Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
Hình đại diện của thành viên
By thanhansoft
#604316 Công ty Cổ phần Winta xin trân trọng giới thiệu khách hàng sản phẩm phần mềm kế toán/bán hàng

Winta có nhiều chức năng mạnh và nhiều tiện ích giúp cho việc sử dụng chương trình được dễ dàng và khai thác chương trình được hiệu quả.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

• Chế độ tài chính, kế toán và thuế.
- Winta cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính: chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, quyết định 48/2006/QĐ-BTC (dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa); báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN theo thông tư 60/2007/TT-BTC (hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế); nghiệp vụ hạch toán hàng khuyến mãi theo thông tư 30/2008/TT-BTC; bảng kê thu mua hàng hóa – dịch vụ mua vào không có hóa đơn (mẫu số 01/TNDN) theo Thông tư 134/2007/TT-BTC…
Hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, báo cáo tài chính sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTTK của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.


• Quản lý vốn bằng tiền.
- Winta cho phép theo dõi các khoản tạm ứng, cho vay, đi vay chi tiết như là hóa đơn. Các khoản này được theo dõi thanh toán chi tiết, phân bổ chi tiết để lên các báo cáo quản trị công nợ, báo cáo phân tích về tuổi nợ, báo cáo thông báo theo hạn thanh toán…
- Winta cho phép theo dõi từng khế ước vay với các báo cáo như: Bảng kê tính lãi chi tiết theo từng khế ước, Báo cáo chi tiết tình hình tiền vay, Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay, Báo cáo theo dõi các khoản vay sắp đến hạn (quá hạn)…


• Quản lý công nợ.
- Winta cho phép quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bán. Việc phân bổ số tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện tự động hay trực tiếp cho từng hoá đơn. Cho phép xử lý giảm trừ công nợ chi tiết theo hóa đơn trong trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá, chênh lệch tỷ giá, tạm ứng trước tiền hàng và các giảm trừ khác. Cho phép theo dõi chi tiết công nợ cho từng món vay mượn, từng lần tạm ứng…


• Quản lý hàng tồn kho.
- Winta cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: nhập trước - xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh. Có nhiều màn hình nhập liệu đặc thù tiện dụng cho người sử dụng như nhập xuất thẳng, nhập mua, nhập khẩu, nhập chi phí, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho…
+ Báo cáo theo các tiêu chí
+ Báo cáo chi tiết nhập hàng
+ Báo cáo tổng hợp nhập hàng
+ Báo cáo chi tiết xuất hàng
+ Báo cáo tổng hợp xuất
+ Thẻ kho
+ Sổ chi tiết vật tư
+ Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn


• Quản lý TSCĐ, CCLĐ.
- Phân hệ quản lý TSCĐ, CCLĐ trong Winta cho phép theo dõi TSCĐ, CCLĐ theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng… Chương trình cung cấp rất nhiều các báo cáo về kiểm kê, báo cáo về tăng giảm và báo cáo về khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCLĐ.


• Tính giá thành sản phẩm.
- Winta cung cấp các chương trình tính giá thành cho các vụ việc, công trình xây lắp, sản phẩm sản xuất liên tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Việc tập hợp chi phí sản xuất có thể được thực hiện trực tiếp cho đối tượng tính giá thành; hay tập hợp theo phân xưởng, công đoạn; hay theo bộ phận phí trung gian. Cuối kỳ phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau: theo định mức nguyên vật liệu, theo hệ số cập nhật, hay phân bổ dựa vào theo yếu tố chi phí khác. Cho phép tính giá thành trong trường hợp có nhiều công đoạn và có nhiều phân xưởng và tính chi tiết theo lệnh sản xuất. Giá thành được phân tích theo các yếu tố chi phí cụ thể và có thể chi tiết đến từng vật tư được sử dụng.


• Quản lý số liệu đa tiền tệ.
- Winta cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hay tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tạo bút toán chênh lệch tỷ giá so với tỷ giá ban đầu khi xuất hóa đơn hay cho phép quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ trong trường hợp thanh toán bằng đồng tiền hạch toán (VNĐ). Cuối kỳ chương trình có các chức năng tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ của từng tài khoản và của từng khách hàng/nhà cung cấp. Các báo cáo có thể được in ra theo đồng tiền hạch toán hay theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán. Chương trình cũng cho phép tùy chọn loại tỉ giá áp dụng là tỉ giá thuận (nhân) hay tỉ giá đảo (chia), thuận tiện trong một số trường hợp sử dụng đồng tiền hạch toán khác với đồng Việt Nam Đồng


• Quản lý số liệu liên năm.
- Winta cho phép quản lý số liệu liên năm. Người sử dụng có thể lên các báo cáo công nợ, các báo cáo liên quan đến các hợp đồng, công trình xây dựng... của nhiều năm mà không phải in riêng từng năm rồi sau đó ghép các báo cáo lại với nhau.


• Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau.
- Winta cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ so sánh là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm.

• Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở.
- Winta cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hay của toàn (tổng) công ty. Số liệu có thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về công ty mẹ.


• Tiện ích khi nhập số liệu.
- Winta cho phép cập nhật chứng từ từ Excel. Cho phép khi nhập liệu có thể chuyển từ màn hình nhập liệu này sang màn hình nhập liệu khác chỉ bằng một thao tác kích chuột phải. Có thể xem báo cáo ngay khi đang nhập chứng từ. Cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hay theo mã. Cho phép xem phiếu nhập khi vào phiếu xuất để tra cứu giá. Cho phép lưu và in chứng từ nhưng chưa bắt buộc chuyển vào sổ cái.


• Tự động hóa xử lý số liệu.
- Winta tự động phân bổ chi phí mua hàng; tự động gán giá bán tùy theo mặt hàng và khách hàng; tự động tập hợp số liệu và tạo các bút toán kết chuyển, phân bổ, tính toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, tự động hạch toán các chứng từ nhập xuất kho…


• Kỹ thuật Drill-Down.
- Với kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược) - Winta cho phép người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp chỉ bằng 1 phím có thể xem ngay số liệu chi tiết cấu thành và tiếp tục cũng chỉ bằng một phím là có thể xem tiếp đến chứng từ ban đầu. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho kế toán viên và kế toán tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.

Kỹ thuật Quick Report.
- Bằng kỹ thuật Quick Report (báo cáo nhanh) Winta cho phép người sử dụng dễ dàng tự tạo báo cáo theo yêu cầu bằng cách chọn các cột cần in trên màn hình xem số liệu, đổi thứ tự các cột in ra, điều chỉnh độ rộng các cột cần in, chọn phông chữ (các thao tác tương tự như trong EXCEL) và sau đó sử dụng chức năng Quick Report để có báo cáo theo đúng yêu cầu.


• Tiện ích khi xem báo cáo.
- Winta cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hay theo mã; tìm trên số liệu đã lọc ra hay tìm trên toàn bộ số liệu gốc. Có thay đổi kiểu xem và nhóm số liệu theo nhiều chiều khác nhau mà không phải lên báo cáo lại; cho phép sắp xếp số liệu tăng dần hay giảm dần theo trường bất kỳ. Có thể tính tổng của một trường bằng một nháy chuột vào chức năng tính tổng. Cho phép xem dưới dạng đồ thị các báo cáo với nhiều cột số liệu. Cho phép sửa chứng từ khi đang xem báo cáo

• Kết xuất báo cáo ra EXCEL hay tệp định dạng XML và gửi e-Mail kết quả báo cáo.
- Winta cho phép kết xuất báo cáo ra tệp theo đúng mẫu báo cáo và gửi e-mail kết quả báo cáo ngay trong chương trình.


• Tính mềm dẻo.
- Winta cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn phương pháp kiểm kê hàng tồn kho (theo kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ), lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho và tính tỷ giá ghi sổ (giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước, giá giao dịch), có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù.
.
• Khả năng bảo mật.
- Winta cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng. Chương trình có khả năng khóa số chi tiết đến từng loại chứng từ, theo dõi nhật ký người sử dụng.


Giao diện và báo cáo theo nhiều ngôn ngữ (Việt,Anh,Nhật, Hàn, Pháp, Hoa).
- Winta có giao diện và các báo cáo bằng tiếng Việt hay tiếng Anh và cho phép tùy chọn theo từng người sử dụng.


• Môi trường làm việc.
- Winta có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng hay máy đơn lẻ.

Vui lòng liên hệ :
Công ty Cổ Phần Winta
Địa chỉ : 457/41, KP1 Đường Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0862.952.090 - 0862.952.091 - 0873.084.999
Fax : 0862.952.092
Di động : 0932.438.905 (Mr Hùng) (Công ty chúng tui sẽ có nhân viên đến tận nơi để hỗ trợ)
Email : [url=mailto:[email protected]][email protected][/url] Website : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Công ty Cổ Phần Winta

Chuyên cung cấp và lập trình các loại phần mềm
Phần mềm kế toán, bán hàng
Phần mềm in hoá đơn tự in, thiết kế mẫu in trên phần mềm theo yêu cầu
Nhà hàng, khách sạn
Quán Café, Karaoke
Chấm công, Nhân sự
Trường học, nhà thuốc
Phần mền quản lý vận tải

…………
Nhận viết tất cả các loại phần mềm quản lý theo yêu cầu.
Hình đại diện của thành viên
By thanhansoft
#604317 Ai có nhu cầu dùng thử phần mềm kế toán trên thì liên hệ với Công ty sẽ cài đặt và hướng dẫn miễn phí cho mọi người nhé

Hình ảnh các phân hệ chính của Phần mềm Kế Toán ThanhAnSoft

Giao diện chínhPhân hệ Thu Chi


Phân hệ Nhập xuất


Phân hệ Bán hàngPhân hệ Tài sảnPhân hệ Giá Thành


Phân hệ Nhân SựPhân hệ Công NợPhân hệ Tổng hợp


Phân hệ Báo cáoPhân hệ Danh MụcPhân hệ Hệ thống
Vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Thanh An
Trụ sở : 28/1B1, KP1 Đường Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, Tp.Hồ Chí Minh
VPGD : 457/21, KP1 Đường Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0862.952.090 - 0862.952.091 - 0873.084.999
Fax : 0862.952.092 - Yaoo: tuvantas

Di động : 0932.438.905 (Mr Hùng) (Công ty chúng tui sẽ có nhân viên đến tận nơi để hỗ trợ)
Email : [email protected] Website : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement