By noinhomuadong_888
#356736 Nêu các thành tựu nổi bật của văn minh Trung Hoa và ý nghĩa của nó tới sự phát triển của nhân loại? (Giấy, thuốc súng, la bàn...)

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
#357113 Văn minh có vật thể và bay vật thể

Thành tựu VM vật thể của TQ có luyện kim, thuốc súng, giấy, máy in chữ rời, la bàn...

Thành tựu VM bay vật thể có chữ viết, tư tưởng, tp văn học nghệ thuật...

Nói chung các thành tựu VM làm cho xã hội phát triển
By ngoi1minhnhodenem
#357114 Làm giấy, đồ sứ, nấu sắt, khai thác mỏ dầu và khí đốt cả kiến trúc rất độc đáo đều làm ra ở Trung Quốc rất sớm nhất là các ngành giấy, in, la bàn và thuốc súng.Giải KẾT tại sao các thành tựu khoa học kĩ thuật được phát triển sớm ở Trung Quốc?

Do nhu cầu sản xuất và phục vụ cuộc sống vật chất, tinh thần của con người.Ví dụ: Năm 105, Thái Luân thời (gian) Đông hán vừa biết dùng vỏ cây , lưới cũ, gỉe rách để làm giấy. Đến thế kỉ thứ VIII, kĩ thuật làm giấy của Trung Quốc được truyền bá ra nước ngoài, từ đó ngành in cũng xuất hiện.

La bàn ra đời là do nhu cầu đi lại, buôn bán, trao đổi trên biển phát triển.

Thuốc súng: Do nhu cầu của luyện vàng và sản xuất thuốc trường sinh cho nên ngành thuốc súng xuất hiện.Thành tựu của Trung Quốc có ảnh hưởng đến châu Âu và thế giới.Ngành in, thuốc súng, la bàn vừa làm thay đổi bộ mặt thế giới trên bình diện văn học, chiến tranh và hàng hải.

Tuy nhiên, bốn phát minh quan trọng nhất của người Trung Quốc lại không được coi trọng ở ngay chính quê hương sinh ra chúng. Người nước ngoài dùng ngành in làm công cụ dạy học mới và làm phương tiện phát triển khoa học, còn người Trung Quốc thì dùng nó để sản xuất hàng loạt các sách kinh điển Nho giáo, người nước ngoài dùng thuốc súng để chế tạo đạn dược chống kẻ thù, còn Trung Quốc trái lại dùng nó làm pháo tôn kính thần linh, người nước ngoài dùng la bàn vào lĩnh vực hàng hải còn người Trung Quốc dùng la bàn để xem phong thủy.
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement