Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
Hình đại diện của thành viên
By sinnova
#593013 Yêu cầu mua hàng


tình trạng yêu cầu: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủyChuyển tiếp đến người liên quan khácTheo dõi trạng thái yêu cầu: Chưa gửi, đã gửi, đã lập đơn hàngTạo đơn đặt hàng từ yêu cầu mua hàngSao chép, In hàng loạt

Đặt mua hàng

Xử lý tình trạng đơn hàng: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủyChuyển tiếp đến người liên quan khácTheo dõi trạng thái đơn hàngTạo đơn hàng từ yêu cầu mua hàngTạo kế hoạch nhận hàng hàng, hóa đơn từ đơn đăt mua hàngQuản lý điều khoản thanh toán và tiến độ thanh toánSao chép, In hàng loạt.

Hóa đơn mua

Xử lý tình trạng hóa đơn: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủyChuyển tiếp đến người liên quan khácTheo dõi trạng thái hóa đơnTạo hóa đơn từ đơn đặt mua hàngTạo hóa đơn từ phiếu giao nhậnTự động hạch toán kế toán theo cách được định nghĩaQuản lý tiến độ thanh toánSao chép, In hàng loạtthông báo thông báo đơn hàng đến hạn
thông báo công nợ phải trả quá hạn
thông báo đến hẹn thanh toán công nợ phải trả

Thông tin chi tiết xem tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement