Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
Nội quy chuyên mục: Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
By viem_anhcothelamtatca1102
By Kris
#595607 vãi hàng câu chuyên của bác em kết nhất chuyện mượn tiền mổ cấp cứu cho mẹ.thật thương cảm.nếu em biết chắc em không có đủ số tiền ấy.nhưng cũng sẽ chung 1 tay giúp bạn ấy.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement