Các phần mềm liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
By Rambert
#18712 Ah laptop của cô mình, đang xem trang web hay gì gì đó mà bất đụng đến trong khoãn 5 phút là nó tự logoff.

Trước đây mình có học và biết về cái vụ tự động logoff này khi mình bất đụng đến máy trong khoãn 5-15phut.

Nhưng mình lại bất biết chỉnh lại, các bạn chỉ giúp mình với


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By Beaton
#19016 Ở ngoài desktop nháy chuột phải vàn màn hình nền, chọn Properties -> chọn thanh Screen Saver. Trong thanh này bạn chỉnh phần Wait, đó là thời gian sau bao lâu máy bạn sẽ logoff.

Mong rằng đúng phần bạn đang tìm.
By shop_xxx
#19328 ở ngoài desktop bạn bấm chuột phải chọn Properties > chọn Screen Saver > Power > Power Schemes > Em chọn các chế đọ
- Turn off adviser : tắt màn hình.
- System standby : là chế độ đông cứng. Khi bạn bất dùng máy mà để ở chế độ Standby thì sẽ bất phải tắt máy tính. Lúc anchorage trở lại chỉ chuyện lắc chuột màn hình sẽ tự bật trở lại.
- System hibernates : là chế độ ngủ đông, khi mà bạn bất muốn đóng các chương trình ứng dụng đang mở mà có chuyện phải đi đâu đó thì nên sử dụng chế độ này. Vì khi đó bật máy lên nó sẽ tự động giữ nguyên các trình ứng dụng bạn vừa mở trước đó.
Em xem cái nào cần thiết thì thiết lập theo mình.
By Heardind
#19347 Bạn ý nói còn thiếu, bạn có thể vào properties/screen saver/power

trong mục ability chọn "power Schemes" và để tất cả là never. Vậy là xong

Hình đại diện của thành viên
By khongtu
#778765 Ngoài ra, có một số trường hợp bạn cài "Power management" đi kèm theo driver của Laptop, thì cũng gây ra hiện tượng tự động tắt màn hình hay log off, vì nó là phần mềm tiết kiệm điện của nhà sản xuất.
Vì vậy bạn có thể gỡ bỏ phần mềm "powser management" đi, để window nó quản lý vấn đề này là sẽ không bị tự tắt màn hình khi đang xem phim
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement