Người Việt cần hiểu địa lý Việt nam nha!
By s7_acmilan
#990614 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Từ nhiều năm qua, thị trường khách du lịch truyền thống từ Châu Âu,
Đông Bắc Á và Bắc Mỹ luôn chiếm tỷ trọng lớn với mức chi tiêu cao trong
tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tuy nhiên, xét về số lượng khách du
lịch, khách du lịch Trung Quốc luôn đứng đầu trong các thị trường gửi khách
tới nước ta, được đánh giá là thị trường chiến lược, truyền thống và quan trọng
đối với sự phát triển ngành du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.
Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, trong năm 2012, 83
triệu lượt người Trung Quốc đã đi du lịch nước ngoài. Tổng số tiền mà du
khách Trung Quốc đã chi tiêu lên tới 102 tỉ USD, 90% trong số đó là khu vực
Châu Á. Tuy nhiên, con số này đã đạt 93 triệu người vào năm 2013 tăng 14
triệu người so với năm 2012. Theo dự báo, xu hướng du lịch quốc tế tại Trung
Quốc vẫn tiếp tục đà tăng, nhờ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu tại đất nước
đông dân nhất thế giới. Trung Quốc hiện cũng đã vượt qua Nhật Bản, trở
thành cường quốc kinh tế lớn thứ 2 thế giới về kinh tế. Chính vì thế, Trung
Quốc trở thành thị trường nguồn khách du lịch lớn nhất của châu Á, tính cả
các chuyến đi của người dân đến từ Hồng Kông và Ma Cao.
Hà Nội với tư cách là thủ đô, là một trong những trung tâm du lịch lớn
của cả nước và do vị trí địa lý gần với các tỉnh phía Nam của Trung Quốc nên
Hà Nội đã và đang là một trong những điểm đến được lựa chọn nhiều nhất đối
với khách du lịch Trung Quốc. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Hà Nội năm 2012, số lượt khách Trung Quốc đến Hà Nội đạt gần
208.000 lượt tăng 27% so với năm 2011. Năm 2013, lượng khách Trung
Quốc đến Hà Nội đạt 280.000 lượt khách điều đó chứng tỏ Hà Nội đang có
sức hấp dẫn với nhóm khách này. Tuy nhiên, cũng theo số liệu từ Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Hà Nội, thị phần khách Trung Quốc trong tổng số khách
quốc tế đến Hà Nội đang có xu hướng giảm dần. Năm 2011, tỉ lệ khách du
lịch Trung Quốc chiếm 16,3% trong tổng số khách Quốc tế thì đến năm 2013
con số này đã giảm xuống 10,8%.
Như vậy, thực tế cho thấy rằng số lượng khách du lịch Trung Quốc đến
Hà Nội đang có xu hướng tăng chậm và tỉ lê ̣tăng trưở ng giảm dần so với một
số thị trường khách du lịch quốc tế khác. Sở dĩ có tình trạng này là do nhiều
nguyên nhân nhưng đáng kể nhất là Du lịch Hà Nội thời gian qua chưa chú
trọng đúng mức tới việc nghiên cứu và triển khai hoạt động xúc tiến một cách
toàn diện và có hiệu quả đối với thị trường này nhằm thúc đẩy việc tăng
trưởng số lượng khách. Các hoạt động như phát triển sản phẩm, xúc tiến,
quảng bá thu hút khách du lịch quốc tế nói chung và khách du lịch Trung
Quốc nói riêng còn quá ít, thiếu một chiến lược marketing và sản phẩm du
lịch phù hợp với thị hiếu khách du lịch Trung Quốc. Ngoài ra, một số vấn đề
về chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, trật tự an toàn xã hội, tắc nghẽn giao
thông, vệ sinh, ô nhiễm môi trường, việc chưa tạo được cầu nối và sự gắn kết
thường xuyên trong việc nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin du lịch,
xúc tiến, quảng bá giữa cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và các doanh
nghiệp đón và gửi khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam, sự cạnh tranh của
các quốc gia trong khu vực trong việc thu hút khách du lịch Trung Quốc …
đang trở thành những vấn đề cản trở sự phát triển của du lịch Hà Nội nói
chung và việc thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Hà Nội nói riêng.
Vì vậy, việc nghiên cứu xúc tiến thị trường này không những góp phần
tăng nguồn khách Trung Quốc mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự tăng trưởng
khách từ các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc... là việc có ý nghĩa
chiến lược và then chốt của ngành du lịch Hà Nội. Với những lý do như vậy
tác giả đã chọn đề tài: “Hoạt động xúc tiến của Hà Nội nhằm thu hút khách
du lịch Trung Quốc” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học của mình
nhằm góp phần hoàn thiện thêm hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của Hà
Nội đối với thị trường Trung Quốc.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.
Cho đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu về các vấn đề liên quan
tới nội dung mà Luận văn nghiên cứu, trước tác giả nghiên cứu đã có một số
công trình công bố như:
Đề tài khoa học cấp ngành: “Nghiên cứu đánh giá một số đặc điểm của
thị trường khách Nhật Bản và Trung Quốc nhằm phát triển nguồn khách của
du lịch Việt Nam” do bà Nguyễn Quỳnh Nga và nhóm nghiên cứu thực hiện,
2001
Khóa luận tốt nghiệp cử nhân khoa học du lịch, “Nghiên cứu tâm lý và
ứng dụng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho khách Trung Quốc trên thị
trường du lịch Quảng Ninh”, Vũ Khắc Điệp, 2003
Khóa luận tốt nghiệp cử nhân khoa học du lịch, “Việc xây dựng định
hướng thu hút khách du lịch Trung Quốc vào Lạng Sơn”, Hồ Minh Châu,
2006
Báo cáo: “Phát triển Trung Quốc tình hình và triển vọng”, Viện khoa
học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Trung Quốc, PGS. TS. Đỗ Tiến Sâm
thực hiện 2006.
Luận án tiến sĩ kinh tế, “Hoàn thiện hoạch định chiến lược xúc tiến
điểm đến của ngành Du lịch Việt Nam”, Nguyễn Văn Đảng, 2007.
Luận văn thạc sỹ du lịch học, “Hoạt động xúc tiến của du lịch Hải
Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc”, Lê Thành Công, 2010
Tuy nhiên, cho đến nay chưac có công trinh trình nghiên cứu chính
thức về thực trạng và giải pháp của hoạt động xúc tiến du lịch Hà Nội nhằm
thu hút khách du lịch Trung Quốc. Vì vậy trên cơ sở học hỏi và kế thừa những
hướng nghiên cứu và lý luận đi trước tác giả đã nghiên cứu thực trạng và đề
xuất giải pháp đấy mạnh hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội nhằm thu hút
khách du lịch Trung Quốc trong thời gian tới có ý nghĩa rất thiết thực cho
ngành du lịch Hà Nội
3. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
3.1. Mục tiêu nghiên cứu:
Dựa trên việc phân tích, đánh giá, nghiên cứu thị trường khách du lịch
Trung Quốc, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội trong
những năm qua, từ đó đề xuất một số chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả
hoạt động xúc tiến du lịch của Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc.
3.2. Nội dung nghiên cứu:
Căn cứ vào mục tiêu đã đề ra, luận văn tập trung nghiên cứu những nội
dung chính như sau:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về xúc tiến du lịch, nội dung, vai
trò của hoạt động xúc tiến du lịch.
- Thực trạng hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội trong những năm qua.
- Đánh giá những thành công và hạn chế trong hoạt động xúc tiến của du
lịch Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc trong thời gian qua.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh và tăng cường hiệu
quả hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung
Quốc trong thời gian tới.
4. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu
4.1. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu các hoạt động xúc tiến của
của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Hà Nội nhằm thu hút khách
du lịch Trung Quốc. Việc điều tra đánh giá tác động của hoạt động xúc tiến thu
hút khách du lịch Trung Quốc.
- Phạm vi về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu hiện trạng xúc tiến
của du lịch Hà Nội trong khoảng 5 năm trở lại đây trong việc thu hút khách du
lịch Trung Quốc và đưa ra các giải pháp xúc tiến, thu hút khách du lịch thị
trường này đến năm 2020.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lanhuongcute
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011712 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement