Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
Nội quy chuyên mục: Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
By hale8085
#447141 Yu-Gi-Oh (27 Episodes)Anime Yu-Gi-Oh được sản xuất bởi Toei Animation, có 27 tập, phụ thuộc trên manga Yu-Gi-Oh! từ tập 1 đến 7, là các tập không có nội dung về Phép thuật và phù thuỷ, cũng như không có bất kỳ mối quan hệ nào với Yu-Gi-Oh! Duel Monster; một anime Yu-Gi-Oh! khác được sản xuất bởi Nihon Ad System (NAS), nhưng nó thường được gọi là "seri đầu tiên" để phân biệt với các seri sau đó (hay còn được gọi sai lầm là Yu-Gi-Oh! Phần 0.) Chương trình được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 4, 1998 trên TV Asahi và kết thúc vào ngày 10 tháng 10, 1998. Anime này chưa từng được trình chiếu bên ngoài Nhật Bản.

Download (Sub English)Episode 01 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 02 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 03 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 04 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 05 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 06 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 07 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 08 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 09 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 10 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 12 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 13 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 14 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 15 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 16 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 17 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 18 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 19 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 20 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 21 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 22 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 23 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 24 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 25 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 27 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Yu-Gi-Oh! Duel Monster (224 Episodes)Yu-Gi-Oh! Duel Monster (遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ, Yūgiō Dyueru Monsutāzu), là seri Yu-Gi-Oh! đầu tiên được giới thiệu ở Phương Tây. Seri này được sản xuất bởi NAS, và phát sóng lần đầu tiên trên TV Tokyo vào ngày 18 tháng 4, 2000. Seri sau đó được dịch thành hơn 20 thứ tiếng và phát sóng ở 60 quốc gia. Seri này chủ yếu phụ thuộc trên manga Yu-Gi-Oh! từ tập 8 trở đi, và kết thúc với 224 tập vào ngày 29 tháng 9, 2004.Có hai phiên bản anime Tiếng Anh của Yu-Gi-Oh! Duel Monster: một 4Kid Entertainment ở Mỹ và một của A.S.N ở Đông Nam Á. 8 tháng 5, 2001, 4Kids có được quyền thương mại và phát sóng Yu-Gi-Oh! Duel Monster ở Mỹ từ Konami. Họ hợp tác với Warner Bros và phát hành phiên bản ***g tiếng trên Kids' WB ngày 29 tháng 9, 2001, với tên gọi Yu-Gi-Oh!. Anime Yu-Gi-Oh! Tiếng Anh được chia thành nhiều phần. Chương trình được phát sóng từ 29 tháng 9, 2001 đến 10 tháng 6, 2006.


Download (Sub Việt)


Season 1: DUELIST KINGDOMTập 001-032: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 033: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 034: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 035: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 036: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 037: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 038: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 039: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 040: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 041: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 042: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 043: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 044: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 045: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 046: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 047: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 048: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 049: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Season 2: BATTLE CITY TOURNAMENT
Tập 50: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 51: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 52: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 53: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 54: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 55: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Đã Fix)

Tập 56: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 57: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 58: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 59: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 60: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 61: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 62: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 63: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 64: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 65: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 66: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Đã fix)

Tập 67: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 68: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 69: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 70: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 71: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 72: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 73: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 74: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 75: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 76: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 77: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 78: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 79: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Đã Fix)

Tập 80: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 81: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 82: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 83: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 84: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 85: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 86: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 87: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 88: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 89: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 90: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 91: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 92: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 93: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 94: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 95: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 96: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 97: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Season 3: DUEL FINALS - ALCATRAZ


Tập 98: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 99: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 100:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 101: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 102: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 103: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 104: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Đã Fix)

Tập 105: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 106: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 107: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 108: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 109: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 110: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 111: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 112: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 113: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 114: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 115: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 116:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 117: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 118: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 119: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 120: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 121: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 122: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 123: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 124: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 125: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 126: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 127: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 128: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 129: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 130: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 131: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 132: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 133: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 134: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 135: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 136: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 137: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 138: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 139: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 140: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 141: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 142: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 143: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 144: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Season 4: WAKING THE DRAGONS/ DOMA ARC


Tập 145: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 146: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 147: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 148: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 149: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 150: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 151: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 152: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 153: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 154: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 155: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 156: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 157: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 158: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 159: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 160: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 161: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 162: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 163: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 164: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 165: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 166: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TẬp 167: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TẬp 168: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TẬp 169: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TẬp 170: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 171: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 172: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 173: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 174: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 176: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 175: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 177:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 178:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 179: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 180: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 181: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 182: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 183: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 184: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Season 5: GRAND CHAMPIONSHIP & DAWN OF THE DUEL

Tập 185: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 186: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 187: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 188: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 189: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 190: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 191: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 192: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 193: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 194: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 195: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 196: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 197: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 198: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 199: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 200: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 201: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 202: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 203: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 204: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 205: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 206: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 207: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 208: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 209: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 210: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 211: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 212: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 213: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 214: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 215: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 216: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 217: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 218: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 219: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 220: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 221: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 222: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 223: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 224: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Yu-Gi-Oh! Capsule Monster (12 Episodes)Yu-Gi-Oh! Capsule Monster ( 遊☆戯☆王 カプセルモンスターズ, Yūgiō: Kapuseru Monsutāzu?) là một bộ anime 12 tập được sản xuất và biên tập bởi 4Kids (tương tự như Yu-Gi-Oh! The Movie - Pyramid of Light). Bối cảnh của nó được đặt trước khi kết thúc seri Yu-Gi-Oh! (Yu-Gi-Oh: Duel Monster), co lẽ ở một thời (gian) điểm nào đó trong phần 5. Capsule Monster liên quan đến Yugi , Joey , Téa (Anzu) , Tristan (Honda) và ông nội của Yugi Solomon (Sugoroku) bị đưa vào một thế giới nơi Duel Monster có thật.

Download (No Sub)Episode 01 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 02 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 03 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 04 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 05 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 06 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 07 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 08 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 09 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 10 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 12 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Nguồn: TỔNG HỢP TỪ KN

Thank các bạn final fantasy 10, 107c0062 & pham_hiep rất nhiều!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement