Người Việt cần hiểu địa lý Việt nam nha!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1014270 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VIỆC THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ
THEO LOẠI HÌNH DU LỊCH MICE
I. Khái quát chung về du lịch MICE và phát triển du lịch bền vững
1. Khái quát chung về du lịch MICE
1.1. Khái niệm
MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du
lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. MICE – viết tắt của Meeting
( hội họp); Icentive (khen thưởng); Convention/ conference (hội nghị, hội thảo) và
Events/Exhibition (triển lãm). Tên đầy đủ tiếng anh là Meeting Incentive Conference
Event [1]. Cụ thể:
 Gặp gỡ, hội họp (Meeting): các cuộc họp nội bộ của công ty, trong ngành hoặc
các sự kiện lớn
 Khen thưởng (Incentive): có tính chất như Meeting, nhưng những cuộc hội họp
lại do một công ty hay một tập thể nào đó tổ chức để khen thưởng nhân viên,
vừa hội họp vừa vui chơi.
 Hội nghị/Hội thảo (Convention/ conferrence) còn là những diễn đàn quốc tế, mà
những đại biểu tham gia là đối tượng khách của ngành du lịch hay hội nghị
khen thưởng các khách hàng hay đại lý do các công ty tổ chức.
 Triển lãm (Exhibition): các hội chợ hay triển lãm quốc tế, mà thành phần là
những nhóm doanh nghiệp (DN) hay từng doanh nghiệp riêng lẻ, cũng chính là
khách hàng tiềm năng của công ty du lịch.
Ngoài ra, MICE còn được xem như một loại hình du lịch công vụ của các doanh
nhân, các công ty, các tập đoàn hay các tổ chức trong và ngoài nước nhằm các mục
đích như tìm kiếm thị trường, nghiên cứu dự án đầu tư, ký kết hợp đồng dự án hay tham
dự các cuộc hội nghị, hội thảo, các cuộc triển lãm hàng hóa, hội chợ.
1.2. Đặc điểm của loại hình du lịch MICE
Du lịch MICE bao gồm các đặc điểm chính như sau:
 Đối tượng chính của du lịch MICE chủ yếu là các tập đoàn hay các công ty trong và
ngoài nước, những nhà tổ chức chuyên nghiệp, hiệp hội trong nước, quốc tế, thuộc
chính phủ hay phi chính phủ. Cụ thể hơn, họ là những khách hàng thuộc giới thượng
lưu như doanh nhân, chính khách, những người có vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh
tế, chính trị, văn hóa, thể thao, nghệ thuật
 Khách du lịch MICE là những khách sử dụng những dịch vụ cao cấp và yêu cầu của họ
mang tính đa dạng bao gồm yêu cầu cả lợi ích kinh tế của tổ chức lẫn lợi ích hưởng thụ
cá nhân.
 Các đoàn khách MICE thường rất đông, từ vài trăm đến vài nghìn khách, với mức chi
tiêu cuả họ cao hơn rất nhiều so với khách tour bình thường. Do họ luôn đặt phòng tại
khách sạn 4-5 sao, sử dụng các dịch vụ cao cấp, các chương trình sau hội nghị được
thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu. Vì vậy, cơ sở vật chất để đáp ứng những yêu cầu của
khách MICE phải đạt chất lượng cao.
 Kinh doanh du lịch MICE khác với loại hình du lịch khác ở chỗ các chương trình MICE
thường có nội dung chân phương. Những điểm-tuyến tham quan của khách MICE là
những điểm du lịch phổ biến, những nơi có danh lam thắng cảnh đẹp hay gắn với các
trung tâm mua sắm.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement