Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#988756 Link tải luận văn miễn phí cho ae
ACTUAL TEST 01
No. Question Answer Explanation Translate
101. The train bound for Crawford will be
D Xét đ院n v鵜 trí c栄a t瑛 Chuy院n tàu t噂i Crawford s胤
suspended for these days to complete còn thi院u : đ逢嬰c t衣m hoãn trong vài
minorầầầầon its rails. ắadj + ầ + onẰ ngày đ吋 hoàn thi羽n m瓜t vài
A.constructs T瑛 còn thi院u s穎a ch英a nh臼 trên đ逢運ng
B.constructive ph違i là 1 ray
C.constructed danh t瑛 đ吋 A. V-s
D.construction tính t瑛 b鰻 B. Adj
ngh┄a C. V-ed
D. N
102.
Rosebush
Stationeryầầầầ..yesterday
C D医u hi羽u nh壱n bi院t là Công ty v<n phòng ph育m
that it is anticipating at least a twenty yesterday Ch丑n Rosebush đư thông báo
percent growth in revenue with the quá kh泳 đ挨n vào hôm qua r茨ng h丑 d詠
launch of a new product line related to đoán t嘘i thi吋u 20% t<ng
printing. trong doanh s嘘 vì dòng s違n
A.announcing ph育m m噂i lien quan t噂i in
B.announces 医n
C.announced A. V-ing (HTTD)
D.have announced B. V-es (HTA)
C. V-ed (QKA)
D. Have + Vp2 (HTHT)
103. The date Mr.Warren request can be
B
Deleon Research Ngày tháng mà ông Warren
found ầầầầầầ..the Deleon
Reseach Institute là 1 đ鵜a yêu v亥u có th吋 đ逢嬰c tìm
Institute. danh Ch丑n gi噂i t瑛 th医y t衣i Vi羽n Nghiên C泳u
A.on at là h嬰p lý nh医t Deleon
B.at Xem ngh┄a bên! A. Trên
C.below B. T衣i
D.by C. D逢噂i
D. B荏i
104. Denver is a famous tourist destination and renowned for its cuisine C ắầ sceneryẰ Tr逢噂c danh t瑛 ph違i Denver là m l鵜ch n鰻i ti院ng và đ逢嬰 瓜t đ鵜a đi吋 c bi m du 院t
andầầầ..scenery. là 1 tính t瑛 đ院n b荏i món <n truy隠n
A.attracts th嘘ng c栄a nó và phong
B.attracting c違nh h医p d磯n
C.attractive A. V
D.attraction B. V-ing
C. Adj
D. N
105. All students are encouraged
B
Xem ngh┄a 荏 bên T医t c違 sinh viên đ逢嬰c v壱n
toầầầ.the Halloween dance
organized đ瓜ng tham d詠 vào l宇 h瓜i
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm

Đáp án TOEIC ECONOMY RC 1000 volume 1, 2, 4

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By hongvang
#988914 bạn có giáo trình tiếng anh tiểu học starters, movers, flyers không giúp tui nha. Thanks
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#988946
hongvang đã viết:bạn có giáo trình tiếng anh tiểu học starters, movers, flyers không giúp tui nha. ThanksTìm ở diễn đàn là có mà. Chẳng biết bạn nói giáo trình nào?
Trọn bộ Cambridge TESTS for Starters 1 - 6
>> Trẻ em:
Trọn bộ Cambridge FUN for Starters ● Movers ● Flyers
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement