Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
Hình đại diện của thành viên
By sinnova
#592958 Hoạch định (Planning)

Xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: Tổng công ty (tập đoàn), công ty thành viên,...; Phòng ban, bộ phận; Chức vụ, vị trí; Địa bàn, khu vực

Mô tả vị trí trong doanh nghiệp: Mô tả chi tiết chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng vị trí trong doanh nghiệp, yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng, khóa đào tạo, bảng chỉ tiêu năng lực

Hoạch định nhu cầu nhân sự: Dài hạn, ngắn hạn.

Tuyển dụng (Recruitment)

Cho phép phân tích như cầu tuyển dụng thông qua chức năng hoạch định nguồn nhân lực

Quản lý, kiểm duyệt các yêu cầu tuyển dụng

Lập và quản lý kế hoạch tuyển dụng: Thời gian, số lượng, chi phí, vị trí, thông tin truyền thông,...

Quản lý hồ sơ ứng viên: Nhập trực tiếp, Import, đăng ký trực tuyến; Lọc sơ tuyển tự động dựa trên thông tin hoạch định và các phiếu yêu cầu tuyển dụng đã được kiểm duyệt; Gửi thông điệp tới ứng viên qua email, sms
Quản lý thi tuyển: Lập và duyệt kế hoạch thi tuyển theo qui trình đã xác lập; Quản lý bộ đề thi (hỗ trợ đa dạng các dạng câu hỏi: Dạng ma trận nhiều lựa chọn, một lựa chọn, tự luận....) và xác lập cho từng vòng thi; Tổ chức thi tuyển trực tuyến hay cập nhật kết quả trực tiếp; Lọc kết quả thi tuyển tự động theo tiêu chí được xác lập và gửi kết quả tới ứng viên qua email, sms

Kiểm duyệt ứng viên trúng tuyển; Gửi thư mời qua email, sms

Tiếp nhận nhân sự trúng tuyển và lập các quyết định, thủ tục tiếp nhận nhân sự, kế hoạch thử việc, đánh giá kết quả thử việc, chuyển thông tin sang chức năng Hồ sơ nhân sự để theo dõi và quản lý.

Cổng tuyển dụng (Online test)

Cho phép đăng ký hồ sơ trực tiếp từ cổng tuyển dụng hay tích hợp form trên trang web công ty

Cho phép đăng nhập xem hướng dẫn và làm bài thi trực tiếp

Hồ sơ nhân sự (Employee Information)

Quản lý 500 đến 1000 thông tin của mỗi nhân viên, diễn biến theo 31 quá trình được phân biệt rõ ràng giúp khai thác, phân tích theo nhiều khía cạnh khác nhau.Từ khi tiếp nhận vào làm việc, đến các quá trình lương, hợp đồng, bảo hiểm, đào tạo, kỹ năng, trang thiết bị, bảo hộ lao động hay các quá trình công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển...đều được quản lý khoa học theo quá trình diễn biến trên phần mềm
Cài đặt chế độ cảnh báo: Sinh nhật, thời hạn hợp đồng, thời hạn nâng lương,...
Bảo mật truy cập thông tin hồ sơ theo mức hồ sơ.

Đánh giá (Survey)

Thiết lập các bộ tiêu chí đánh giá (hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi đánh giá: Dạng ma trận nhiều lựa chọn, một lựa chọn, tự luận....) cho từng vị trí, từng công việc để chuẩn bị cho tổ chức và quản lý các kỳ đánh giá nhân sự một cách chính xác, công bằng
Lập và duyệt kế hoạch đánh giá cho các kỳ đánh giá bao gồm người tham gia đánh giá, người được đánh giá, người được xem kết quả đánh giá giúp cho việc thực hiện đánh giá một cách rõ ràng và đúng mục đích. Hỗ trợ 6 kiểu đánh giá: Đánh giá từ cấp trên, đánh giá từ cấp dưới, đánh giá từ đồng nghiệp, đánh giá theo nhóm, đánh giá từ Khách hàng, Bản thân đánh giá
Gửi thông báo đánh giá qua email, sms và quản lý kết quả đánh giá trực tuyến từ chức năng dịch vụ.

Đào tạo (Training)

Dựa trên hoạch định yêu cầu đào tạo đối với mỗi vị trí, dựa trên việc sắp xếp vị trí công tác hiện tại đưa ra phân tích về yêu cầu và nhu cầu đào tạo. Trên cơ sở thực tế, kết hợp báo cáo phân tích cho phép thiết lập, quản lý, kiểm duyệt các yêu cầu đào tạo phù hợp

Lập và duyệt các kế hoạch đào tạo: Khóa đào tạo, tổ chức đào tạo, giảng viên, học viên, chi phí, lịch học

Theo dõi, đánh giá thực hiện đào tạo về chất lượng giảng viên, học viên, kết quả xếp loại, văn bằng, chứng chỉ, kinh phí thực tế.

Chấm công (TimeSheet)

Cho phép thiết lập linh động các mẫu công với nguồn số liệu đa dạng: Thông tin từ hồ sơ, cài đặt tham số công, cài đặt chế độ làm việc, kế hoạch, máy chấm công, theo dõi nhật ký, theo dõi phát sinh, đăng ký nghỉ phép

Áp dụng mẫu bảng công cho 1 nhân sự hay nhóm với cơ chế 1 nhân sự thuộc 1 hay nhiều bảng và cơ chế liên kết nguồn số liệu từ bảng công trước sang bảng công sau tạo nên tính linh hoạt và đáp ứng cao

Cơ chế chờ duyệt, kiểm duyệt, khóa sổ bảng công theo từng kỳ. Gửi phiếu công, thông báo qua email, sms hay tương tác qua phân hệ cổng dịch vụ
Tích hợp thiết bị như máy chấm công, hệ thống kiểm soát vào ra,...
Cài đặt chế độ cảnh báo: Đi muộn quá mức, nghỉ vượt mức, lỗi hệ thống máy theo dõi công.

Tiền lương (Payroll)

Cho phép thiết lập linh động các mẫu bảng lương với nguồn số liệu đa dạng: Thông tin từ hồ sơ, bảo hiểm, thuế, đánh giá, kpi, bảng công cùng nhóm, bảng lương cùng nhóm trong kỳ, bảng lương cùng nhóm kỳ trước, hằng số lương, công thức (toán học, logic,...)

Áp dụng mẫu bảng lương cho 1 nhân sự hay nhóm với cơ chế 1 nhân sự thuộc 1 hay nhiều bảng và cơ chế liên kết nguồn số liệu từ bảng lương trước sang bảng lương sau tạo nên tính linh hoạt và đáp ứng cao
Khai báo giảm trừ bản thân, gia cảnh, quỹ khuyến học,... từ đó tự động tính thuế và quyết toán theo qui định
Cơ chế chờ duyệt, kiểm duyệt, khóa sổ bảng lương theo từng kỳ. Gửi phiếu lương, thông báo qua email, sms hay tương tác qua phân hệ cổng dịch vụ.

Bảo hiểm (Insurance)

Khai báo bảo hiểm: Quản lý các quyết định từ cơ quan bảo hiểm thông qua đó hỗ trợ chức năng điều chỉnh tự động theo quyết định, điều chỉnh chủ quan; Cập nhật số dư, đối chiếu bảo hiểm; Khai báo tham gia mới bảo hiểm; Quản lý quyết định của công ty về chế độ

Quản lý quá trình bảo hiểm: Cập nhật phát sinh tăng lao động; Cập nhật phát sinh giảm lao động; Điều chỉnh mức đóng; Điều chỉnh chức danh, công việc; Thay đổi nơi khám chữa bệnh; Điều chỉnh thông tin cá nhân (nhân thân: Họ tên, CMT, Ngày sinh,...); Bổ sung bảo

hiểm y tế; Bổ sung bảo hiểm thất nghiệp; Điều chỉnh tự động theo quyết định từ cơ quan Bảo hiểm (Điều chỉnh đồng loạt theo quyết định); Hỗ trợ điều chỉnh chủ quan

Quản lý chế độ bảo hiểm: Quản lý điều kiện, mức hưởng,... tự động tính theo qui định Bảo hiểm; Quản lý các chế độ Bảo hiểm cơ bản (Ốm đau; Thai sản; Con ốm; Ốm ngắn ngày; Ốm dài ngày; Sinh con, nuôi con; Nghỉ dưỡng sau ốm đau, tai nan, thai sản).

Dịch vụ (Employee self service)

Quản lý thông tin tài khoản (đổi mật khẩu, cấu hình, thoát chương trình) đảm bảo tính bảo mật và tiện ích trong quá trình sử dụng
Tham gia đánh giá trực tuyến
Đăng ký trực tuyến: Đăng ký nghỉ phép; Đăng ký tham gia đào tạo
Quản lý thông tin hồ sơ cá nhân: Cho phép mỗi nhân viên có thể xem hay cập nhật những thông tin trong hồ sơ cá nhân của mình. Giúp đơn giản hóa quá trình cập nhật, quản lý hồ sơ nhân viên cho nhà quản lý cũng như tính cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời
Khai thác dịch vụ thông tin: Sơ yếu lý lịch, sơ yếu lý lịch trích ngang, bảng công, bảng lương, quá trình hợp đồng, quá trình lương, quá trình bảo hiểm, tổng hợp quá trình công tác, quỹ ngày nghỉ phép hiện tại
Quản lý công việc, giao việc, chia sẻ công việc, ghi nhật ký công việc.

Thông tin chi tiết xem tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement