Chia sẻ các vấn đề coding web lập trình PHP, .NET, Joomla, Wordpress, HTML, CSS
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ các vấn đề coding web, tài liệu học lập trình PHP, .NET, Joomla, Wordpress, HTML, CSS
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#621155 K-Shout Advanced shoutbox is Extended, external shoutbox. Advanced but is no server stress
It use free service Ketnooi mini chat

Its simple module that give you a shoutbox on your phpfox:
+ Hosted shoutbox (no needed banwidth)
+ auto intergrated detect Your Phpfox username, profile links

Demo on Api register

Just Register Api Ketnooi and use


Download link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ver 1.0.0

#################
About Ketnooi Minichat

Like many others shoutbox service, shoutbox is a minichat for all your users on your website.
Ketnooi minichat also have many speciall feature:
  • easily to integrate to your website, forums
  • Integrated with Ketnooi account
  • Auto detect Username on your website, forums (by only some lines code)
  • Small, fast load
  • Hosted shoutbox, so you dont have to lose banwidth
Get start, Register API Ketnooi (key for using shoutbox on your domain)

Integrate TUTorial:

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement