By superman_vn2006
#356634 Vì sao nước ta lại rơi vào tay thực dân Pháp?

Trách nhiệm chính thuộc về ai?
By Cord
#357094 nước ta rơi vào tay pháp do những nguyên nhân sau:
+thực dân pháp với những vũ khí trang thiết bị hiện đại
+triều đình nguyễn lạc hậu, yếu kém
+chế độ phong kiến vừa không còn phù hợp với thời đại
By huyhoang3129
#357095 Lịch sử thế giới vẫn bước vào cuộc chiến tranh truyền thống: chiếm đất chiếm dân, ....

Thế giới đang trong giai đoạn đế quốc bá quyền.
By u_kitkat
#357096 Trách nhiệm thuộc về triều Nguyễn

Lý do:Thứ nhất: Việc CNTB chuyển sang CNĐQ vừa làm cho chuyện Việt Nam cũng như các nước châu Á trở thành miếng mồi ngon của CNTB là một tất yếu lịch sử nhưng chuyện để mất nước là không tất yếu.

- Nhà Nguyễn ngay từ đầu vừa tổ chức nhân dân kháng chiến nhưng không chiến đấu kiên quyết. Đã rất nhiều lần bỏ qua thời cơ đánh Pháp nhất là khi Pháp thất bại ở Đà Nẵng hay trong những năm 1871 Pháp chỉ để lại một lực lượng khá mỏng vì bận đem quân về nước tham gia chiến tranh Pháp-Phổ nhưng triều đình cũng không lo đánh Pháp mà chỉ chờ thời cơ thương thuyết và đàm phán. Hành động đó phản ánh thái độ bạc nhược, hèn nhát của triều đình.

Triều đình vừa thi hành các chính sách quá vô lý,tạo thời cơ cho thực dân P xâm lược:Như thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" trong khi nền kinh tế đang lâm vào tình trạng khó khăn chưa từng thấy. Cac chính sách mà nhà Nguyễn đưa ra mang nặng tính bảo thủ và lạc hậu, ra sứ đàn áp các cuộc đấu tranh của nd.

Đặc biệt P xâm lược VN là vì lý do: Nhà nguyễn vừa thực hiện chính sách"bế quan toả cảng", "cấm đạo, giết đạo".Đó là duyên cớ trực típ kiến P gây chiến xâm lược VN

By Phepthuat_TheCharmedOnes
#357097 bạn giải thích dùm tại sao cntb chuyển sang cnđq ,các nước châu á thành mồi ngon cho cntb lại là tất yếu ???????????
By sweet_xiyuan
#357098 Theo ý mình khi CNTB phát triển đến mức độ cao sẽ dẫn đến:

-Hàng hóa thừa cần có chỗ tiêu thụ

-Nguyên liệu thiếu phải bổ sung

-Công nghề phát triển nên vũ khí, trang bị hiện đại

-Lòng tham của nhà tư sản ngày càng được kích thích...Vì vậy khi đó các nước châu á chưa phát triển CNTB sẽ thành mồi ngon cho CNTB

Các nước PK phương Đông, nhất là VN thường có truyền thống 'trọng nông ức thương', ' trọng nghĩa khinh tài'... nên càng trở thành mồi ngon của TB
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement