Hỏi đáp về điện thoại iphone, android, ios, laptop, tin tức sản phẩm mới...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp về điện thoại iphone, android, ios, laptop, tin tức sản phẩm mới...

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By lovely_bear199
#669206
Một vật khối lượng 0,84 kg.có dạng hình hộp chữ nhật,kích thước 5cm x 6cm x 7cm.lần lượt đặt ba mặt lên mặt sàn nằm ngang.

Tính áp lực và áp suất của từng mặt

mình kô hiểu làm sao có ra cm2(cm vuông)để đổi ra m2(mét vuông) để tính

tks anh em
By hokha2001
By romeo_juliets
#669939Up hộ :-D

up có like ạ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement