Chia sẻ các vấn đề coding web lập trình PHP, .NET, Joomla, Wordpress, HTML, CSS
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ các vấn đề coding web, tài liệu học lập trình PHP, .NET, Joomla, Wordpress, HTML, CSS
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#891493 Phụ lục
Bài 1 Tổng quan ..................................................................... 2
Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở ................................................. 12
Bài 3 Xây dựng cách(hàm) và xử lý lỗi ................... 22
Bài 4 Sử dụng hàm của PHP ................................................. 37
Bài 5 Xử lý tập tin ................................................................ 44
Bài 6 Mảng cơ bản ............................................................... 55
Bài 7 Lập trình hướng đối tượng cơ bản ............................. 65
Bài 8 Form và các điều khiển cơ sở ..................................... 81
Bài 9 Sử dụng dịch vụ .......................................................... 94

Phụ lục
Bài 1 Form và các điều khiển cơ sở ....................................... 2
Bài 2 Javascript căn bản....................................................... 13
Bài 3 Kết hợp PHP và JavaScript .......................................... 29
Bài 4 Lập trình hướng đối tượng nâng cao .......................... 37
Bài 5 XML ............................................................................. 50
Bài 6 XML - DOM ................................................................. 65
Bài 7 Tích hợp mã PHP ........................................................ 74
Bài 8 SESSION - COOKIE ....................................................... 85
Bài 9 Hoàn chỉnh website .................................................... 95

Phụ lục
Bài 1 Tổng quan CSDL MYSQL ............................................... 2
Bài 2 Truy vấn trong CSDL MySQL - SELECT ......................... 24
Bài 3 Truy vấn trong CSDL MySQL – Truy vấn con & Cập nhập dữ liệu ..... 42
Bài 4 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 1 ................... 57
Bài 5 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 2 ................... 69
Bài 6 Hiển thị dữ liệu trên trang Web ................................. 80
Bài 7 PHP Email & Secure Email .......................................... 88
Bài 8 Smarty – Template Engine 1 ....................................... 96
Bài 9 Smarty – Template Engine 2 ..................................... 110
Bài 10 Xây dựng Web Service ............................................ 123
Phụ lục
Bài 1: Mô hình MVC ............................................................... 2
Bài 2 Model ......................................................................... 16
Bài 3 View ............................................................................ 28
Bài 4 Controller.................................................................... 35
Bài 5 Ajax 1 .......................................................................... 42
Bài 6 Ajax 2 .......................................................................... 64
Bài 7 Jquery ......................................................................... 73
Bài 8 Giỏ hàng (Shoppping Cart) ......................................... 87
Bài 9 Hoàn chỉnh ứng dụng ................................................. 97

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai vướng gì trong quá trình học có thể đặt câu hỏi tại đây nhé
Hình đại diện của thành viên
By luongvanloi27121999
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1014912
luongvanloi27121999 đã viết:Cho em hỏi tại sao không tải bộ tài liệu này về máy được ạ.

Link mới cho bạn.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement