Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1017760 Bài luận mẫu cho ae tham khảo

The saying “Practice makes perfect” is really reasonable in any times. Therefore, I completely agree with this for
some following reasons. Firstly, the more we practice, the more we get experiences. For example, when we study
English, we have so much to learn such as vocabulary, pronunciation, listening, reading, writing, and grammar.
However, if we want to use English fluently and effectively, we need practice almost every day. Otherwise, we just
“know” English, but we cannot “use” English in reality. Secondly, when we practice frequently, we can make things
perfect more and more. For instance, when we learn speaking of English, if we really want to improve our speaking
skill, we should feel free to speak out what we are thinking in our mind although we make mistakes because the
more we make mistakes, the more we have chances to get experiences of speaking. As a result, we can surely
improve our speaking skill. In short, it is clear that practicing more and more in reality really makes things perfect as
well as helps us get more experiences to get successful in our busy daily life.


Những thành ngữ tiếng anh tương đương Có công mài sắt có ngày nên kim

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement