By Daunte
#356837 Cho em hỏi nha:

Tại sao Liên Xô vào thì tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi?

Theo em, do Liên Xô theo chủ nghĩa xã hội còn Đức - Ý - Nhật là chủ nghĩa phát - xít, mà phát - xít có mâu thuẫn với chủ nghĩa xã hội, muốn sang băng thế giới.
By lelien123
#357170 - Khi Phe phát xit(Đức-Italia-Nhật) đánh phe đế quốc thực dân(Anh, Pháp, Mĩ...) = cuộc chiến chia lại thị trường và thuộc địa(cái này thực chất là tranh chấp tư bản với nhau).

- Khi Phe phát xít đánh Liên Xô = cuộc chiến bảo vệ tổ quốc(Liên Xô), bảo vệ nền hòa bình tự do cho thế giới(cái này chính nghĩa vì loài người).

- Đã rõ chửa:d, thấy khác nhau chửa?
By Corydon
#357175 tongthieugia nói đúng rồi, Liên Xô(Liên Bang Cộng hòa Xô Viết)đang trong thời (gian) kì phát triển ,sửa chửa lại các thiệt hại do chiến tranh gây sau thế chiến thứ nhất nên không rãnh để tham gia chiến tranh ,bất đắc dĩ phải tham gia thế chiến thứ hai do bị Đức quốc xã tấn công, nhưng thật ra do Mỹ tham gia chiến trường Tây Âu nên cục diện thế chiến thứ 2 mới thay đổi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement