Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
Hình đại diện của thành viên
By sinnova
#593063 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Quản lý, cập nhật ghi tăng tài sản cố định, khai báo định khoản khấu hao tài sản. Một TSCĐ được khai báo khấu hao cho nhiều khoản mục chi phí, cho nhiều bộ phận, phòng ban …Xử lý tình trạng thẻ tài sản: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủyChuyển tiếp đến người liên quan khácSao chép, In hàng loạt
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Điều chỉnh tăng giảm tài sản cố định, phần mềm sẽ tính toán, định khoản theo TSCĐ được điều chỉnhXử lý tình trạng thẻ điều chỉnh tài sản: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủyChuyển tiếp đến người liên quan khácSao chép, In hàng loạt
Ngừng khấu hao
Khai báo TSCĐ cần ngừng khấu hao.Thanh lýKhai báo TSCĐ cần thanh lýTính và định khoản khấu haoTính toán khấu hao tài sản cố địnhĐịnh khoản khấu haoKỳ tính khấu hao bất kỳ (nhỏ nhất theo đơn vị ngày)Phương pháp khấu hao áp dụng chung hay cho từng thẻ
Quản lý sử dung trang thiết bị

Thông tin chi tiết trang thiết bịThành phần trang thiết bịTài liệuBảo hành, bảo trì, sửa chữaKiểm định, kiểm kêLịch sử sử dụngSao chép, In hàng loạt
Cấp phát trang thiết bị

Cấp phát trang thiết bịThu hồi trang thiết bịXử lý tình trạng phiếu giao nhận: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủyChuyển tiếp đến người liên quan khácSao chép, In hàng loạt
Quản lý nhật ký

Cho phép tự động lập lịch kiểm kê định kỳCho phép tự động lập lịch kiểm định định kỳCho phép tự động lập lịch bảo trì định kỳCho phép tự động lập lịch mua bảo hiểm
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bảo trì định kỳKiểm định định kỳHết hạn bảo hiểm
Thông tin chi tiết xem tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement