Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
Nội quy chuyên mục: Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
By Coy
#394438 [FULL] - Tập hợp tất cả Movie Doraemon dài + Doraemon ngắn - [FSN - MU]

Note: Link Folder đầy đủ hơn Link Singer1 - DORAEMON DÀI / 1981 - 2011

Link Download Filesonic

Link Folder Full: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Multi Link
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Dam Cuoi Nobita.mp4
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Ba chang hiep si mong mo 1994.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Bi Mat Hanh Tinh Tim 1981.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Bi mat me cung Buriki 1993.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Chien thang quy Kamat 1989.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Chu Khung Long Lac Loai 1980.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Cuoc chien o xu so Robot 2002.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Cuoc Phieu Luu Den Dao Giau Vang 1998.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Cuoc Phieu Luu Vao Long Dat 1987.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Cuoc Xam Lang Cua Binh Doan Robot 1986.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Di Tim Mien Dat Moi 1999.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Du Hanh Den Vuong Quoc Loai Chim 2001.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Hanh Trinh Qua Giai Ngan Ha 1996.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Lac Vao Vuong Quoc Cho Meo 2004.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Lac Vao Vuong Quoc Gio 2003.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Lac Vao Xu Quy 1984.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Lau dai duoi day bien 1983.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Ngoi sao cam 1990.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Nobita va truyen thuyet nguoi ca (2010).mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Pho Tuong Khong Lo 1982.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Shin Nobita va binh doan robot 2011.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Tay Du Ky 1988.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Ten Doc Tai Vu Tru 1985.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Thanh Pho thu nhoi bong 1997.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - The Gioi Con Trung 1995.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - The Gioi Phep Thuat 2007.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Truyen thuyet nguoi khong lo xanh 2008.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Truyen Thuyet Vua Mat Troi 2000.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Vuong Quoc Tren May 1992.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Ngay Ra Doi Cua Nobita.sub.avi

Link Megaupload

Doremon - Shin Nobita va binh doan robot 2011.mkv (1.63 GB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dam Cuoi Nobita.mp4 (120.21 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Ba chang hiep si mong mo 1994.avi (668.83 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Bi Mat Hanh Tinh Tim 1981.avi (698.58 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Bi mat me cung Buriki 1993.avi (789.29 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Chien thang quy Kamat 1989.avi (698.84 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Chu Khung Long Lac Loai 1980.avi (698.56 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Cuoc chien o xu so Robot 2002.avi (706.72 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Cuoc Phieu Luu Den Dao Giau Vang 1998.avi (698.63 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Cuoc Phieu Luu Vao Long Dat 1987.avi (701.98 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Cuoc Xam Lang Cua Binh Doan Robot 1986.avi (698.65 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Di Tim Mien Dat Moi 1999.avi (701.33 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Du Hanh Den Vuong Quoc Loai Chim 2001.avi (698.62 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Hanh Trinh Qua Giai Ngan Ha 1996.avi (660.31 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Lac Vao Vuong Quoc Cho Meo 2004.avi (1.1 GB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Lac Vao Vuong Quoc Gio 2003.avi (698.73 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Lac Vao Xu Quy 1984.avi (698.49 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Lau dai duoi day bien 1983.avi (698.75 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Ngoi sao cam 1990.avi (698.84 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Nobita va truyen thuyet nguoi ca (2010).mkv (590.75 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Pho Tuong Khong Lo 1982.avi (698.64 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Tay Du Ky 1988.avi (698.62 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Ten Doc Tai Vu Tru 1985.avi (698.9 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Thanh Pho thu nhoi bong 1997.avi (672.3 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - The Gioi Con Trung 1995.avi (665.36 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - The Gioi Phep Thuat 2007.avi (1.17 GB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Truyen thuyet nguoi khong lo xanh 2008.avi (698.71 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Truyen Thuyet Vua Mat Troi 2000.avi (698.63 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doremon - Vuong Quoc Tren May 1992.avi (637.79 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ngay Ra Doi Cua Nobita.sub.avi (224.4 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 2 - DORAEMON NGẮN


Link Download Filesonic
Link Folder Full: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Multi Link
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 01 - Tau ngam giay - Binh chua ga lam dong may.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 02 - Chat long phuc hoi nguyen trang - Chat long kiem tra dau chan.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 03 - May thay doi trong luong - Hang dong ngu dong.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 04 - Bo du lich trong nha - Robot thi ra la vay.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 05 - Thuoc vien con trung - Ho khong trong luc.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 06 - Gia tri cua me - May noi doi.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 07 - Hoi gas so huu - Ngoi nha tro thanh robot.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 08 - Mat kinh tao cam giac - Nam tai nang.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 09 - Nguoi thay the - Bi mat duoi mai nha.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 10 - Ke hoach thoat khoi nha cao tang - Tro choi super dan.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 11 - May hut chu - May thay doi thoi tiet.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 12 - Sung dich chuyen thoi gian - Chat dinh tren khong.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 13 - Tuyen thu so mot - La bua bao ve.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 14 - Chuyen la dem khuya - Nhung cau chuyen co tich.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 15 - Nem ngoi xuyen thau - Co may thoi gian.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 16 - Con ma Nobita - Bup be du bao su viec.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 17 - May thay doi hinh dang - Lam anh kho lam.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 18 - O dau ve cho cu - Bua khoi phuc tri nho.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 19 - Ngay sinh nhat cua Nobita - Thang may ve tinh.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 20 - Canh tay dap tra - Tam bien ngoai vu tru.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 21 - Lich bien doi khi hau - Ban du bao thoi tiet.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 22 - Cuon sach hinh that - Chu cho cua Jaian.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 23 - Meo ngoan cua me - Tac gia bat dac di.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 24 - Lenh truy na Nobita - May tao khong gian 3 chieu.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 25 - Tu dien bach khoa toan thu vu tru - Khan lau thoi gian.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 26 - Di tu de hay kho - Ke hoach di bien cua Nobita.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 27 - Xe canh sat bao ve chinh nghia.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 28 - Di tim chiec huy hieu - Gang tay dieu khien tu xa.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 29 - Gia vi tao cam giac - Tham hiem trong thanh pho.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 30 - Con cho da - May quay len.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 31 - Bao boi cua Nobita - Kem nguoi soi.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 32 - Truot mo hinh tien tien - Ong bm co the.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 33 - May tap trung khi hau - Cay thien vi.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 34 - Chiec non tron tim - Co ai thay minh khong.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 35 - Jaian va Jaiko - Xay dung hinh anh.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 36 - Not ruoi bat chuoc - Ve tinh mini.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 37 - Ong toa nhiet hanh phuc - Dien thoai yeu cau chian thang.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 38 - Noi gian voi minh di - Chiec non ngoai cam.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 39 - Giac mo tien tri - Lich quay nguoc thoi gian.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 40 - Den tim co vat - Van luot theo y muon.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 41 - Album trai nghiem ky uc - Khu vuon tren khong trung.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 42 - Bo do choi tam bien - Guong that long.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 43 - Chiec hop tiet kiem - Cong ty van chuyen Nobita.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 44 - Nhat ky qua khu.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 45 - Khi Moi Vat Len Tieng - Den Phuc Hoi.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 46 - Chiec Vong Ket Ban - Phu Hieu Ban La Nhan Vat Chinh.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 47 - Tu Dien Dich Thuat - Tam Tham Tro Choi Gia Dinh.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 48 - Nobita Lam Tham Tu - Mao Hiem Cung Dora Nhi.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 49 - Soi Day Thung Hinh Ran Chinh Nghia - May phat song dong cam.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 50 - Yen ngua than ky - Con bo lam nga chong gong.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 51 - Com_Cuoc_dua_xuyen_giai_Ngan_Ha].mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 52 - Dai_hai_chien_xa_bo].mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 53 - Do pho dong vat va cach che tao dia cau].mp4
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 54 - Dong_vat_ao_tuong_cua_cong_vien_ky_ao].mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 55 - Dorami_Hello_little_Dinosaurs].mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 56 - Doramon_vs_Dracula].avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 57 - Esper Mami EP2].mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 58 - Khong duoc phan boi vua Nobita - HDTVRip].mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 59 - Ngay_khai_giang_hon_loan_cua_Nobita].mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 60 - Nobiata hoa hon ma va ca chuoi khong lo].mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 61 - Nobita_Dai_Chien_Cu_Cai].mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 62 - Shizuka_bien_mat].mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 63 - Su_lang_man_tren_nui_tuyet].mkv

Link Megaupload


Dai_tu_bo_nha_Chaien.mkv (199.27 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 01 - Tau ngam giay - Binh chua ga lam dong may.avi (227.15 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 02 - Chat long phuc hoi nguyen trang - Chat long kiem tra dau chan.avi (282.63 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 03 - May thay doi trong luong - Hang dong ngu dong.avi (283.04 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 04 - Bo du lich trong nha - Robot thi ra la vay.avi (203.27 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 05 - Thuoc vien con trung - Ho khong trong luc.avi (195.54 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 06 - Gia tri cua me - May noi doi.avi (194.48 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 07 - Hoi gas so huu - Ngoi nha tro thanh robot.avi (208.69 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 08 - Mat kinh tao cam giac - Nam tai nang.avi (227.54 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 09 - Nguoi thay the - Bi mat duoi mai nha.avi (209.46 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 10 - Ke hoach thoat khoi nha cao tang - Tro choi super dan.avi (219.94 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 11 - May hut chu - May thay doi thoi tiet.avi (223.14 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 12 - Sung dich chuyen thoi gian - Chat dinh tren khong.avi (171.5 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 13 - Tuyen thu so mot - La bua bao ve.avi (213.04 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 14 - Chuyen la dem khuya - Nhung cau chuyen co tich.avi (235.36 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 15 - Nem ngoi xuyen thau - Co may thoi gian.avi (189.55 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 16 - Con ma Nobita - Bup be du bao su viec.avi (207.49 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 17 - May thay doi hinh dang - Lam anh kho lam.avi (207.89 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 18 - O dau ve cho cu - Bua khoi phuc tri nho.avi (215.88 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 19 - Ngay sinh nhat cua Nobita - Thang may ve tinh.avi (126.84 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 20 - Canh tay dap tra - Tam bien ngoai vu tru.avi (118.72 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 21 - Lich bien doi khi hau - Ban du bao thoi tiet.avi (244.88 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 22 - Cuon sach hinh that - Chu cho cua Jaian.avi (236.44 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 23 - Meo ngoan cua me - Tac gia bat dac di.avi (257.06 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 24 - Lenh truy na Nobita - May tao khong gian 3 chieu.avi (299 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 25 - Tu dien bach khoa toan thu vu tru - Khan lau thoi gian.avi (247.41 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 26 - Di tu de hay kho - Ke hoach di bien cua Nobita.avi (242.06 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 27 - Xe canh sat bao ve chinh nghia.mkv (256.19 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 28 - Di tim chiec huy hieu - Gang tay dieu khien tu xa.mkv (256.32 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 29 - Gia vi tao cam giac - Tham hiem trong thanh pho.mkv (256.06 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 30 - Con cho da - May quay len.mkv (256.29 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 31 - Bao boi cua Nobita - Kem nguoi soi.mkv (256 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 32 - Truot mo hinh tien tien - Ong bm co the.mkv (256.06 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 33 - May tap trung khi hau - Cay thien vi.mkv (256.12 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 34 - Chiec non tron tim - Co ai thay minh khong.mkv (256.11 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 35 - Jaian va Jaiko - Xay dung hinh anh.mkv (256.07 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 36 - Not ruoi bat chuoc - Ve tinh mini.mkv (256.02 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 37 - Ong toa nhiet hanh phuc - Dien thoai yeu cau chian thang.mkv (255.89 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 38 - Noi gian voi minh di - Chiec non ngoai cam.mkv (256.19 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 39 - Giac mo tien tri - Lich quay nguoc thoi gian.mkv (256.13 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 40 - Den tim co vat - Van luot theo y muon.mkv (256.15 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 41 - Album trai nghiem ky uc - Khu vuon tren khong trung.mkv (255.86 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 42 - Bo do choi tam bien - Guong that long.mkv (255.9 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 43 - Chiec hop tiet kiem - Cong ty van chuyen Nobita.mkv (192.9 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 44 - Nhat ky qua khu.mkv (192.72 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 45 - Khi Moi Vat Len Tieng - Den Phuc Hoi.mkv (193.45 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 46 - Chiec Vong Ket Ban - Phu Hieu Ban La Nhan Vat Chinh.mkv (192.78 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 47 - Tu Dien Dich Thuat - Tam Tham Tro Choi Gia Dinh.mkv (192.8 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 48 - Nobita Lam Tham Tu - Mao Hiem Cung Dora Nhi.mkv (192.69 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 49 - Soi Day Thung Hinh Ran Chinh Nghia - May phat song dong cam.mkv (192.8 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 50 - Yen ngua than ky - Con bo lam nga chong gong.mkv (191.86 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 51 - Trung Mat Troi - Chuyen Du Hanh Trong Giot Nuoc.mkv (192.87 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon 52 - May Phat Dien Sieu Nang Luong - Vong Danh Cho Nhung Dua Tre Hu.mkv (192.73 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doraemon Returned.mkv (233.76 MB)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Ketnooi đề xuất:
Đọc Truyện online