430

2126543

2821261

8511101

3028563

2145062

3217155

1747200

Mình không biết tại sao nữa, bạn giúp mình lại cái nha , thanks bạn 014043

340774

924404

236952

861755

728753

599624

513335
By chocopie_babe
#633599 Làm giùm mình cái bạn ơi, làm bài tập sắp nộp bài rồi. hix

key : ND9QV-R6QV9-KWYYX-Q4X28-DGKKV

UK


2968450

6054212

7587312

0812700

4230370

4564361

4417415

6518520

4366960
By vdc2004hoan
#633600 Làm giùm mình cái bạn ơi, làm bài tập sắp nộp bài rồi. hix

key : ND9QV-R6QV9-KWYYX-Q4X28-DGKKV

UK


2968450

6054212

7587312

0812700

4230370

4564361

4417415

6518520

4366960 279646

477602

542920

257753

678124

939842

096190

300084
By HDpro_love
#633601 phiền bác giúp em active office 2013 pro plus

key 6PVPD-CNWDQ-G734C-DG7BM-VQTXK

id step 2

7345372

8371772

9623915

1731360

2414383

6387271

2908321

9348652

4882644
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement