Ai bảo công dân điện tử không cần Văn học? Hãy thả hồn với thế giới văn học điện tử nào
Nội quy chuyên mục: Câu lạc bộ của những người yêu văn học, nghệ thuật
By Glenn
#981878 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1 TƯ TƯỞNG NGHỆ THUẬT - QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI VÀ HIỆN

THỰC TRONG SÁNG TÁC CỦA TÀO NGU 11

1.1. Bối cảnh lịch sử và văn học - Những tiền đề cho việc hình

thành tư tưởng nghệ thuật. 11

1.1.1. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Tào Ngu 11

1.1.2 Tình hình phát triển của kịch hiện đại Trung Quốc nửa

đầu thế kỉ 20 15

1.1.3. Ảnh hưởng của kịch phương Tây trong sáng tác kịch

Tào Ngu 21

1.2. Tư tưởng chủ đề và quan niệm về hiện thực và con người

trong kịch Tào Ngu 31

1.2.1. Tư tưởng chủ đề 31

1.2.2. Cảm hứng nhân đạo trong kịch Tào Ngu 37

1.2.3. Quan niệm về hiện thực và con người 39

Chương 2 HỆ THỐNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT 47

2.1. Khái niệm về nhân vật 48

2.2. Những hình tượng nhân vật chủ yếu trong kịch Tào Ngu 48

2.2.1. Hình tượng nhân vật tư sản 49

2.2.2. Hình tượng người phụ nữ 52

2.2.3. Hình tượng "những con người thừa" 55

2.3.4. Hình tượng người công nhân 59

2.2.5. Hình tượng người nông dân 60

2.2.6. Những người lao động cùng kiệt khổ - lớp người dưới đáy

xã hội 61

2.3. Những thủ pháp xây dựng hình tượng nhân vật 62

2.3.1. Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật 63

2.3.2. Nghệ thuật khắc hoạ tính cách nhân vật 74

Chương 3 KẾT CẤU 89

3.1. Khái niệm về kết cấu kịch 89

3.2. Xung đột và kết cấu 90

3.2.1. Tình tiết thúc đẩy xung đột kịch 90

3.2.2. Xung đột và cao trào 96

3.2.3. Yếu tố trùng hợp ngẫu nhiên 99

3.2.4. Nhân vật và sự kiện sau màn 101

3.3. Thời gian và không gian nghệ thuật 103

3.3.1. Sự kết hợp không gian - thời gian quá khứ và hiện tại

(kết cấu đồng hiện) 105

3.3.2.Từ không gian vật thể đến không gian tâm tưởng (kết

cấu song tuyến) 108

PHẦN KẾT LUẬN 116

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119
Luận văn tìm hiểu tư tưởng chủ đề - quan điểm nghệ thuật về hiện thực và con người trong kịch Tào Ngu. Đi sâu nghiên cứu những hình hượng nhân vật và những thủ pháp xây dựng hình tượng nhân vật cũng như kết cấu của kịch Tào Ngu. Từ đó làm rõ hơn vai trò và vị trí của ông trong lịch sử phát triển của kịch hiện đại Trung Quốc. So sánh những yếu tố mỹ học cơ bản của kịch truyền thống Trung Quốc và kịch hiện đại phương Tây dựa trên những lý luận cơ bản về nghệ thuật viết kịch của Tào Ngu


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By HOAITHUONG535
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement