Làm Seo
By giang_mafia198
#533653

Sitemap là một yếu tố quan trọng trong chuyện Google trong chiến dịch SEO. Website có sitemap sẽ được con spider của Google sẽ nhanh chóng index cho cho từng webpage.


Chúng ta có 2 cách tạo sitemap là thủ công và tự động.


Tạo sitemap thủ công

Phương pháp tạo thủ công thường áp dụng cho nhưng website có nội dung ít và đơn giản. Với sitemap.html  chúng ta sử dụng các thẻ <ul> để tạo sitemap. Còn với sitemap.xml chúng ta sử dụng các thẻ <url> và <loc> để tạo. Tuy nhiên thì phương pháp này không được ứng dụng nhiều.


Tạo sitemap tự động

Hiện nay có rất nhiều website hỗ trợ cho chúng ta tạo sitemap một cách tự động. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu công cụ từ http://www.xml-sitemaps.com/. Với công cụ này cần làm nhưng bước sau để tạo ra site.html và sitemap.xml.


- Bước 1: Nhập địa chỉ website của chúng ta trong mục Starting URL


- Bước 2: Trong mục Change Frequency chúng ta lựa chọn tần suất thay đổi sitemap


- Bước 3: Lựa chọn thời (gian) gian sửa đổi ( tạo ) sitemap trong mục Last Modification


- Bước 4: Trong mục Priority ta lựa chọn mức độ ưu tiên cho các phần tử trong sitemap


Cuối cùng ấn nút start và công cụ sẽ tự động tạo cho chúng ta 4 file là sitemap.html, sitemap.xml, .txt . Chúng ta down 4 file này về và up lên thư mục gốc của website sau đó dùng công cụ Google Webmaster Tools để submit sitemap tới Google.


Bài viết liên quan Cách vào facebook tất cả mạng, tất cả lúc, tất cả nơi, full chức năng
Seo bền vững
Google Sandbox là gì?
Criminalization là gì?
Cách cài đặt google analytics
Hình đại diện của thành viên
By digiman87
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement