By nguyen_ductinh
#983393 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trình bày bối cảnh tình hình xã hội Việt Nam giai đoạn 1802-1883 và những sự kiện lịch sử có liên quan xảy ra trong khoảng thời gian này. Nêu những dẫn chứng lịch sử liên quan tới đối sách của nhà Nguyễn đối với Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Thiên Chúa giáo. Đi sâu phân tích nguyên nhân cơ bản của hệ thống đối sách ấy, thành công, thất bại và bài học kinh nghiệm về chính sách tôn giáo nhìn từ góc độ sử học và tôn giáo học
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
A - MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chúng tui chọn đề tài Chính sách tôn giáo của triều Nguyễn trong giai
đoạn 1802- 1883 (từ Gia Long đến Tự Đức) vì một số lý do sau đây :
1.1. Phải thực hiện một nhiệm vụ lớn của khoá đào tạo Thạc sỹ Lịch sử
mà bản thân theo đuổi, đó là thực hiện nghiên cứu và trình bày một vấn đề
lịch sử dưới dạng một luận văn hoàn chỉnh. Công việc này sẽ giúp chúng tôi
tích luỹ kiến thức về hoạt động nghiên cứu khoa học lịch sử, rèn luyện một hệ
thống kỹ năng cần thiết, từ đó có thêm niềm say mê, tự tin khi chọn việc
nghiên cứu khoa học làm con đường giúp ích cho xã hội.
1.2. Vấn đề lựa chọn nếu được giải quyết tốt sẽ giúp cho chúng tui sáng
tỏ thêm một điều vốn là thắc mắc phát sinh khi tiếp cận kiến thức lịch sử nước
nhà thời kỳ tiền cận đại: Triều Nguyễn đã xử lý vấn đề tôn giáo như thế nào?
nên đánh giá ra sao cho thoả đáng ?
Là một vấn đề đã qua, nhưng tìm hiểu nó trong thời điểm hiện nay cũng
có phần phù hợp. Bởi vì, tôn giáo vốn đã là vấn đề nhạy cảm, buộc xã hội
luôn phải hướng về nó, đặc biệt nhà nước nào cũng không thể coi thường vấn
đề tôn giáo. Có lẽ lịch sử tôn giáo đang ở thời điểm chưa từng có: Tôn giáo
vận động không còn mang tính tự thân mà nó bị ý chí, quyền lực chính trị chi
phối ngày càng sâu sắc, công khai, nó liên tiếp phát sinh các tông phái mới,
hình thành những hiện tượng tín ngưỡng lạ kỳ, tiếp tục chiến tranh ở từng nơi,
từng lúc, làm khuynh đảo nhiều quốc gia, nhiều mối quan hệ quốc tế... buộc
chúng ta phải đặt câu hỏi: lợi cho kẻ nào ? hại cho những ai ?
1.3. Tìm hiểu một vấn đề lịch sử sẽ giúp chúng tui có thêm hiểu biết,
nhìn nhận lại thực trạng tôn giáo ở đất nước ta trong thời điểm này... Việc rút
kinh nghiệm từ các bài học lịch sử, dù nó là thành công hay thất bại đều có ý
nghĩa quan trọng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện nay, khi
Đảng và nhà nước ta đang hướng sự quan tâm vào vấn đề đổi mới trong chính
sách tôn giáo.
Trong Nghị quyết 24 gần đây của Chính phủ, đã nêu rõ quan điểm đổi
mới trong vấn đề tôn giáo: Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một
bộ phận nhân dân, đạo đức tôn giáo có những điều phù hợp với sự nghiệp xây
dựng xã hội mới...
Lần đầu tiên, vấn đề Chính sách văn hoá với tôn giáo đã được đề cập
tới trong Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ V (khoá VIII). Trên cơ sở tôn trọng
quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của dân, bảo đảm cho các tôn
giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật nghiêm cấm xâm
phạm tự do tín ngường và không tín ngưỡng. Đảng và Nhà nước ta khẳng
định cần: Khuyến khích những ý tưởng công bằng, bác ái, hướng thiện...
trong tôn giáo, đồng thời tuyên truyền khắc phục tệ mê tín dị đoan, chống vụ
lợi tôn giáo tín ngưỡng thực hiện ý đồ chính trị xấu... [100, 66-67]
Tôn giáo vốn là một vấn đề phức tạp, chứa đựng nhiều mối liên quan
đa chiều mang tính lịch sử, xã hội, văn hoá, tâm linh... Đây cũng là những khó
khăn lớn của chúng tui khi nghiên cứu về vấn đề này. Kết quả nghiên cứu có
được chắc chắn là không lớn. Chúng tui sẽ cố gắng hệ thống lại vấn đề chính
sách tôn giáo đầu triều Nguyễn, trên cơ sở đó nhìn nhận, đánh giá vấn đề một
cách khách quan và chân thực nhất.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài :
2.1. Vấn đề tôn giáo dưới triều Nguyễn từng được đề cập không ít trong
các tác phẩm sử học, từ trước cách mạng tháng Tám (1945). Song, căn cứ
vào tài liệu sưu tầm được, chúng tui nhận thấy: chưa có công trình nào chuyên
biệt nghiên cứu về vấn đề chính sách tôn giáo dưới triều Nguyễn mang tính hệ
thống và tổng thể. Duy nhất có một bài nghiên cứu tổng quan song khá sơ
lược về Chính sách tôn giáo của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX của PGS.
Nguyễn Văn Kiệm đăng trên tạp chí nghiên cứu lịch sử số 6 (271) năm 1993.
Nguồn tư liệu chủ yếu là Bộ Đại Nam Thực lục Chính biên, từ những dẫn
chứng chọn lọc tác giả đã phác thảo một số nét cơ bản của chính sách tôn giáo
triều Nguyễn. Đó là, nhà Nguyễn chọn Khổng giáo làm tư tưởng chính thống.
Một mặt duy trì các phong tục tập quán từ truyền thống Tam giáo Nho - Phật
- Lão và tục thờ cúng tổ tiên nhằm xây dựng một xã hội ổn định. Mặt khác,
hạn chế các tôn giáo khác để chúng không cạnh tranh với hệ tư tưởng Nho
giáo, đặc biệt là các biện pháp tẩy chay, cấm đoán đối với đạo Kitô. Là một
bài tạp chí nên nội dung ngắn gọn, song nó đã gợi cho chúng tui những định
hướng quan trọng trong quá trình nghiên cứu.
2. 2. Tài liệu về Thiên Chúa giáo chiếm số lượng tương đối phong phú.
Bằng nhiều nguồn tư liệu khác nhau, song các tác giả đều có chung một nhận
xét cho rằng công cuộc truyền bá Thiên Chúa giáo ở Việt Nam gắn liền với
quá trình thực dân hoá. Nổi bật ở đây có các cuốn "Thập giá và lưỡi gươm"
của Trần Tam Tỉnh do Nhà Xuất bản Trẻ ấn hành, năm 1988, "Đạo Thiên
chúa và chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam" luận án tiến sĩ của Cao Huy Thuần
tại Paris, Nhà xuất bản Hương Quê ấn hành năm 1988...
Về vấn đề Chính sách Công giáo triều Nguyễn, có thể tìm thấy rải rác ở
một số cuốn sách như: phần viết về '„Thực chất của chính sách cấm đạo giết
đạo'‟ trong cuốn “Một số vấn đề lịch sử Thiên Chúa giáo ở Việt Nam” của
GS. Đỗ Quang Hưng xuất bản năm 1991 - Tủ sách Đại học Tổng hợp. Những
chỉ dụ, sắc dụ về Thiên Chúa giáo qua các triều vua Gia Long, Minh Mệnh,
Thiệu Trị, Tự Đức được tác giả hệ thống lại đã tạo ra những hình dung quan
trọng về bộ mặt chính sách Công giáo triều Nguyễn. Cùng với việc phân tích

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Doanvanluc
#1011475 Em nhờ chủ thớt giúp em tải tài liệu này được với không ạ?
Đợt này em làm hai đồ án một cái liên quan đến máy đào PC
Và một cái liên quan đến máy ép cọc tĩnh rất cần cái này để tham khảo.
Em cảm ơn.
ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÁY ÉP CỌC TĨNH.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011494
Doanvanluc đã viết:Em nhờ chủ thớt giúp em tải tài liệu này được với không ạ?
Đợt này em làm hai đồ án một cái liên quan đến máy đào PC
Và một cái liên quan đến máy ép cọc tĩnh rất cần cái này để tham khảo.
Em cảm ơn.
ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÁY ÉP CỌC TĨNH.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!>>>
TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÁY ÉP CỌC TĨNH
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement