Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
Nội quy chuyên mục: Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
By Niall
#574976 CHỨNG MINH : 4 = 5
Ta có :

-20 = -20

<=> 25 - 45 = 16 - 36

=> 5^2 - 2.5.9/ 2 = 4^2 - 2.4.9/2

Cộng cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức :

5^2 - 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 - 2.4.9/2 + (9/2)^2

<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2

=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2

=> 5 = 4


Giải thích giùm em sao nó lại thế????????
By hoak_gift
By beha_xinh
#579377 CHỨNG MINH : 4 = 5
Ta có :

-20 = -20

<=> 25 - 45 = 16 - 36

=> 5^2 - 2.5.9/ 2 = 4^2 - 2.4.9/2

Cộng cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức :

5^2 - 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 - 2.4.9/2 + (9/2)^2

<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2

=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2

=> 5 = 4


Giải thích giùm em sao nó lại thế???????? hay wa' :

5^2 - 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 - 2.4.9/2 + (9/2)^2

<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2 ( là sao )
By b0y_kut3_b791
#579378 (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2 sai đây nè

ví dụ (-4)^2 =(4)^2

không thể suy ra -4=4 được

cái này đúng là ngụy biện,cái này có nhìu cái chứng minh dẫn đến sai lâm lăm
By minh_nhi
#579379 CHỨNG MINH : 4 = 5
Ta có :

-20 = -20

<=> 25 - 45 = 16 - 36

=> 5^2 - 2.5.9/ 2 = 4^2 - 2.4.9/2

Cộng cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức :

5^2 - 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 - 2.4.9/2 + (9/2)^2

<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2

=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2

=> 5 = 4


Giải thích giùm em sao nó lại thế???????? nè bài toán sai chỗ nay nè (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2 ,đây là 2 hằng số chứ không phải là 1 phương trình chứa ẩn nên không thể rút căn 2 vế,hỉu chưa và từ (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2 => 5 - 9/2 = 4 - 9/2 sai toán học căn bản.
By phamhoanghai_vn
#579381 CHỨNG MINH : 4 = 5
Ta có :

-20 = -20

<=> 25 - 45 = 16 - 36

=> 5^2 - 2.5.9/ 2 = 4^2 - 2.4.9/2

Cộng cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức :

5^2 - 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 - 2.4.9/2 + (9/2)^2

<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2

=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2

=> 5 = 4


Giải thích giùm em sao nó lại thế???????? nhìn bài viết rất logic, nhưng bạn quên là A^2=B^2 <=> A=B hay A=-B à
By thucle77
#579382 CHỨNG MINH : 4 = 5
Ta có :

-20 = -20

<=> 25 - 45 = 16 - 36

=> 5^2 - 2.5.9/ 2 = 4^2 - 2.4.9/2

Cộng cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức :

5^2 - 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 - 2.4.9/2 + (9/2)^2

<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2

=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2

=> 5 = 4


Giải thích giùm em sao nó lại thế???????? nhìn bài viết rất logic, nhưng bạn quên là A^2=B^2 <=> A=B hay A=-B à
By Eamonn
#579383
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------


<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2

ý mình là không thể rút ^2 dc. bạn này có đi học không vậy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement