Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
Nội quy chuyên mục: Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
By peju_kyumin
#574834


Phim thuyết minh 100% cực hiếm (hình ảnh cực nét). Là hoạt hình nhưng hay hơn phim người đóng nhiều.

Phim được upload trên nhaccuatui.com.

Upload từ file MKV nên hình ảnh cực nét.

Gồm 3 phần.


AVATAR TRAILER
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!PHẦN I:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 01 The Boy in the Iceberg
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 02 The Avatar Returns
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 03 The Southern Air Temple
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 04 The Warriors of Kyoshi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 05 The King of Omashu
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 06 Imprisoned
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 07 The Spirit World (Winter Solstice_ Part 1)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 08 Avatar Roku (Winter Solstice_ Part 2)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 09 The Waterbending Scrol
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 10 Jet
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 11 The Great Divide
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 12 The Storm
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 13 The Blue Spirit
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 14 The Fortuneteller
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 15 Bato of the Water Tribe
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 16 The Deserter
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 17 The Northern Air Temple
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 18 The Waterbending Master
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 19 The Siege of the North (Part 1)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 20 The Siege of the North (Part 2)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!PHẦN II:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Do chất lượng cao nên mình phải chia thành 3 part


Tập 21 The Avatar State
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 22 The Cave of Two Lovers
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 23 Return to Omashu
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 24 The Swamp
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 25 Avatar Day
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 26 The Blind Bandit
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 27 Zuko Alone
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 28 The Chase
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 29 Bitter Work
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 30 The Library
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 31 The Desert
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 32 The Serpent_s Pass
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 33 The Drill
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 34 City of Walls and Secrets
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 35 The Tales of Ba Sing Se
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 36 Appa_s Lost Days
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 37 Lake Laogai
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 38 The Earth King
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 39 The Guru
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 40 The Crossroads of Destiny
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Phần III:Tập 41 The Awakening
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 42 The Headband
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 43 The Painted Lady
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 44 Sokka_s Master
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 45 The Beach
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 46 The Avatar and the Firelord
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 47 The Runaway
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 48 The Puppetmaster
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 49 Nightmares and Daydreams
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 50 The Day of Black Sun Part 1_ The Invasion
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 51 The Day of Black Sun Part 2_ The Eclipse
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 52 The Western Air Temple
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 53 The Firebending Masters
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 54 The Boiling Rock Part 1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 55 The Boiling Rock Part 2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 56 The Southern Raiders
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 57 The Ember Island Players
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 58 Sozin_s Comet Part 1_ The Phoenix King
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 59 Sozin_s Comet Part 2_ The Old Masters
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 60 Sozin_s Comet Part 3_ Into the Inferno
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 61 Sozin_s Comet Part 4_ Avatar Aang
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Phần IV:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


HÃY QUẢNG BÁ PHIM NÀY NHIỀU NHE CÁC BẠN !!!


DOWNLOAD:

video: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

audio thuyêt minh:

tâp 1-9: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tâp 10-18: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tâp 19-24: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tâp 25-30: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tâp 31-39: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tâp 40-48: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tâp 49-57: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tâp 58-61: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


để ghép audio vào video nhanh chống cần dùng phần mềm MKVToolnix
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Dack
By Cord
#578014 Bản này có khác nội dung nhiều lắm so với bả phim không thế bạn

Mình xem Film mà không thích lắm Tuy là hoạt hình nhưng hay hơn người đóng nhiều. xem xong bạn sẽ ưng ý. mình hiện rất bận nên chỉ upload 5 tập thôi. rãnh sẽ upload tiếp.

---------- Bài thêm lúc 16:55 ---------- Bài trước là lúc 16:52 ----------

Thanks! bạn nhiều...

mình nhớ là còn nhiều lắm...

bạn up tiếp được ko! Tất nhiên mình sẽ upload tiếp. nhưng phải từ từ, mình hiện có nhiều việc.
By bay19810808
#578016 Bản này có khác nội dung nhiều lắm so với bả phim không thế bạn

Mình xem Film mà không thích lắm Tuy là hoạt hình nhưng hay hơn người đóng nhiều. xem xong bạn sẽ ưng ý. mình hiện rất bận nên chỉ upload 5 tập thôi. rãnh sẽ upload tiếp.

---------- Bài thêm lúc 16:55 ---------- Bài trước là lúc 16:52 ----------

Thanks! bạn nhiều...

mình nhớ là còn nhiều lắm...

bạn up tiếp được ko! Tất nhiên mình sẽ upload tiếp. nhưng phải từ từ, mình hiện có nhiều việc.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement