Chia sẻ các vấn đề coding web lập trình PHP, .NET, Joomla, Wordpress, HTML, CSS
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ các vấn đề coding web, tài liệu học lập trình PHP, .NET, Joomla, Wordpress, HTML, CSS
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#556602 Để viết module cho VIrtuemart, bạn cần viết được module cho joomla

Bạn có thể tham khảo link này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mã: Chọn tất cảA module is a lightweight and flexible extension that is used for page rendering. They are used for small bits of the page that are generally less complex and are able to be seen across different components.
You can see many examples of modules in the standard Joomla! install: - menus - Latest News - Login form - and many more.
This tutorial will explain how to go about creating a simple Hello World module. Through this tutorial you will learn the basic file structure of a module. This basic structure can then be expanded to produce more elaborate modules.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement