Làm Seo
By dochinhha
#533659

Duplicate content ( Trùng lặp nội dung ), là sự trùng lặp nội dung trên một website hay nhiều website. Các SE ( search engine ) muốn hiển thị nội dung đa dạng và phong phú, để người dùng có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Vì vậy các SE chỉ hiển thị một nội dung duy nhất trong kết quả tìm kiếm.


Cách khắc Duplicate content:

- Bạn không lên trỏ nhiều tên miền về một website, hay nhiều Link khác nhau cùng trỏ về một nội dung trong trang website của bạn( Post một bài nhưng nhiều lần trong một website ).

- Tránh các trường hợp copy nội dung của các website khác về trang của mình.

- Sử dụng meta tags, thuộc tính “ nofollow ”, robots.txt để kiểm soát nội dung của mình.

- Khi bạn muốn thay đổi cấu trúc bài viết, nên redirect 301 URL cũ đến URL mới.


Tags : dich vu seo, dịch vụ seo
Bài viết liên quan Cách vào facebook tất cả mạng, tất cả lúc, tất cả nơi, full chức năng
Seo bền vững
Google Sandbox là gì?
Criminalization là gì?
Cách cài đặt google analytics

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement