Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014898 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
I: Những kết quả to lớn của cách mạng tháng 8/1945.
Để đi vào vấn đề này thì trước tiên tui xin trình bày một vài thành tựu tiêu biểu mà cách mạng tháng 8 đã giành được.
1. Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận:
Phong trào đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần đã diễn ra trong nhiều nơi ở vùng thượng du, trung du Bắc kỳ.
Ở Bắc Giang, quần chúng nổi dậy thành lập Ủy Ban dân tộc giải phóng. Đội du kích Bắc Giang được thành lập.
Ở Quảng Ngãi, khởi nghĩa nổ ra và đội du kích Ba Tơ được thành lập.
Ngày 15- 4-1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng hội nghị đã nhận định: “Tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các nhiệm vụ quan trọng cần kíp khác. Tích cực phát triển chiến tranh du kích, gây dựng căn cứ địa kháng Nhật, chuẩn bị tổng khởi nghĩa”
Hội nghị đã thống nhất lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân; quyết định thành lập bảy chiến khu trong cả nước…
Nhiều chiến khu được thành lập cả ba miền. Ở khu giải phóng chính quyền nhân dân được thành lập.
Ngày 4-6-1945 khu giải phóng chính thức được thành lập ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang…
Trong lúc phong trào đang phát triển mạnh mẽ thì nạn đói diễn ra nghiêm trọng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. Đảng kịp thời đề ra khẩu hiệu “phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa:
Ngày 2-5-1945 Hồng quân Liên Xô tiêu diệt phát xít Đức, đến ngày 9-5-1945 phát xít Đức đầu hàng không điều kiện. Ở Châu Á, phát xít Nhật cũng đi gần đến chỗ thất bại hoàn toàn.
Trước sự phát triển hết sức nhanh chóng của tình hình, Trung ương quyết định họp Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào từ 13 đến 15-8-1945.
- Đêm 13-8-1945 Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh tổng khởi nghĩa.
- Ngày 16-8-1945, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào đã tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa và 10 chính sách của Việt Minh, quyết định đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xác định quốc kỳ, quốc ca và thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bao hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta đã nhất tề vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền.
Từ ngày 14-8-1945, các đơn vị giải phóng quân đã liên tiếp hạ nhiều đồn Nhật tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.
Ngày 18-8-1945, nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Phúc Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Khánh Hòa giành chính quyền.
Ngày 19-8-1945 dưới sự chỉ đạo của Thành Ủy Hà Nội hàng chục vạn quần chúng sau khi dự míttinh đã rầm rộ xuống đường biểu tình. Trước khí thế áp đảo của quần chúng khởi nghĩa, chính quyền đã về tay nhân dân.
Ngày 23-8-1945, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế.
Ngày 25-8-1945, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Sài Gòn.
Chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28-8-1945) cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trên cả nước, chính quyền về tay nhân dân.
Kết quả thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám, là ngày 02-9-1945 tại cuộc mít tinh lớn tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào, với toàn thể thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của lịch sử dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do. Đánh giá ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement