Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#924001 Chia sẻ cho anh em, tải miễn phí

TEST 1
I. Pronunciation:
1. a. country b. fun c. summer d. truth
--> d
2. a. trouble b. flu c. tooth d. shoe
--> a
3. a. heart b. turn c. early d. third
--> a
4. a. song b. one c. long d. gone
--> b
5. a. fork b. fall c. wrong d. caught
--> c
6. a. full b. push c. but d. put
--> c
7. a. deal b. heal c. stealth d. steal
--> c
II. Find the mistakes:
8. At present, I am a student at the Local Technical College, which I am studying
English part-time.
a. at
b. which
c. am studying
d. English part-time
 b
9. One of the girl who worked in that company died.
a. the girl
b. who
c. worked
d. died
 a
10. This lesson is such long that I have written it for 30 minutes.
a. is
b. such
c. that
d. have written
 b
III. Grammar and vocabulary:
11. I read in the newspaper that there has just been a ............. against the
government in Transylvania.
a. relevant
b. revolting
c. revolution
d. revolver
--> c
Ketnooi.com

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement