Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
Hình đại diện của thành viên
By sinnova
#575137
TỔNG QUAN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
 • Kết nối, kết dính giữa các module (chức năng ) và tự động hóa các nghiệp vụ kế toán
 • Đơn giản hóa đối với người sử dụng ngay cả với những người chưa quen với nghiệp vụ kế toán nhờ khả năng tích hợp sẵn các công cụ định nghĩa tự động của phần mềm
 • Chuyên nghiệp đối với các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán - tài chính thông qua công cụ cho phép xây dựng các sơ đồ hoạch toán tự động giúp mô phỏng các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp nhờ đó các kế toán viên có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tính chính xác trong các nghiệp vụ và sự phối hợp
 • Kiểm soát, giám sát chặt chẽ qui trình nghiệp vụ nhờ cơ chế xử lý trạng thái chứng từ
 • Phân tích báo cáo đa chiều, cung cấp đầy đủ các mẫu báo cáo đối với cơ quan nhà nước, đa dạng các báo cáo phân tích tài chính trong doanh nghiệp
MỤC TIÊU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
 • Tối ưu thời gian, giảm chi phí
 • Lựa chọn ứng dụng Desktop hay webbase
 • Môi trường hợp tác, chia sẻ thông tin nhanh và hiệu quả
 • Lưu trữ dữ liệu tập trung, tổng quan về các thông tin tài chính
 • Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng
 • Đa ngôn ngữ giao diện và nội dung (các nội dung quan trọng)
 • Quản lý đa nguyên tệ
 • Quản lý số liệu liên năm, đa công ty theo cấu trúc cây phân cấp
 • Tính mở và khả năng linh hoạt cao cho phép mở rộng tài khoản theo chiều sâu tới 25 cấp độ, gắn kết sẵn 8 thuộc tính đối tượng với mỗi tài khoản theo chiều rộng, cài đặt tham số hóa hệ thống
 • Xác lập sơ đồ hạch toán và tự động hóa các bút toán
 • Quản lý dự toán & đối chiếu
 • Quản lý thu, chi tiền mặt, ngân hàng
 • Quản lý báo giá, đơn hàng (hợp đồng bán hàng), hóa đơn
 • Quản lý yêu cầu mua hàng, đặt mua hàng (hợp đồng mua hàng), hóa đơn
 • Quản lý thẻ tài sản, tăng, giảm cho phép áp dụng phương pháp khấu hao đối với từng thẻ
 • Quản lý giao nhận, nhật ký sử dụng, bảo hành, ngừng khấu hao, thanh lý tài sản và trang thiết bị
 • Quản lý nhập xuất kho, bóc tách, lắp ráp, chuyển kho
 • Quản lý sản xuất, chi phí & tính giá thành theo các phương pháp đơn giản, hệ số và tỉ lệ
Tất cả trong một hệ thống nhờ tích hợp sử dụng các phân hệ khác như CRM, HRMS, SHOP, ECOM, OFFICE, CMS tạo thành hệ thống ERP
[START]chi tiết xem tại: [/START]Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement