Người Việt cần hiểu địa lý Việt nam nha!
By thang_ngo_2002
#989797 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Miêu tả:Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, du lịch
đang phát triển không ngừng. Hiện nay du lịch chiếm khoảng 10% hoạt động kinh tế thế
giới và là một trong những nguồn tạo công ăn việc làm chính. Tuy nhiên du lịch cũng có
tác động lên môi trường tự nhiên và nhân tạo, sức khỏe và văn hóa của dân cư sở tại.
Khái niệm phát triển bền vững đã được chấp nhận rộng rãi như là một con đường để tiến
tới một tương lai tốt đẹp hơn. Đối với Việt Nam, du lịch không chỉ tạo ra nguồn thu rất
lớn cho nền kinh tế quốc dân mà còn góp phần đưa bạn bè quốc tế đến với nước ta, tạo
ra mối quan hệ toàn cầu về kinh tế, văn hoá và thúc đẩy việc quảng bá sâu rộng hình ảnh
Việt Nam đến các quốc gia trên thế giới.
Để phát triển du lịch bền vững cần có sự thay đổi chiến lược, phương pháp
quản lý trong phát triển du lịch. Trong quá trình phát triển, chúng ta cần thấy
được vai trò của các đối tượng, các thành phần tham gia vào quá trình phát triển du
lịch của toàn ngành. Xác định được vai trò, vị trí và mối quan hệ giữa các đối tượng
các thành phần với nhau, với quá trình phát triển của du lịch có nghĩa là cần hiểu
được làm thế nào để trong quá trình phát triển du lịch chúng ta không làm tổn hại đến
các yếu tố trong du lịch như tài nguyên nhân văn và tài nguyên thiên nhiên. Du lịch là
một ngành có quan hệ qua lại với các ngành khác, là phương tiên để giao lưu, trao đổi
thông tin, thông qua du lịch con người có tìm hiểu, khám phá thế giới. Chính vì vậy,
để du lịch có thể phát triển bền vững chúng ta cần có chính sách, có kế hoạch phát
triển cụ thể sao cho sự phát triển của du lịch không làm tổn hại đến tự nhiên và văn
hoá xã hội, sự phát triển của du lịch phải song song với sự phát triển của các thành
phần kinh tế khác trong xã hội, trong quan hệ tương hỗ hai bên cùng có lợi, sự phát
triển của du lịch cũng phải đem lại lợi ích cho người dân và đặc biệt là cư dân bản địa,
nơi có các nguồn tài nguyên du lịch.
Cùng với sự phát triển và định hướng chung của du lịch quốc gia, du lịch Hồ
Núi Cốc - Thái Nguyên cũng đang có những bước khởi sắc. Với đặc điểm địa lí của
một vùng đất trung du miền núi phía đông bắc nước ta, nằm cách thủ đô Hà Nội
khoảng 80km, Hồ Núi Cốc được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến như
một điểm du lịch hấp dẫn với cảnh quan sông nước, vùng chè đặc sản Tân Cương,
với các phong tục tập quán phong phú của các dân tộc sinh sống ở đây. Tuy
nhiên, khu du lịch này phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, hoạt động du
lịch mang lại hiệu quả thấp, môi trường tự nhiên đang bị xuống cấp, bản sắc văn hóa
của các dân tộc phần nào bị mai một. Đó là vấn đề bức xúc đang đặt ra cho ngành du
lịch Thái Nguyên nói chung và khu du lịch Hồ Núi Cốc nói riêng. Đề tài “Phát triển
du lịch Hồ Núi Cốc- Thái Nguyên theo hướng bền vững ” được đưa vào thực hiện
với mong muốn trả lời được các câu hỏi mà thực tiễn đang đặt ra.
2. Mục đích, nhiệm vụ và giới hạn nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Vận dụng những kiến thức đã được học về phát triển du lịch và phát triển du
lịch bền vững để phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm mục tiêu phát
triển du lịch một cách bền vững ở khu du lịch Hồ Núi Cốc.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch và phát
triển du lịch bền vững để vận dụng vào đề tài;
- Thu thập và hệ thống hóa các thông tin về khu du lịch Hồ Núi Cốc;
- Khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch và thực trạng hoạt động kinh doanh du
lịch và việc khai thác các tiềm năng cho phát triển du lịch khu du lịch Hồ Núi Cốc trên
quan điểm phát triển bền vững;
- Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch khu du lịch Hồ Núi
Cốc theo hướng bền vững.
2.3. Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung:
Đề tài tập trung đánh giá tiềm năng, phân tích thực trạng du lịch tại khu du lịch
Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch theo
hướng bền vững.
Về không gian:
Đề tài nghiên cứu trong phạm vi khu du lịch Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vuchinhhp2016
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement