By li_sa
#356527 Ai trả lời hộ tớ cái!1) Tại sao cách mạng công nghề lại diễn ra đầu tiên ở anh và diễn ra sớm hơn các nước khác từ 50-100 năm?2) Tại sao cách mạng công nghề lại diễn ra theo trình tự từ công nghề nhẹ đến công nghề nặng! ý nghĩa đối với VN?3) Theo bạn thì phát minh nào là quan trọng nhất? vì sao?
By Burdett
#357077 mới học lớp 8 nên em trả lời câu 3 vậy:

Năm 1785, phát minh quan trọng trong ngành dệt là máy dệt vải của linh mục Edmund Cartwright. Máy này vừa tăng năng suất dệt lên tới 40 lần.Phát minh trong ngành dệt cũng tác động sang các ngành khác. Lúc bấy giờ, các nhà máy dệt đều phải đặt gần sông để lợi dụng sức nước chảy, điều đó bất tiện rất nhiều mặt. Năm 1784, James Watt phụ tá thí nghiệm của một trường đại học vừa phát minh ra máy hơi nước. Nhờ phát minh này, nhà máy dệt có thể đặt bất cứ nơi nào. Không những thế phát minh này còn có thể coi là mốc mở đầu quá trình cơ giới hoá.
By thiensu_trang_vt2006
#357078

Trích Nguyên văn bởi sever7up1991
View Post

Ai trả lời hộ tớ cái!1) Tại sao cách mạng công nghề lại diễn ra đầu tiên ở anh và diễn ra sớm hơn các nước khác từ 50-100 năm?2) Tại sao cách mạng công nghề lại diễn ra theo trình tự từ công nghề nhẹ đến công nghề nặng! ý nghĩa đối với VN?3) Theo bạn thì phát minh nào là quan trọng nhất? vì sao?

1/ Vì:- Anh thành công với cuộc CMTS sớm, tạo những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, cho ra đời những chính sách KT - XH,... nhằm tiến tới TBCN.- Tích lũy tư bản: bóc lột công - nông trong nước và các thuộc địa (Bắc Mĩ, Ấn Độ, Bắc Phi,...), buôn bán nô lệ da đen.- Nhân công dồi dào: tất cả những ai là người nên phải sống nhưng không có TLSX trong tay (nông dân mất ruộng, TTC bị phá sản).- Tiến bộ KHKT: trong công trường thủ công được phân công lao động tỉ mỉ --> độ chuyên môn hóa cao.- Do nhu cầu sản xuất ~> yêu cầu phải tìm tòi ~> sáng kiến.- VTĐL của Anh:

+ Đảo quốc: => thoát khỏi nhiều cuộc chiến tranh ~> đỡ tốn kém lực lượng và tiền của.

+ Chế độ DCTS rộng lớn rãi: => căng thẳng không quá nhiều ~> không phải trang bị cho quân đội.

+ TNTN nhiều: cừu, khoáng sản,...===> Tạo điều kiện thuận lợi cho CMCN diễn ra.

2/ Vì: công nghề nhẹ đầu tư vốn ít, nhưng thu lợi nhuận nhanh ~~~> Khi có nhiều vốn rồi thì chuyển sang công nghề nặng.VN vẫn là 1 nước nông nghiệp, vốn ít, chính vì vậy nên phải đầu tư đúng đắn, tránh đốt cháy giai đoạn ~> đầu tư công nghề nhẹ lấy vốn rồi chuyển qua đầu tư công nghề nặng.

3/ Phát minh quan trọng nhất là: 1769, Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước, đến 1784 thì áp dụng.Vì: nhờ nó mà tốc độ sản xuất và năng suất lao động tăng lên rõ rệt; nhiều xưởng lớn xuất hiện; có tác dụng vượt ra ngoài phạm vi ngành,... ~~> lao động bằng máy vừa thắng thế lao động bằng tay.

P.S: nói chung là học qua lâu rồi, giờ nhớ vậy thôi! :)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement