Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
Nội quy chuyên mục: Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
By fire_hieu
#595313 Sưu tầm được :

Đầu tiên là họ của bạn : : lấy số cuối cùng trong năm sinh của bạn.

0: Đạp

1: Dãnh

2: Danh

3: Bành

4: Nạo

5: Đù

6: Cầu

7: Tỏi

8: Chão

9: Ngọ

Kế đến là tên đệm : tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn.

1 : Thị ....

2: Hôi ........

3: Trùm.........

4: Cùi ........

5: Nhòi

6: Dăng....

7: Tàn .......

8: Lũng .........

9: Cạp.......

10:Cà...

11: Mạc .....

12: Xì....


Cuối cùng là tên : Ngày sinh của bạn là tên của bạn.

1: Búa ....

2: Nhão....

3: Nghé...

4: Nhục...

5 èn....

6 : Tòi.....

7éo.....

8: Thọt.....

9: Thòn.....

10: Mẹc.....

11: Nỡ.....

12: Bé ba

13 : Gờm.......

14: Khạp ....

15: Nhái......

16: Sò......

17 : Mực

18 : Hù.....

19 : Mùng .....

20: Thùi......

21 : Đíu...

22 :Yểu....

23 : Tọt....

24 : Hến....

25: Nổ ....

26: Hán.....

27 : Mắm

28: Sạt....

29 : Bóng......

30: Móng........

31 : Mén.....
By pmq841985
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement