Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
Nội quy chuyên mục: Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
By camhapt
#628932 Khi đếm số chữ số dùng để đánh số trang của một cuốn sách, do các trang 8, 9 và 30, 31 bị dính vào nhau, bạn Hải nhận thấy số chữ số vừa gấp 2 lần số trang. Hỏi cuốn sách này có bao nhiêu trang?
By truongboy_kute
By blue_ruby
#628945 Khi đếm số chữ số dùng để đánh số trang của một cuốn sách, do các trang 8, 9 và 30, 31 bị dính vào nhau, bạn Hải nhận thấy số chữ số vừa gấp 2 lần số trang. Hỏi cuốn sách này có bao nhiêu trang? Khi đếm số chữ số dùng để đánh số trang của một cuốn sách, do các trang 8, 9 và 30, 31 bị dính vào nhau, bạn Hải nhận thấy số chữ số vừa gấp 2 lần số trang. Hỏi cuốn sách này có bao nhiêu trang? 111 trang nhé !

Giải: Gọi x là số trang sách

TH1: Quyển sách có số trang <= 99

- Từ trang 1 -> 9: Số chữ số là 8 (do trang 8,9 dính nhau)

- Từ trang 10-> x (x<=99): số trang là (x-10+1)-1=x-10 (do trang 30,31 bị dính nhau)

Số chữ số là 2(x-10)

Từ giả thiết => 8 + 2(x-10) = 2x => pt vô nghiệm

TH2: Quyển sách có số trang 100<= x <= 999

- Từ trang 1 -> 9: Số chữ số là 8

- Từ trang 10 -> 99: Số chữ số là 2(90-1)= 178

- Từ trang 100 -> x: Số chữ số là 3(x-100+1)= 3x -297

Pt: 8+178+3x-297 = 2x => x=111

Vậy số trang sách là 111.
By vanvn98
#628946 111 trang nhé !

Giải: Gọi x là số trang sách

TH1: Quyển sách có số trang <= 99

- Từ trang 1 -> 9: Số chữ số là 8 (do trang 8,9 dính nhau)

- Từ trang 10-> x (x<=99): số trang là (x-10+1)-1=x-10 (do trang 30,31 bị dính nhau)

Số chữ số là 2(x-10)

Từ giả thiết => 8 + 2(x-10) = 2x => pt vô nghiệm

TH2: Quyển sách có số trang 100<= x <= 999

- Từ trang 1 -> 9: Số chữ số là 8

- Từ trang 10 -> 99: Số chữ số là 2(90-1)= 178

- Từ trang 100 -> x: Số chữ số là 3(x-100+1)= 3x -297

Pt: 8+178+3x-297 = 2x => x=111

Vậy số trang sách là 111. Lớp 5 có đặt x rồi à Mà thớt có troll không thế. Đang dạy đứa em lớp 5 làm gì có bài nào khoai hơn đại học thế này
By langtu_quay2002
#628947 Lớp 5 có đặt x rồi à Mà thớt có troll không thế. Đang dạy đứa em lớp 5 làm gì có bài nào khoai hơn đại học thế này Bác lỗi thời quá rồi...Thời của chúng ta không được đặt x, chứ thời giờ lớp 5 toán nâng cao là cứ đặt x mà giải ầm ầm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement