Nội quy chuyên mục: Câu lạc bộ của những người yêu thơ
By candy_ctl
#350191 Bần thần hương huệ thơm đêm
Khói nhang vẻ nẻo đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào.Mẹ ta không có yếm đào
Nón mê thay nón quai thao đội đầu
Rối ren tay bí tay bầu
Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa.

Cái cò... sung chát... đào chua...
Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.

Bao giờ cho tới mùa thu
Trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
Bao giờ cho tới tháng năm
Mẹ ra trải chiếu ta nằm đến sao.

Ngân hà chảy ngược lên cao
Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm...
Bờ ao đom đóm chập chờn
Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi.
Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn
Bà ru mẹ... Mẹ ru con
Liệu mai sau các con còn nhớ chăng.

Nhìn về quê mẹ xa xăm
Lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương...
By share_all
#353576 Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn
Bà ru mẹ... Mẹ ru con
Liệu mai sau các con còn nhớ chăng.

Nhìn về quê mẹ xa xăm
Lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương...Mình KẾT hai khổ thơ cuối này.

Lẽ ở đời, không ai khác chính mẹ vừa ru ta. Những lời ru ấy có nhiều cung bậc thật xúc cảm, trong veo. Nhưng cũng có những lời đậm thế thái nhân tình....Và nó theo ta mãi mãi...

.....

Hai câu ở khổ cuối vừa ngừng nhưng chưa dứt. " Ngồi buổn nhớ mẹ ta xưa..." Mạch liên tưởng, nhớ mong vẫn không ngừng. Như hơi thở của cuộc sống, còn đó, tiếp diễn và...vẫn là niềm thuơng yêu đó.

........
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement