Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
Hình đại diện của thành viên
By sinnova
#591049 Phiếu kế toán


Phiếu thu; Phiếu chi; Báo nợ; Báo có; Chứng từ khác

Tự động hạch toán theo cài đặt các bút toán hay gặp

Theo dõi đa nguyên tệ

Xử lý tình trạng chứng từ: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy.
Chuyển tiếp đến người liên quan khác

Theo dõi chi tiết tới 25 cấp tài khoản và 8 thuộc tính (đối tượng): KMCP; ĐTTH; ĐTGT; ĐTLQ1; ĐTLQ2; ĐTLQ3; ĐTTC; ĐTKU

Quản lý thanh toán theo tiến độ

Sao chép, In hàng loạt

Chứng từ ngoài bảng


Quản lý, cập nhật các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản ngoài bảng

Chứng từ thông báo thuế


Quản lý, cập nhật các chứng từ thông báo của cơ quan thuế đến doanh nghiệp

Quản lý hóa đơnKhai báo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ của doanh nghiệp Tự động tính toán số cập nhật số hóa đơn đã sử dụng

Bút toán phân bổ

Quản lý, khai báo, tính toán, định khoản tự động các chi phí cần phân bổ cho nhiều kỳ kế toán

Hỗ trợ phân bổ theo 6 đối tượng lồng nhau: KMCP; ĐTTH; ĐTGT; ĐTLQ1; ĐTLQ2; ĐTTC;

Bút toán kết chuyển

Quản lý, khai báo, định khoản, kết chuyển tự động chi phí, doanh thu xác định kết quả kinh doanh

Số dư kế toán

Cập nhật số dư kế toán

Dự toán

Quản lý, cập nhật dự toán chi phí của đơn vị cho từng tháng và chi tiết đến từng khoản mục chi phí, nhân viên, phòng ban
Xử lý tình trạng dự toán: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
Chuyển tiếp đến người liên quan khác
Sao chép, In hàng loạt

Cảnh báo

thông báo công nợ phải trả quá hạn
thông báo đến hẹn thanh toán công nợ phải trả
thông báo công nợ phải thu quá hạn
thông báo đến hẹn thanh toán công nợ phải thu

Thông tin chi tiết xem tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement