Làm Seo
By [email protected]
#533624

Khác với pageview và visit, Hit của một website là một con số rất lớn. mỗi một file được gửi đến server được tính là 1 hit.


File bao gồm như : file ảnh, file php, css, html…


VD : khi tao vào một trang web nào đó, mà trang đó 5 hình ảnh, 2 file css, 1 file html, 2 file php. Thì đây được tính là 10 hit, tương ứng mỗi tệp tin là 1 hit.


Tag : Dich vu seo
Bài viết liên quan Cách vào facebook tất cả mạng, tất cả lúc, tất cả nơi, full chức năng
Seo bền vững
Google Sandbox là gì?
Criminalization là gì?
Cách cài đặt google analytics
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement