By acat_0610
By damnha_nt
#357163 câu ? of y0u thuộc chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất hay lần thứ hai vậy

nếu là àân thứ hai thì câu trả lời ở đây:

trước hết phải nêu nội dung cuộc khai thác thuộc địa:

*Nông nghiệp: pháp tăng vốn đầu tư vào nông nghiệp, chủ yếu là đồn điền cao su. Diện tích trồng cao su từ 15 nghìn hecta năm 1918 lên 120 nghìn hecta năm 1930. Nhìu công tj ra đơ`j

*Khaj mỏ: pháp chú trọng khaj mỏ dặc bịt la` mỏ than. công tj than đông triều....

*công nghiệpđầu tư vào 1 số ngành công nghề nhẹmở một số nhà máy sợi, xay sát

*thương nghiệp:nắm chặt thị trường bằng cách đánh thuế vào các mặt hàng cần thiết muối rượu, thuốc..riêng hàng của pháp thi` được giảm or miễn thuế.

*GTVT: đầu tư phát triển đường sắt để chuyên chở vật liệu

*ngân hàng đông dương: là thay mặt thế lực tư bản tài chính**chính sách khai thác thuộc địa: hạn chế công nghề dặc bịt là công nghề năng, tăng cường bóc lột bằng các thủ đoạn thuế

*tác động đến k/t: những chính sách khai thác thuộc địa dã làm chonền k/t VN có bước phát triển nhất định nhưng về cơ bản huk có j` thay đổi. Pháp hạn chế phát triển CN đặc bịt la` CN nặng nhằm làm cho k/t VN phát triển què quặt mất cân đối, nhằm biến VN thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của chúng

*xã hội: cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai vừa đưa đến sự ra đời các tầng lớp và giai cấp mới: cong nhân, tư sản, tiểu tư sản==>phân hóa các giai cấp địa chủ pk, tư sản
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement