By yuishiki_tinvao_chinhminh
#356639 So sánh chiến dịch Việt Bắc (1947) với chiến dịch biên giới VB (1950) về chủ trương, cách đánh, lực lượng, kết quả và ý nghĩa

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By nimbus2000_tiachop
#357088 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

1.Hoàn cảnh:

-Chiến dịch VB: Do Pháp mở,sau khi chiếm được các đô thi và các trục đường giao thông chính,Pháp tiến tời tiêu diệt cơ quan đầu não của ta nhằm thực hiện đúng kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh,hạn chế tối đa sự tổn hao lực lượng,nhanh chóng bắt tay vào khai thác,bóc lột.

-Chiến dịch BG:Do ta chủ động mở.Thất bại trong chiến dịch VB làm phá sản hoàn toàn âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của giặc Pháp,ta có thêm điều kiện nhằm giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.2.Diến biến:

a.Chiến dịch VB :

-TD Pháp huy động 12000 quân và hầu hết máy bay ở ĐD mở cuộc tiến công VB từ ngày 7-10-1947.

-Khi địch tiến công Đảng vừa có chỉ thị:"Phải đánh tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp"

-Trên khắc các mặt trân quân dân ta anh dũng chiến đấu,từng bước đẩy lui cuộc tiến công của địch.

-Cuối tháng 11/1947:Quân ta chủ đông bao vây và tiến công đich ở Chợ Mới,Chợ Đồn,Chơ Rã,Ngân Thông,Bach Sơn...buộc Pháp phải rút khỏi Chợ Đồn,chơ Rã

-ở mặt trân phía đông,quân ta phục kích đánh địch trên đường số 4,tiêu biểu là trân phục kích ở đèo Bông Lau(30-10-1947),đánh trúng đoàn xe cơ giới của địch,thui nhiều vũ khí,quân trang,quân dụng của chúng.

-Ở mặt trận phía Tây,quân ta phục kích đánh địch nhiều trận trên sông Lô,nổi bật là trân Đoan Hùng,Khe Lau,đánh chìm nhiều tàu chiến,cano của địch.

-19/12/1947:Sau hơn 2 tháng,cuộc chiến đấu giữa ta và địch kết thúc bằng cuộc rút chạy của đại bộ phận quân Pháp khỏi VB,kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh bị phá sản hoàn toàn.

b.Chiến dịch BG:

-16/9/1950:Ta nổ súng vào cứ vào cụm cứ điểm Đông Khê,làm chủ Đông Khê,đẩy quân địch vào tinh tthees nguy khốn.

-18/9/1950:Sau hơn 2 ngày chiến đấu,quân đội ta tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Đông Khê.

-Quân Pháp ở Cao Bằng buộc phải rút lui theo đường số 4 ,thực hiên kế hoạch "hành quân kép"

+Cho quân đanh lên thị xã Thái Nguyên để thu hút hỏa lực của ta về đó,đồng thời (gian) đỡ đòn cho địch ở mặt trân biên giới.

+Cho quân từ Thất Khê lên đón và yểm hộ cho quân từ Cao Bằng rút về.

-Ta vừa đoán trước đến kế hoạch của địch nên kiên trì mai phục ể tieêu diệt chúng.

-Từ 1->8/10/1950:ta đập tan kế hoạch rút quân của địch và cuộc tấn công của chúng lên Thái Nguyên,tiêu diệt 7 tiểu đoàn,đánh tan 1 tiểu đoàn khác.Quân Pháp buộc phải rút về Na Sầm.

-Từ 10->22/10/1950:Quân Pháp rút từ Na Sầm về Lạng Sơn.Quân Pháp trở nên hoảng loạn,phải rút chạy.Đường số 4 được giải phóng.3.Kết quả:

-Chiến dịch VB:

+Sau hơn 2 tháng chiến đấu anh dũng,ta vừa biến VB thành mồ chôn giặc Pháp:quân dân ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6000 tên địch,bắn rơi 16 máy bay,bắn chìm 11 ca nô , tàu chiến,phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh.

+Ta vẫn kiểm soát được vùng biên giới C-B-L,cơ quan đầu não kháng chiến được bảo vệ an toàn.Bộ đội chủ lục của ta ngày càng trưởng thành.

-Chiến dịch BG:

+Sau hơn 1 tháng chiến đấu,chiến dịch BG kết thúc thắng lợi.Ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 tên địch,tịch thu nhiều vũ khí,phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch.

+Ta giải phóng được 1 vùng biên giới Việt Trung rông lớn từ Cao Bằng tới Đình Lập với 35 vạn dân,chọc thủng "hành lang Đông Tây" của Phảp.Thế bao vây của quân địch cả trong lân ngoài căn cứ địa VB bị phá vỡ.Kế hoach Rơve phá sản.

+Với chiến thắng BG con đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông.Quân đội ta vừa giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.4.Ý nghĩa:

-Chiến dịch VB:

+Là chiến dịch phản công đầu tiên của ta trong kháng chiến chống Pháp,chứng tỏ ta có đủ khả năng đẩy lui những cuộc tiến công lớn của địch,củng cố niềm tin cho quân dân,tạo đà cho những thắng lợi kế tiếp.

+Chứng minh đường lối lãnh đạo của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn đồng thời (gian) cho thấy sự vững chắc của căn cứ địa VB.

+Làm thất bại hoàn toàn âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của giắc Pháp,buộc chúng phải tiến tới đánh lâu dài,tạo điều kiên cho ta chủ động thục hiện trường kì kháng chiến,đưa cuộc kháng chiến sang 1 giai đoạn mới.

-Chiến dịch BG:

+Là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của ta trong kháng chiến chống Pháp,do ta chủ động mở,khẳng đinh thế chủ động của ta trên chiến trường chính Bắc Bộ

+Là thất bạn lớn nhất từ đầu cuộc kháng chiến của địch cả về quân sự lẫn chính trị.Địch bị đẩy lui vào thế phong ngự bị động,càng thêm lúng túng về tất cả mặt

+tạo thế và lực mới đua cuộc kháng chiến của ta sang thời (gian) kì phản công cục bộ

+Chứng tỏ sự trưởng thành nhiều mặt của quân đội ta,từ đánh du kích sang đánh tập trung quy mô lớn.Là bước nhảy vọt của ta về chiến thuật:chọn địa điểm tấn công,chủ ôộng mai phục,đoán trước được kế hoạch của địch,làm quân địch trở nên hoảng loạn.

+Thắng lợi này có ý nghĩa chiến lược lớn đối với toàn bộ cuộc kháng chiến chống TD Pháp.Sau chiến thắng BG ta liên tiếp mở các cuộc tấn công phản công giành thắng lợi trên khắp các mặt trân quân sự và các mặt trận khác.

+hình thành nên thế chủ động của ta,đẩy địch vào thế bị đông,so sánh tương quan bắt đầu có lợi cho ta.

Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement