Ai bảo công dân điện tử không cần Văn học? Hãy thả hồn với thế giới văn học điện tử nào
Nội quy chuyên mục: Câu lạc bộ của những người yêu văn học, nghệ thuật
By nhibecky_annie
#356940 Nghị luận xã hội về lòng vị thaKẻ mạnh là kẻ phải nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình

(Nam Cao)Dàn ý:I. Mở bài

Giới thiệu quan niệm mới mẻ và sâu sắc của Nam Cao về kẻ mạnh.II. Thân bài

A. Tổng: giải KẾT khái niệm, cách hiểu ý kiến của tác giả

1. Cách hiểu thông thường

- Kẻ mạnh: Với một cá nhân, là sức khoẻ, là khả năng vượt trội hơn người khác. Trong mối quan hệ với cộng đồng, sức mạnh ấy thường được nhìn nhận ở danh - lợi - quyền, và theo sự tranh đoạt “mạnh được yếu thua”, “cá lớn nuốt cá bé”

- Quan niệm này xuất phát từ quy luật sinh tồn trong tự nhiên, quy luật cạnh tranh trong xã hội.

2. Quan niệm của Nam Cao:

- Kẻ mạnh: đánh giá từ góc độ tinh thần, ở khả năng sẻ chia, đồng cảm, hành động trên tinh thần vị tha. Nam Cao nhấn mạnh vào yếu tố tình người, theo nguyên tắc sống chi phối bởi tình thương giữa người với người.

- Quan niệm này đối lập với quan niệm thông thường, là một định hướng giúp con người hoàn thiện bản thân, tạo nên nền tảng đạo đức xã hội và hướng tới giá trị Chân - Thiện – Mĩ vững bền trong cuộc sống. “Nâng đỡ người khác trên đôi vai”: chỗ phụ thuộc tinh thần vững chắc.B. Phân:

1. Kẻ mạnh là kẻ có lòng tự tin vào bản thân và tin ở con người, giúp con người nhận thức được chân lý cuộc sống

2. Kẻ mạnh là kẻ có tình cảm bao dung, sẵn sàng giúp đỡ người khác, làm chỗ phụ thuộc tinh thần cho người khác, có khả năng hướng thiện cho con người.

3. Kẻ mạnh giúp người khác nhận ra cái đẹp đích thực của cuộc đời, không những thế còn là khả năng hành động

4. Tinh thần bao quát trong ý kiến của Nam Cao: nhấn mạnh ý thức cộng đồng, tình cảm nhân loại, giúp con người có khả năng hy sinh cống hiến vì mục đích chung.

(Dẫn chứng theo hệ thống, có thể theo các phạm vị: nhà trường – gia đình – xã hội; cá nhân - tập thể; mối quan hệ: lợi ích cá nhân - lợi ích cộng đồng)C. Hợp

1. Tóm ý: Ý nghĩa lời nói của Nam Cao hướng tới giá trị làm người chân chính. Xác định rõ các tiêu chí.

2. Nâng cao: Biện luận các khả năng để hoàn thiện nhân cách con người

3. Khẳng định tính đúng đắn trong luận điểm của Nam CaoIII. Kết bài

Hướng tới bài học thực tiễn cho bản thân và liên hệ đến ý nghĩa với xã hội.Sưu tầm


Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement