Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
Hình đại diện của thành viên
By sinnova
#591044 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Cho phép xử lý các bút toán phân bổ tự động, các bút toán kết chuyển tự động theo nhiều tiêu chí một cách dễ dàng, nhanh chóng
Cho phép định nghĩa các nghiệp vụ thường xuyên phát sinh giúp tự động hóa công tác hạch toán kế toán

Phiếu thu, phiếu chi
Báo nợ, báo có
Chứng từ khác, chứng từ ngoài bảng
Chứng từ thông báo thuế
Kê khai sử dụng hóa đơn
Bút toán phân bổ
Bút toán kết chuyển
Số dư kế toán
Dự toán & đối chiếu

Tài sản cố định
Cho phép tính toán và phân bổ khấu hao TSCD theo từng đối tượng, khoảng thời gian bất kỳ (theo ngày), áp dụng phương pháp khấu hao theo từng thẻ, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Doanh nghiệp

Thẻ tài sản
Đánh giá tăng, đánh giá giảm
Ngừng khấu hao
Thanh lý
Quản lý và cấp phát trang thiết bị, tài sản
Tính và định khoản khấu hao

Bán hàng
Cho phép thiết lập bảng giá, chính sách bán hàng phục vụ công tác bán hàng
Quản lý thống nhất và chính xác nghiệp vụ bán hàng từ khâu lập báo giá, xác lập đơn hàng và hóa đơn bán hàng
Cho phép định nghĩa cách xuất bán hàng giúp tự động hóa công tác hạnh toán kế toán

Báo giá
Đơn hàng
Hóa đơn bán
Nhóm bảng giá, bảng giá
Chính sách bán hàng

Mua hàng
Cho phép quản lý từ khâu yêu cầu mua hàng, đặt mua hàng và quá trình giao nhận hàng cùng hóa đơn mua hàng
Cho phép định nghĩa cách nhập mua giúp tự động hóa công tác hạch toán kế toán

Yêu cầu mua hàng
Đặt mua hàng
Hóa đơn mua

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hỗ trợ nhiều hình thức tính giá vốn theo từng loại hàng hóa: Tính giá vốn bình quân, tính đích danh, nhập trước xuất trước, nhập trước xuất sau, giá cố định.
Cho phép cài đặt sử dụng hay không sử dụng nhiều thuộc tính như: kho hàng, đơn vị tính qui đổi, kích thước, trọng lượng, hạn sử dụng,....
Sản phẩm cấu trúc bm đa cấp, linh động trong việc bóc tách, lắp ráp
Cho phép định nghĩa cách nhập – xuất giúp tự động hóa công tác hạch toán kế toán

Nhập, xuất kho
Chuyển kho
Bóc tách
Lắp ráp
Dư vật tư
Tính giá vốn

Sản xuất
Dự báo kinh doanh dựa trên cơ hội từ phần mềm quản lý quản hệ khách hàng (CRM)
Tính toán thời gian sản xuất dựa trên cấu trúc sản phẩm (BOM) và qui trình sản xuất (phân xưởng, máy móc, nhân công, công đoạn)
Theo dõi tập hợp chi phí tới từng sản phẩm, công trình, dự án. Phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố, giai đoan

Dự báo kinh doanh
Kế hoạch sản xuất
Kế hoạch nguyên vật liệu
Số lượng dở dang cuối kỳ
Chi phí dở dang cuối kỳ
Tập hợp số lượng hoàn thành
Tập hợp chi phí phát sinh
Tập hợp giảm giá
Tính giá thành

Quản trị hệ thống
Cho phép khai báo, quản lý phân quyền từng chức năng, thao tác, trạng thái chứng từ và truy vết thông qua chức năng nhật ký
Bảo mật theo nhiều lớp: SSL, IP block, phân quyền chức năng, phân quyền thao tác, trạng thái chứng từ,...
Truy vết thông tin chi tiết theo từng bản ghi
Sao lưu, phục hồi dữ liệu

Báo cáo
Cho phép cài đặt mẫu header và footer theo từng tổ chức
Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ & kế toán máy
Báo cáo tài chính cho phép lấy số liệu từ nguồn và lập công thức (hỗ trợ các công thức toán học và logic)
Báo cáo thuế tích hợp dữ liệu với phần mềm kê khai thuế
Báo cáo quản trị đa dạng về chủng loại, phong phú về tiêu chí tìm kiếm & phân tích, sinh động (dạng danh sách, tổng hợp, biểu đồ)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Import (Dạng xls, xml)
Export dữ liệu (Dạng xml, xls, rtf, pdf, html,mht, tif, csv)
Khóa/mở sổ dữ liệu theo loại sổ và từng kỳ (khoảng thời gian khác nhau)
Thiết kế, chỉnh sửa báo cáo theo chuẩn RDL
Cho phép cài đặt và định nghĩa hệ thống từ đó tự động hóa các khâu có thể
Cho phép cài đặt và định nghĩa cá nhân hóa giúp ứng dụng nhanh và thân thiện với người sử dụng
Cho phép sao chép chứng từ
Cho phép ghi chú riêng (theo người dùng) đối với mỗi chứng từ
Quản lý cảnh báo
Tích hợp email, sms
Cập nhật trực tuyến các thay đổi chính sách cũng như chức năng mới

Thông itn chi tiết xem tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement